banner5
banner68

Örnek eğitimle üstün başarı

Karatay Müftülüğü bağlı olarak hizmet veren Hale Yatılı Kız Kur’an Kursu 2007 yılından bu yana hizmetine devam ediyor. Önemli bir eğitim verdiklerini belirten Hale Yatılı Kız Kur’an Kursu Yöneticisi Zübeyde Çelik, bu eğitimin meyvesini ortaya çıkan başarıyla aldıklarını söyledi

19 Nisan 2022 Salı 12:20
Örnek eğitimle üstün başarı

Karatay Müftülüğü bağlı olarak hizmet veren ve Hale Kur’an Kursu Yapma ve Yaşatma Derneği tarafından inşa edilen Hale Yatılı Kız Kuran Kursu 2007 yılından bu yana hizmetine devam ediyor. 100 yatılı ve toplamda 350 öğrenci kapasiteli kursta 5 hafız, 4 ihtiyaç odaklı, 1 Kur’an-ı Anlama Temel öğretim Programı (Arapça), 1 İşitme engelliler sınıfı ve 1 adet de Hafta Sonu sınıfı olmak üzere toplamda 12 sınıf bulunuyor. Hale Yatılı Kız Kur’an Kursu Yöneticisi Zübeyde Çelik kursları hakkında Konya Yenigün Gazetesine açıklamalarda bulundu.

Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz?

Zübeyde Çelik. 2010 yılından beri Karatay Hale Kız Kur’an Kursu Yöneticisi olarak görev yapmaktayım. 1981 yılında ilk defa Çumra’da göreve başladım. Çumra İmam Hatip Lisesi ve Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okudum. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinde yüksek lisansımı tamamladım. Halen Uzman Öğretici olarak görevime devam etmekteyim.

Kursunuz hakkında bilgi verir misiniz?

Hale Yatılı Kız Kur’an Kursu 2007 yılında Kur’an Kursu olarak yapılan binasında Diyanet İşleri Başkanlığı Karatay Müftülüğü bünyesinde eğitim öğretime başlamıştır. 100 yatılı ve toplamda 350 öğrenci kapasiteli kursumuzda 5 hafız, 4 ihtiyaç odaklı, 1 Kur’an-ı Anlama Temel öğretim Programı (Arapça), 1 İşitme engelliler sınıfı ve 1 adet de Hafta Sonu sınıfı olmak üzere toplamda 12 sınıfımız bulunmaktadır. 10’u kadrolu 4ü fahri olmak üzere 14 öğreti ve 2 aşçı, 2 temizlik görevlisi 1 danışma görevlisi, 1 sekreter ve 7 belletmen ile eğitim öğretime devam etmekteyiz. Kursumuzun temizliğini, temizlik görevlileri sağlamaktadır. Aşçılarımız temiz ve uygun bir ortamda çalışarak yatılı öğrencilerimize günde 3 öğün yemek hazırlamaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı uzmanlarınca hazırlanan yemek menüsü aşçılarımızca başarıyla uygulanıp lezzetli yemeklerimiz çıkmaktadır. Ayrıca kursumuzda öğrencilerimizin faydalanabileceği bir kantin ve ankesörlü telefon bulunmaktadır. Kursumuzda kadrolu öğreticiler gece ve gündüz nöbet sistemiyle öğrencilerimizle sürekli ilgilenmektedir.

SINIFLARIMIZ

HAFIZLIK

Hafızlık eğitimi, Kur’an’ı güzel okuma becerisi kazanmış öğrencilerin Kur’an’ı baştan sona kadar ezberlemesini kapsayan süreçtir. Bu sürece dahil olmak için öğrencilerimizin müftülükçe belirlenmiş komisyon tarafından belirli periyotlarla takip ve kontrolünün yapılması sonucu başarılı bulunması icap etmektedir.

