İLAN

SINIRLI SORUMLU KONYA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Kooperatifimizin 2023 faaliyet yılına ait 72. Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 10:00’da Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:41 Meram /KONYA adresindeki Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. tesisleri içerisinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılacaktır. Herhangi bir nedenle toplantının ertelenmesi halinde ikinci toplantı 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 10:00’da Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:41 Meram/ KONYA adresindeki Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. tesisleri içerisinde aynı gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.

Yapılacak toplantımıza katılacak değerli ortaklarımızın Nüfus cüzdanları veya geçerli kimlik belgeleri ile teşriflerini rica ederiz.

                                                                                                                                                                                                                                YÖNETİM KURULU ADINA

                                                                                                                                                                                                                                                                                      BAŞKAN

                                                                                                                                                                                                                                                                          RAMAZAN ERKOYUNCU   

GÜNDEM:

1.       Açılış,

2.       Genel Kurul Divanının seçimi, (Anasözleşmemizin 29. maddesi gereğince Başkan, Başkan Yardımcısı, 2 Kâtip ve en az 2 Oy toplayıcı),

3.       Saygı Duruşu, İstiklal Marşı’nın Okunması,

4.       Genel Kurul divanına tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,

5.       Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,

6.       Kooperatifimizin 2023 faaliyet yılına ait Dış Denetim Raporu, Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, görüşülmesi,

7.       Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının tasdiki, Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibrası,

8.       1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 69. Maddesi kapsamında, 01.03.2024 – 28.02.2025 özel hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı için Dış Denetçinin seçilmesi,

9.       2023 Faaliyet yılı Müspet Gelir-Gider farkının Anasözleşmemizin 19’uncu maddesi uyarınca tevzii,

10.    Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere verilecek ücretlerin ve yollukların belirlenmesi,

11.    2024 Faaliyet Yılına ait İş Programı ve Bütçesinin okunması, görüşülmesi ve tatbiki hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

12.    T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tip Anasözleşmemizin intibakı,

13.    Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yedek Üyelerinin Seçimi,

14.    Dilek ve temenniler,

15.   Kapanış.

#ilangovtr Basın No ILN02058560