T.C.
                                                                                                                                        KONYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
                                                                                                                                                            ESAS NO : 2022/646
                                                                                                                                                                          İLAN

DAVALI : BARIŞ ÖZCAN - 19361414234 TC kimlik numaralı, MEHMET ve AİŞE oğlu/kızı, 26/10/1975 doğumlu, Aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce mernis adresiniz olmadığından tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Bilirkişi ek raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01930687