İHTİYAÇ ODAKLI (TEMEL) EĞİTİM

İslam’ın temel kaynağı olan Kuran’ı Kerim'i doğru ve usulüne uygun okumayı öğrenme imkânı veren, ibadetleri yerine getirebilecek yeterlilikte Kur’an ezberlemeye yardım olacak mahiyette 34 haftalık süreci kapsayan eğitim faaliyetidir. Kur’an eğitimi ile birlikte, Müslüman bireyin İslam inanç esaslarını kavramasına yardımcı olacak “İtikat”, ibadet hayatında ihtiyaç duyulan temel ilmihal bilgilerini sunacak “İbadet”, ahlaki olgunluğa kavuşması için “Ahlak”, Hz. Peygamber (sav)’ in hayatını tanıma fırsatı sağlayacak “Siyer”, ayrıca hayatlarına yön verecek “Hadis” dersleri verilmektedir.

İHTİSAS SINIFI

İhtisas eğitimi; daha evvel dini bilgiler eğitimi almış veya hafızlık yapmış öğrencilerin dini bilgilerini sahih kaynaklardan doğru bilgilerle derinleştirmesini ve geliştirmesini amaçlar. Derslerde kullanılan siyer, peygamberler tarihi, aile ilmihali, hadis, tefsir vb. kaynaklar Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları temel olmak üzere hadis ve tefsir kaynaklarından oluşmaktadır. İhtisas programına ayrıca Ön Lisans İlahiyat Fakültesi öğrencileri de derslerine katkı sağlamak ve bilgilerini derinleştirmek amacıyla katılmaktadır.

KUR’AN-I ANALAMA TEMEL ÖĞRETİM PROGRAMI (ARAPÇA)

Hafızlığını tamamlamış ve lafzına hamil, manasına amil olmaları yolunda bir programdır. Kur’an’ın anlaşılmasında önemli rol oynayan Arapça eğitiminin gerektirdiği dil bilgisi, dinleme-konuşma, okuma-anlama, yazma gibi alanların tamamında temel düzeyde bilgi ve beceri sahibi olmalarını, öğrendiklerini günlük hayatta uygulayabilmelerini, Kur’an-ı Kerim’in anlam dünyasına vakıf olmalarına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

İŞİTME ENGELLİLER SINIFIMIZ

Programla; işitme engelli öğrencilerin kendi seviyelerinde, Kur’an ve sünnet temelinde İslam dininin hayatımızdaki yeri ve önemini bilmeleri,  Sağlıklı bir dini hayat için İslam dininin itikat, ibadet ve ahlak ile ilgili esaslarını öğrenmenin önemini kavramaları,  İslam’ın temel kaynağı Kur’an-ı Kerim’i Arapça metninden doğru ve usulüne uygun parmak alfabesiyle/sesli okuyabilmeleri,  İbadetleri yerine getirebilecek yeterlikte dua ve sureleri parmak alfabesiyle/sesle ezbere okuyabilmeleri,  Rabbimize, Peygamberimize ve dinimize karşı duydukları sevgi düzeylerinin artırılması, Kur’an-ı Kerim, Dini Bilgiler ve Hz. Peygamberin (s.a.s) hayatıyla ilgili bilgi, beceri ve farkındalık düzeylerinin geliştirilmesi, Sosyal ve iletişim becerilerinin geliştirilerek özgüven, sorumluluk ve hedef sahibi olmalarına katkı sağlanması, İslam ahlakını yansıtan güzel davranışlar sergilemeleri hedeflenmektedir.

HAFTA SONU SINIFIMIZ

Hafta içi örgün eğitime devam eden aynı zamanda Kur’an Kursu eğitimi almak isteyen öğrencilere yönelik açılmış bir programdır. Kur’an-ı Kerim ve dini bilgilerle ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, Hafta sonlarının amaçlı etkinlikler vasıtasıyla daha nitelikli hale getirilmesi ve yaygın din eğitimi hizmetlerinden yıl boyu faydalanmalarına imkân sağlanması amacıyla hafta sonu 4 saatlik bir eğitimi içermektedir. Kur’an-ı Kerim yüzüne okuma ve ezberleme derslerinin yanı sıra, temel dini bilgilerde verilmektedir. Hafızlık düşünen öğrenciler için bir hazırlık dönemi özelliği taşımaktadır.

