Selçuk Üniversitesi tarafından organize edilen Uluslararası Maliye ve Vergi Kongresi gerçekleştirildi. Selçuk Üniversitesinin, Vergi Müfettişleri Derneği ve İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ile birlikte çevrim içi olarak düzenlediği Uluslararası Maliye ve Vergi Kongresi’nin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, “Üniversitenin bilim yuvası olması, aynı zamanda geleceğin bilim insanlarının ortaya çıkartılması ve bu tür çalışmaların içerisinde olması, diğer taraftan da Üniversite içerisindeki çalışmaların kamuoyuyla paylaşılması bizler için çok kıymetli. Kongrede gerçekleşecek tartışmaların, bu alandaki uzmanların bilgi ve deneyimlerinin konunun anlaşılmasına ciddi katkılarda bulunacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu. 

‘VERGİ DENETİMİ DİYORUZ’

Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Etik, “Vergi kanunlarında yer alan hükümlere uyulup uyulmadığı, mali bilanço ve gelir tablosundaki karın ve buna bağlı olarak hesaplanan verginin doğru olarak hesaplanıp hesaplanmadığı, işlemlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı amacına yönelik olarak yapılan çalışmaların bütününe vergi denetimi diyoruz.” ifadelerini kullandı. 

‘ÖNEMLİ ROL OYNUYOR’

Vergi Müfettişleri Derneği Başkanı Ahmet Halis Başli de “Devletin egemenlik gücüne dayanarak vatandaşlarından topladığı vergi gelirleri, kamu gelirleri içerisinde en yüksek paya sahip olmakla birlikte mali politikaların belirlenmesinde de etkin bir rol oynuyor. Mali politikalar aracılığıyla ulaşılmak istenen hedeflerin başında ekonomik büyüme hedefi bulunuyor.” dedi. 

‘BUGÜN SONA ERECEK’

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Vergi Müfettişleri Derneği Başkanı Ahmet Halis Başlı ve İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Dr. Mustafa Latif Emek'in onur kurulunda yer aldığı; Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Başmüfettişi Doç. Dr. Mustafa Göktuğ Kaya ile Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haldun Soydal’ın eş başkanlığında gerçekleştirilen Uluslararası Maliye ve Vergi Kongresi (International Congress of Finance and Tax), 11 Mart 2023’te sona erecek.

HABER MERKEZİ

Editör: TE Bilişim