banner5
banner68

27 yıldır hafız yetiştiriyor

1995 yılında kurulan Celaliye Kur’an Kursu açıldığı günden bu yana yüzlerce kişinin hafız olmasına vesile oldu. Celaliye Kız Kuran Kursu Yöneticisi Hafize Erdemler, “14 kadrolu 2 sözleşmeli hocamız ve ayrıca hafızlık destek programında vazifeli 4 fahri öğreticimiz görev yapıyor” dedi

18 Nisan 2022 Pazartesi 10:57
27 yıldır hafız yetiştiriyor

1995 yılında kurulan Celaliye Kur’an Kursu açıldığı günden bu yana binlerce kişinin hafız olmasına vesile oldu. Celaliye Kur’an Kursu Diyanet İşleri Başkanlığının hafızlık eğitim ve uygulama programları esas alınıp tecrübeye dayalı geleneksel ve aynı zamanda gelenek içerisinde gelişimi harmanlayarak yeni yöntem ve metotlarla da destekleyici bir metot ve ilke bütünlüğü içerisinde hafızlık eğitimi sunuyor. Celaliye Kız Kuran Kursu Yöneticisi Hafize Erdemler kursları hakkında bilgi verdi.

Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz?

İsmim Hafize Erdemler. Konya’nın hafız yetiştirmede en kadim Kur’an Kurslarından olan Celaliye Yatılı Kız Kur'an Kursu yöneticisiyim. 1986 yılında Konya’da göreve başladım.1995 yılında Celaliye Bölge Yatılı Kur’an Kursunun kuruluşundan itibaren görev yapmakta ve halen yöneticilik görevini sürdürmekteyim.

Kursunuz hakkında bilgi verir misiniz?

Celaliye Kur’an Kursu 1995 yılında, özellikle hafızlık eğitimi alanında faaliyet göstermek üzere ve Kainat’ın Efendisi Hz. Muhammed’in (s.a.v) hayatını kendisine rehber edinmek, Kur’an-ı Kerim’in lafzını ve manasını zihnine nakşetmek, hayatını Onunla anlamlandırmak, tevazu ve vakar sahibi bireyler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana 596 hafızımızın mezun olduğu kursumuzda öğrencilerimize; Kur’an-ı Kerim, hafızlık, dini ilimler eğitimi veriyor; hafızlığını başarıyla bitiren öğrencilerimize de Kur'an'ı anlamaya yönelik tefsir, İslami ilimler ve genel kültür alanında ihtisas eğitimi alma imkânı ve hafızlık tekrarı eğitimi sunuyoruz. Şu an kursumuzda 14 kadrolu 2 sözleşmeli hocamız ve ayrıca hafızlık destek programında vazifeli 4 fahri öğreticimiz görev yapmaktadır. Hafızlarımızı bu kutlu yola hazırlarken “Onlar her şeyin en iyisine layıktır.” düsturuyla öğrencilerimize geniş, rahat ve hijyenik fiziki mekanlar oluşturuyoruz. Bu hususta iaşe ve ibatemizi karşılamada en büyük desteği Celaliye Yaptırma ve Yaşatma Derneği sunmaktadır.

Kursunuzda kaç öğrenci şu ana kadar eğitim aldı? Devam eden öğrenci sayınız nedir?

Kursumuzdan şimdiye kadar 596 Hafızımız mezun olmuştur. 3 bin 900 öğrencimiz de İslam’ın temel prensiplerini ve Kur’an-ı Kerim’i en güzel şekilde okumayı kursumuzda öğrenmiştir. Ayrıca 27 yıldır yaz Kur’an kurslarımızda eğitim alan yüzlerce öğrencimiz olmuştur. Şu anda kursumuzda eğitimine devam eden 107 hafızlık, 75 ihtiyaç odaklı ve 17 hafızlık tekrar öğrencimiz bulunmaktadır.

Bünyenizde hafızlık eğitimi alan öğrencilere eğitimleri ne şekilde sunuyorsunuz?