YAZ KURSU

Örgün eğitim döneminde Kur’an Kursuna gelemeyip yazın din eğitimi almak isteyen öğrencilere yönelik yaz aylarında uygulanan bir programdır. Bu programla öğrencilerin kendi seviyelerinde;  Rabbimize, Peygamberimize ve dinimize karşı duydukları sevgi düzeylerinin artırılması, Kur’an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler ve Hz. Peygamberin (s.a.s) hayatıyla ilgili bilgi, beceri ve farkındalık düzeylerinin geliştirilmesi,  Milli ve manevi değerlerimiz konusunda bilinçlendirilmesi ve yaz tatilinde nitelikli zaman geçirmeleri amaçlanmıştır. Yaz kursu eğitimi, Kur’an’ı Kerim ve meal öğrenimine imkân tanıyan, dini bilgileri geliştirici nitelikte programlanmış 8 haftalık eğitim sürecidir. Öğrencilerimiz eğitim sürecinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanmış “Elif-ba” ve üç kurdan oluşan “Dinimizi Öğreniyoruz” setini kaynak olarak takip etmektedirler.

REHBERLİK

Kursumuzda bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen Psikolojik Danışman ve Rehber Hocamız haftada 2 gün öğrencilerimize her konuda danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermektedir. Alanıyla ilgili çeşitli projeler ve seminerlerle öğrencilerimize ve öğreticilerimize destek olmaktadır.

Kursunuzda kaç öğrenci şu ana kadar eğitim aldı? Devam eden öğrenci sayınız nedir?

Açıldığından bugüne yaklaşık 7 bin 200 vatandaşımız bu kurstan eğitim almıştır. Her yıl ortalama kış döneminde 200 civarı, yaz kurslarında ise 250 öğrenci eğitim görmektedir. Şu anda 195 öğrenci devam etmektedir. Bunlardan 50 tanesi 5 sınıfımızda hafızlık eğitimi almaktadır. 3 ihtiyaç odaklı sınıfımızda toplam 61, Kur’an-ı anlama temel öğretim (Arapça) sınıfında 14, ihtisas sınıfında 18, işitme engelliler sınıfında 20, hafta sonu sınıfımızda 32 öğrencimizle eğitim öğretime devam etmekteyiz. Hale Yatılı Kız Kur’an Kursumuz her yıl ortalama 12-13 hafız mezun vermektedir.

Bünyenizde hafızlık eğitimi alan öğrencilere eğitimleri ne şekilde sunuyorsunuz?

İhtiyaç odaklı sınıflarımızdaki öğrenciler arasında hafızlık yapmak isteyen ve bu konuda ailenin ve kendisinin istekli olduğu görülen öğrencilerimiz, hazırlık sınıflarına alınarak tashihi huruf, mahreç, tecvit, talim derslerinin yanı sıra ezber çalışması da yaptırılır. Daha sonra Karatay Müftülüğü Hafızlık Tespit ve Takip Komisyonu marifetiyle yeterli görülen öğrenciler, hafız hazırlık sınıfına kaydı alınır. 3 dönem hazırlık ve üzerine 4 dönem hafızlık olmak üzere toplamda 7 dönemde yani en geç 28 ayda Hafızlığını tamamlaması beklenir. Dönem sonunda Hafızlık Takip ve Tespit komisyonu tarafından yeterli görülen öğrenciler, Hafızlık Tespit Sınavına katılarak mezun olurlar. 2.5-3 yılı bulan hafızlık eğitim sürecinde, alanında uzman tecrübeli öğreticilerimizin yanı sıra, belletmen desteğiyle ve ailelerin ilgisiyle bu süreç başarıyla tamamlanmaktadır.

Kursunuzda eğitim alan öğrencilerinize yönelik gerçekleştirdiğiniz sosyal ve kültürel faaliyetler nelerdir?

