T.C.
                                                                                                                                                         KONYA1. İCRA DAİRESİ
                                                                                                                                                                 2023/786 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/786 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Konya İli, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, cilt 164 sahife 16217' de

16519 ada 3 parsel numarasında 4.029,06 m2 ana taşınmaz alanlı ve "Kargir 4 Katlı 4 Adet apartman ve Arsası" vasfıyla C Blok, 1. Kat, 4 nolu bağımsız bölümün satışı yapılacaktır. Tapu kaydının hisseye yönelik Şerh/Beyan/İrtifak Bölümünde Haciz Şerhleri ve ipotek belirtmeleri bulunmaktadır. Zeminde 16519 ada 3 nolu parselin üzerinde borç konusu bağımsız bölümün bulunduğu binanın bodrum kat + zemin kat + 3 normal katlı olduğu, taşınmazla ilgili bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti ile oluşturulduğu anlaşılmıştır. Adres Bilgileri: Taşınmaz Kosova Mahallesi, Yücetürk Sokak, No:17/4 Selçuklu/Konya adresinde konumludur. Meskenin net alanı 79,32 m2olup brüt alanı 90,00 m2dir. Mesken giriş kapısı çelik kapıdır. İç kapılar ve pencere doğramaları ahşap doğramadan mamuldür. Duvarlar salon, odalar, mutfak, hol ve antrede sıva üzeri boyalı olup, zeminler salon ve odalarda ahşap parke, mutfak, antre ve holde seramik ile döşelidir. Islak hacimlerde zeminler seramik, duvarlar yerden yarı yüksekliğe kadar fayans kaplı kalan kısımlar sıva üzeri vaziyettedir. Mutfakta alt-üst mutfak dolapları ve mermer tezgah mevcuttur. Isınma doğalgaz yakıtlı kombi ile sağlamaktadır. İmar Durumu Bilgileri: Taşınmazın yapılı bulunduğu 16519 ada 3 parsel imar planında Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığının Kent Bilgi Sitesinde yer alan imar planında Ayrık Nizam,4 Kat, Taks:0.25 ve Kaks:1.00 yapılaşam koşullarına sahip olup Konut sahasına isabet etmektedir. Parsel üzerindeki binaya ait İlk Yapı Ruhsatı ise 04.05.1990 tarihinde 06/20/190 nolu belge ile düzenlenmiştir. Not: Adına tebligat çıkartılıp bila tebliğ dönen ilgililerin ve İİK'nun 127 maddesine göre SATIŞ ilanının tebliğ adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde Elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebliğ yerine geçer.
Kıymeti : 1.400.000,00 TL KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Haciz Şerhleri ve ipotek Şerhleri bulunmakta olup haciz nedeniyle satışı yapılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 10:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 10:21

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 10:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 10:21

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01931833