T.C.
                                                                                                                                             KONYA 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
                                                                                                                                                   Dosya No: 13011820-2022/274
                                                                                                                                           KARAR NO: 2024/330 Ceza Dava Dosyası
                                                                                                                                                                           İLAN

Bir Kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmeksuçundan sanık NI KADEK TAMPAN YANI hakkında açılan davanın yapılan yargılaması sonunda sanığın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; Mahkememize ait yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/03/2024 tarihli karar ile Ktwınten ve Sayumdati kızı, 20/06/1980 doğumlu, sanıkNI KADEK TAMPAN YANI'ya Bir Kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan 2 YIL 1 AY HAPİS ve 100,00 tl. Adli para cezası kararı verildiği, söz konusu kararın bildirmiş olduğu adres itibariyle kendisine tebliğ edilemediği, bildirmiş olduğu herhangi bir yurt dışı adresinin de bulunmadığı, gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilme imkanının bulunmadığı, Türkiye adresi itibariyle de tebliğ imkansızlığının söz konusu olduğu anlaşılmakla;7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesine göre ilgilinin bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, 7 gün içinde Mahkememize veya sanığın bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanla ya da verilecek bir dilekçe ile istinaf talebinde bulunabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02037973