Kuvvetli azim ve iradenin gerektirdiği, başlandığı günden itibaren, şevki solmadan, ara vermeden devam edilmesi gereken bir eğitim türüdür hafızlık. Sabır ve niyet konusunda sınamaların ve aynı zamanda manevi hazların, derinliklerin yaşandığı bir farklı boyuttur hafızlık eğitimi. Bu zorlu süreci ergenlik döneminde yaşayan öğrencilerin yüklerini hafifletici, moral ve motivasyonlarını artırıcı birtakım sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu konuda öğrenciler, öğreticiler ve rehber öğretmenle istişare yaparak planlama yapıyoruz. Yatığımız faaliyetlerden birkaçını şöyle sıralayabiliriz.  İl dışı geziler: İstanbul, İstanbul-Çanakkale, Bursa-Çanakkale, Şanlıurfa-Gaziantep, Şanlıurfa-Mardin-Mersin-Gaziantep, Eskişehir-Bursa, Aksaray-Ürgüp, Antalya. İl içi geziler: Beyşehir, Akşehir, Hadim, Taşkent-Çetmi Şelalesi, Ereğli-İvriz, Tınaz tepe, Seydişehir, Karapınar-Meke gölü. İl merkezinde: Bilim merkezi, 80 Binde Devri Alem Parkı, Kale han Ecdat Parkı, Millet Bahçesi, Kelebekler Vadisi Parkı, sille ve sille baraj gölü, Dere santral sosyal tesisleri, diğer park ve bahçelerde geziler, Velilerimiz ve gönüllülerimizi evlerinde ziyaret.

Kitap fuarları, sinemalar, tiyatrolar, Sema programı. Mevlana Müzesi başta olmak üzere çeşitli müze ve medreseleri ziyaret ettik. Tarihi camilerde tanıtıcı program ve cemaatle namaza dahil olmak, Cuma namazını ikame etmek.

Çeşitli lokanta ve pastanelerde öğrencilerimize ikramlar.

Kurs içinde hemen her hafta konusunda uzman, üniversitelerimizin değerli hocaları ve sağlık alanında görev yapan doktor ve eğitim hemşireleriyle, Kızılay, Yeşilay, itfaiye, afat vb. kurum yetkili ve eğitimcileriyle seminerler ve uygulamalı eğitimler yapıyoruz.  Kariyer günlerimizde hafızlarımızı mesleğe hazırlamak amacıyla diyanet personeli başta olmak üzere, özellikle hafız olup çeşitli meslek dallarında görev yapanlar başta olmak üzere, meslekleri tanıtıcı programlar hazırlıyoruz.

Şivlilik ve kandil geceleri gibi özel günlerde çeşitli etkinlikler hediyeleşmeler, iftar programları, büyük camilerde teravih programlarına iştirak etmek,

Hafızlığını tamamlamış öğrencilerimiz için “hafızlık ıslatma”sı ve her yıl mezun olan hafızlarımız için “Taç Giyme Merasimi” ile mezun olan diğer sınıflardaki öğrencilerimiz için “Mezuniyet ve Hatim Programları” düzenliyoruz.

Gençlik Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasındaki protokol gereği öğrencilerimiz çeşitli dallarda sportif faaliyetlere katılmışlardır.

İhtiyaç sahibi öğrenci ve ailelerine kursumuz derneğiyle ve diyanet vakfı ile işbirliği yaparak yardımların ulaştırılması.

Kursunuzun başarıları hakkında bilgi verir misiniz?

Kursumuz kuruluşundan beri birçok derece elde etmiştir. Bulardan bazıları: 2012 yılı 40 Hadis Ezbere okuma il 1. 2013 yılı 40 Hadis Ezbere okuma il 2. 2014 yılı Kur’an- ı Kerim i Güzel okuma ilçe 2.2015 yılı 40 Hadis Ezbere okuma ilçe 2.2015 yılı 40 Ayet Ezbere okuma ilçe 2.2015 yılı İstiklal Marşı ilçe 2.2015 yılı Kur-an'ı Güzel Okuma ilçe 1. 18 yaş üstü. 2015 yılı Kur-an'ı Güzel Okuma ilçe 2. 18 yaş altı. 2015 yılı Temel Dini Bilgiler il 1.2015 yılı Temel Dini Bilgiler ilçe 1. 2015 yılı Hafızlık Sınavı 1.2016 yılı Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma ilçe 3.2016 yılı Dini Bilgiler Yarışması ilçe 1.2016 yılı Dini Bilgiler Yarışması İl 3.2017 yılı Dini Bilgiler Yarışması İlçe 2.2020 yılı Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma İlçe 1.2020 yılı Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma İl 1.2020 yılı Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma Bölge 3.2021 yılı Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma İlçe 1.2021 yılı Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma İl 1.
 

Hafızlığın önemi hakkında neler söylersiniz?

Kur’an-ı Kerim yeryüzünde hafızı olan en yüce tek kitaptır. Allah’tan geldiği gibi muhafaza edilmiş tek bir harfi, harekesi ve hatta bir tınısı bile değişmemmiş yegâne kitaptır. Allah’ın vaadi vardır. Kur’an’ın korunmasına dair. Ancak bunda hafızlık eğitim sisteminin katkısı büyüktür. Kıyamete kadar da değişmeyecek ve insanlık var oldukça ondan istifade edecektir. Böyle mühim bir vazifeye evladını teşvik eden, hafız yapan anne-babalara da cennet ve nurdan taç vaat edilmiştir. Ne mutlu o anne babalara ve ne mutlu hafızlara ve onları destekleyenlere.

Türkiye’deki hafızlık çalışmalarını nasıl görüyorsunuz? Konya bu konuda başarılı mı?

Din duygusu fıtridir. Hz. Peygamber “her doğan İslam fıtratı üzerine doğar. Ailesi onu Yahudi Hıristiyan ya da Mecusi yapar” buyurmaktadır. Din duygusu insanla birlikte var olmuştur. İnsan olumsuz ve tahrif edici etki altında kalmadıkça fıtratında olan bu duygu ortaya çıkar ve hakikate, birliğe ulaşır. Uygun eğitim yöntem ve teknikleri kullanılarak bireyin kabiliyet ve yeteneklerine doğrultusunda verilen din eğitimi de fıtrat üzere gelişimine katkı sağlar.İlk eğitimin alındığı kurum her zaman aile olmuştur. Daha sonra çevre ve eğitim kurumları aracılığıyla dini bilgisi şekil alır. Ancak doğru yöntem ve tekniklerle iyi organize edilmiş ortamlarda sürdürülen din eğitimi çocuğun dine karşı ilgisini artırabilir. Bu konuda diyanet işleri başkanlığı hafızlık eğitimi konusunda dikkate şayan çalışmalar yapmaktadır. Sürekli araştırıcı ve geliştirici uygulamalara imza atmaktadır. Gerek öğrenci gerek hocalar ve gerekse fiziki mekânlar açısından yeni programlar ve uygulamalar yapmaktadır. Konya’da bulunana hafız yetiştiren kuran kursları il ve ilçe müftülüklerinin rehberlik ve yönlendirmeleriyle başarılı bir seyir göstermektedir. Her yıl onlarca hafız mezun verilmektedir. Ayrıca mezun hafızlarımız, Arapça temel ve Arapça İslami ilimler kurslarıyla, hafız takip ve tekrara programlarıyla hafızlık sonrası da desteklemektedir.

YARIN: YUNUS EMRE ERKEK KUR’AN KURSU

MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hüseyin Çeli̇k 2022-04-19 23:43:30

Böylesine güzel hizmetlerin oluşması ve yaşatılması için emek sarf eden, maddi ve manevi destek veren herkesten Allah razı olsun. Bu hizmetler tanıtıldıkça rağbeti artacak ve hayırlara vesile olacaktır. Başarıların takdiri de yeni başarılara yol açacaktır. Teşekkürler…

banner64

banner50