Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Konya Şube Başkanı Süleyman Erden Şireci, 21 Mart Dünya Haritacılık Günü sebebiyle yazılı bir açıklama yaptı. Harita/Geomatik mühendisliği mesleğinin yaşanabilir bir dünyanın var edilmesi açısından etkin sorumluluklara ve kritik öneme sahip bir mühendislik dalı olduğuna dikkat çeken Şireci, “Harita/Geomatik mühendisliği mesleği; insan yaşamı, can ve mal güvenliği, doğal kaynakların ve topraklarımızın korunması ve değerlendirilmesi, afetlere dirençli yaşam alanlarının yaratılması ve yaşanabilir bir dünyanın var edilmesi açısından etkin sorumluluklara ve kritik öneme sahip bir mühendislik dalıdır. Odamızın üyesi ve Türkiye adına temsilcisi olduğu uluslararası meslek örgütleri olan Avrupa Harita Mühendisleri Konseyi (CLGE) ve Uluslararası Haritacılar Federasyonu (FIG) tarafından 21 Mart, mesleğimizin özel günü olarak kabul edilmiştir ve Dünya Haritacılar Günü olarak 2018 yılından beri kutlanmaktadır.  6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan depremler Harita ve Kadastro Mühendisliğinin önemini bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Yaşanan doğal afet sonucunda yer küre zemininde oluşan sistematik olmayan değişimlerden dolayı deformasyonlar meydana geldi. Harita ve Kadastro Mühendisliği harita ve konumsal bilgiler açısından ne kadar hayati öneme sahip olduğunu görülmüştür. Altyapı, imar, yapı denetimi, mülkiyet ve bölgenin tekrar ayağa kalkması konusunda bilimsel ve teknik açıdan değerlendirmeler yapılması çok önemlidir. Mesleğimizin tanıtımı, önemi ve dünyamızın daha yaşanabilir kılınması açısından büyük önem arz eden bugünü, bu yıl ne yazık ki 6 Şubat’ta yaşanan depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımız ve meslektaşlarımızın üzüntüsü nedeniyle buruk geçiriyoruz.  Kaybettiğimiz tüm meslektaşlarımızın da anısını yaşatmak adına ürettiğimiz ve uyguladığımız projeler ile birçok hayali gerçeğe dönüştürerek insana ve hayata dokunmaya devam edeceğimizi, her türlü olumsuzluğa rağmen bilimsel bilgi ve toplumcu mühendislik ilkeleri ile yarınlara yaşanabilir bir dünya bırakmak için daha çok çalışacağımızı yinelemek istiyoruz.  Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Konya Şubesi olarak tüm meslek mensuplarımızın Dünya Haritacılar Günü’nü en içten sevgilerimizle kutlarım” ifadelerini kullandı.

Konya 20 yılın en iyi yağışını aldı Konya 20 yılın en iyi yağışını aldı

MUHAMMED ESAD ÇAĞLA