Diyanet İşleri Başkanlığımızın hafızlık eğitim ve uygulama programları esas alınıp tecrübeye dayalı geleneksel ve aynı zamanda gelenek içerisinde gelişimi harmanlayarak yeni yöntem ve metotlarla da destekleyici bir metot ve ilke bütünlüğü içerisinde hafızlık eğitimi sunmaktayız. Ayrıca bu metot ve ilkelerle büyük bir emekle elde edilmiş hafızlığın, unutularak zayi olmasını engellemek ve onların hafız olmaları kadar hafız kalmalarını da sağlamaya çalışmaktayız. Hafızlık eğitim programında eğitim gören öğrencilerimiz, günlük okuyacakları dersleri birebir hafızlık destek programında görevli fahri öğreticilerimiz rehberliğinde ezberlerin yapılması, yapılan ezberlerin dinlenmesi, kuvvetlendirilmesi, hatalı okumaların düzeltilmesi sağlanmaktadır. Hafızlığın, Kur'an-ı Kerimi öğrenme bağlamında önemli bir adım olduğunu öğrenciye kavratmak, Kur'an'ı anlamak ve hayatını onunla anlamlandırmaya teşvik etmek için İslami temel bilgilerin yanında, dinimizin asıl öğreticisi ve en büyük örneğimiz olan Hz. Peygamber (s.a.v) Efendimizin ahlak ve yaşantısını özellikle Kur'an-ı Kerim'le arasında bir anlam bağı kurma becerisini öğretmekteyiz.

Kursunuzda eğitim alan öğrencilerinize yönelik gerçekleştirdiğiniz sosyal ve kültürel faaliyetler nelerdir?

Celaliye olarak Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanında öğrencilerimizin zihinsel, bedensel, sosyal ve psikolojik gelişimlerini de önemsemekte bu minvalde birçok sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca kursumuzda “Her Ay Bir Konu Bir Konuk" projesi kapsamında gençlerin güncel ihtiyaçlarına hitap eden, manevi dünyalarını besleyecek, kültürel birikimlerini artıracak söyleşiler ve seminerler gerçekleştirilmektedir. Sanatsal faaliyetler bünyesinde musiki saatleri ve resim yarışmaları düzenlenmektedir. Kişilik gelişimlerini desteklemek amacıyla münazaralar, drama çalışmaları, kısa film ve belgesel saatleri düzenlenmektedir. Özel gün ve gecelerde öğrencilerde farkındalık oluşturacak programlar yapılmaktadır. Sportif faaliyetler kapsamında her yaz sınıflar arası voleybol turnuvaları düzenlenmekte, eğitsel ve elişimsel oyunlar oynatılmaktadır.

Kursunuzun başarıları hakkında bilgi verir misiniz?

Kursumuzun kurulduğu günden bu yana Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Hafızlık Tespit sınavına girerek belge alan 596 hafız mezunu bulunmaktadır. Celaliye Kız Kur'an Kursunda verilen özverili eğitimin sonucunda, sadece Konya'da değil Türkiye genelinde Kur'an-ı Kerim'i okuma ve hafızlık alanında birçok başarıya imza atılmıştır. Bu başarılardan kısaca bahsedecek olursak şu şekildedir:2006 Yılı Türkiye Hafızlık Yarışması Bölge Birincisi-Türkiye 4.sü Müberra Yüksekzeybek 2008 Yılı Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Bölge Birincisi- Türkiye 4.sü Havva Tiryaki2011 Yılı Türkiye Hafızlık Yarışması Bölge Birincisi- Türkiye Üçüncüsü Merve Soykun2016 Yılı Türkiye Hafızlık Yarışması Bölge Birincisi-Türkiye 4.sü Şerife Nur Demirel2018 Yılı Türkiye Hafızlık Yarışması Bölge Birincisi-Türkiye BİRİNCİSİ Şerife Nur Türköz Ayrıca 1995'den günümüze kadar mezun ettiğimiz hafızlarımızdan pek çoğu Diyanet İşleri Başkanlığımızın aradığı yeterliklere sahip olarak yetişmiş ve Türkiye'nin çeşitli illerine atanmış ve atanmaya devam etmektedirler.

Hafızlığın önemi hakkında neler söylersiniz?

Allah Teala’dan bir rahmet ve hidayet rehberi olarak gönderilen Kura’ an-ı Kerim’in okunması, yazılması, anlaşılması ve ezberlenmesi en temel görevlerimiz arasında yer almaktadır. Çünkü Kur’anı’ın tamamını ezberleme yani hafızlık yapmanın hükmü farz-ı kifayedir.(Ömer Nasuhi Bilmen Büyük İslam İlmihali) Yani bir kısım Müslümanların yapmasıyla diğerlerinden bu yükümlülük kalkar.Önemli bir hususta, Allah’ın kelamı olan Kur’an-ı Kerim’in bize kadar intikalinin hiç şüphesiz ki, iki aracı vardır. Bu araçlardan ilki Kur’an’ın yazı ile “Şahittaşları” tarafından bin bir meşakkatle kaleme alınarak bize kadar ulaşmasıdır. Diğeri ise hıfz yoludur. Peygamber Efendimiz (s.a.v) Kur’an-ı Kerim’i muhafaza etmek için sadece kitabet yöntemini yeterli görmeyip, Kur’an-ı Kerim’in hıfz boyutunu önemsemiş, kendisi tatbik etmiş ve sahabelerine de tavsiye etmiştir. Hafızlık eğitiminin İslam geleneği içerisinde taşıdığı önemin yanı sıra günümüzde ayrı bir önemi vardır. Zira din hizmetleri personelinde aranan yeterliklerin başında Kuran-ı Kerim gelmektedir. Hafızlık eğitimi bu alana yönelik yeterliğin elde edilmesinde önemli rol oynamaktadır. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aradığı yeterliklere sahip personelin yetiştirilmesinde vazgeçilmez bir unsur olan hafızlık eğitim metodunu geliştirmektedir. Kur’an-ı Kerim’i ezberlemek , anlamak ve hayata tatbik etmek kadar insanı mutlu eden başka bir şey olmasa gerektir .İlahi sözler ile tezyin edilen bu kitabı beyninde taşımak ve her an onunla beraber olup hayata tatbik etmek, insanı iki dünyada da mutluluğa eriştirecektir.“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.”(Buhari, fezâilü'l-Kur'ân,21); “Hafız olup Kur’an’ı okuyan kişi şerefli meleklerle beraberdir.”(Buhari, Tefsir Abese1) buyuran ve aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’in ilk hafızı olan Hz. Peygamberin (s.a.v) Kur’an eğitim ve öğretimine yönelik teşvikiyle Müslümanlar asırlar boyu Kur’an-ın hafızı olacak nesiller yetiştirmeye büyük önem vermiş ve bu amaç doğrultusunda müesseseler geliştirmişlerdir. Hafızlık eğitimi veren yatılı Kur’an Kurslarımız, sahabe dönemindeki “Ashab-ı Suffa” eğitim metodunu günümüzde de devam ettirme gayretindedirler.

Türkiye’deki hafızlık çalışmalarını nasıl görüyorsunuz? Konya bu konuda başarılı mı?

Ülkemizde hafızlık eğitimi tecrübeye dayalı metotlarla yapılmaktadır. Hafızlık eğitimi hususunda, bu tecrübeden güç alınarak, günümüz şartlarını da göz önünde bulundurarak hafızlık geleneğinin sürdürülmesini ve geliştirilmesini hedefleyen Başkanlığımız, gelenek içerisinde gelişimi kendisine ilke edinmiştir. Bu ilke doğrultusunda ulvi hafızlık hizmetlerini de yeni bir anlayış ve programla sürdürmeyi planlamaktadır. Hafızlık eğitimi veren yatılı Kur’an kurslarımız bu planla Hafızlığın yaptırılıp yaşatılması hususunda öncü nitelikte müesseselerimizdir. Konya ilimiz hafızlık eğitimi konusunda onlarca kursla hem kendi bünyesinde tatlı bir rekabetle, hem de çevre illere örneklik teşkil etmektedir. Yetiştirdiği hafız sayısı ve okuyuş kalitesi açısından Konya'mızın en kadim ve öncü ismi Celaliye Bölge Yatılı Kız Kur’an Kursumuzdur.

YARIN: HALE KIZ KURAN KURSU

MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner64

banner50