Meteoroloji'den turuncu ve sarı uyarı Meteoroloji'den turuncu ve sarı uyarı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Samsun'in İlkadım ilçesi Kalkancı mahallesinde bulunan 34 kamu konutu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 29 - 30 Kasım 2022 tarihlerinde Milli Emlak Dairesi ihale salonunda toplanacak komisyon tarafından satılacak.

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlardan hak sahibi olanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. 

Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesini imzalaması halinde bu durum ihalede en yüksek teklif veren isteklisine bildirilir. Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenebilir.

Satışları yapılacak kamu konutları satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir. Satışları yapılacak kamu konutları KDV'den, Damga Vergisi, Karar Pulu ve tapu işlemleri için vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız