banner5
Mustafa Çalışkan
Mustafa Çalışkan
Yazar
Yazarın Makaleleri
ESKİ ZAMANLARDAN BİR NAZIM
Geçtiğimiz hafta ev taşınma hazırlığı içerisindeyim. Eski dosyaları paketlerken yaklaşık 22 yıl önce yazdığım bir şiir elime geçti. Bir haksızlık ve zulüm olarak karşısında  duygularımı  yazmıştım.  Bunu paylaşmak...
TEKNOLOJİK ALDANMA
Teknoloji oldukça ilerlemiştir ve artan bir ivmede ilerleyişine devam etmektedir. İnsanlık, endüstri 5.0 devrine ulaşmış ve bilginin yarılanma ömrü 2 yıla kadar düşmüştür. Bir bakıma kendini sürekli yenilemeyen insan geri kalmış demek...
İBRETLİK YAŞAM ÖYKÜSÜ-2
Yeni inşa edilen  üç katlı apartmana sakinleri taşındı.  İlk iş olarak apartmanın karar defteri düzenlendi. Her yıl bir sakinin bu görevi yapması şartıyla istekli olmamasına rağmen 6 No'lu dairede oturan Muzaffer Bey, mecburen...
İBRETLİK YAŞAM ÖYKÜSÜ-1
Mehmet Ağa ile Neşet Ağa iki eski dost idiler. Mehmet Ağa, rençperlikten sonra fabrikalarda çalışarak,  Neşet Ağa ise çarşı ağalığından emekli olmuştu. İkisi de torun torba sahibi yaşını başını almış insanlardı. Mehmet Ağanın...
SİYASETİN DİLİ-3
Siyaset, hakkıyla yapıldığında bir sanat gibi estetik gerektiren incelikli bir iştir. Maksada, iyi ve güzel neticelere erişmek için nadide bir halı gibi ilmek ilmek ustalıkla dokunmalıdır. Bunun için hassaten kişiselleştirilmemelidir. ...
SİYASETİN DİLİ-2
Hani, siyaset için demiştik ya kırmadan dökmeden onarmak, düzeltmek ve çözüm bulmak diye, siyasetin dili de böyle olmalıdır. Her meram, söz sanatlarıyla incelikle ifade edilerek daha etkili sonuçlar elde edilebilir. Lise yıllarımdan hatırladığım...
SİYASETİN DİLİ
Rusya-Ukrayna savaşı üzerine beş yazıdan sonra biraz ara verelim ve farklı ancak ilişkili bir konuya değinelim istedim. Yazımızda ele alacağımız konu siyasetin dilidir ki, savaşta bir siyaset dilidir…Siyasetin dili mevzusu, ülkemizin de önemli...
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ÜZERİNE TARİHE DÜŞÜLEN NOTLAR-5
Bu savaş sebebi olarak Ukrayna'nın NATO'ya girme iradesi gösterilmişti ya, NATO'nun eski Sovyetlerin dağılmasından bu yana genişlemesine açık kaynaklardan baktım. 1999 yılından bu yana eski Sovyet parçası yada Varşova paktı...
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ÜZERİNE TARİHE DÜŞÜLEN NOTLAR-4
Komşular arası savaş, ülkemizde ekonomik konuların öne çıkmasıyla gündemin ikinci sırasına gerilese de hâlâ en kritik mesele olması hasebiyle çok önemlidir. Zira, savaş uzamış ve yıkıcılığı, özellikle sivillere etkisi artmıştır....
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ÜZERİNE TARİHE DÜŞÜLEN NOTLAR-3
Çok değil daha dört ay önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron: NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiği, üyeler arasında koordinasyonun yok olduğu ve NATO Antlaşması'nın bir üyeye yapılan saldırıyı tüm üyelere yapılmış sayan...
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ÜZERİNE TARİHE DÜŞÜLEN NOTLAR-2
Savaşın sahadaki/olay yerindeki yansımalarına değinmiştik. Savaşı hazırlayan koşullar, üzerinde durulması gereken en önemli kısmı… Acaba, tamamen indî değerlendirmelerle bir ülke, bağımsız diğer bir ülkeyi işgal edebilir ve dünya...
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ÜZERİNE TARİHE DÜŞÜLEN NOTLAR-1
Savaşın 21. günündeyiz. Başlangıcında, tarafların haklılık nedenleri ve güç kıyaslamaları üzerine konuşuluyordu. Kimileri Rusya'nın yanı başında NATO konumlanması ya da genişlememesinin kabul edilebilir olmadığından dem vuruyordu;...
TÜRK BOĞAZLARI MESELESİ-2 (TÜRK BOĞAZLARININ ÖNEMİ)
Önceki yazımızda Ukrayna-Rusya savaşından mülhem Türk Boğazları davamıza tanımından başlayarak değinmiştik. Konu Türkiye için hayatî önemdedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk Boğazlarına gerekli teknolojik yatırımı da yaparak Boğazlardaki...
BOĞAZLAR MESELESİ-1 (TÜRK BOĞAZLARININ ÖNEMİ)
Söze Kaptanı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'nın  'Denizlere hakim olan cihana hakim olur.” Tüm zamanlara şamil veciz sözüyle başlayalım. Ülkemizin güvenliğinin ve refahının  denizden yani deniz yetki ve egemenlik alanları...
MAÂRİF MESELEMİZ-4
Maarif meselesinde hep okul-aile-öğrenci, üçlü  saç ayağından  bahsedilirdi bir zamanlar… Oysa zaman içinde geniş manada millet maârifi içine alan dört unsur olduğunu gördüm: talebe, muallim, tedrisat, mektep...  Yine bu kavramları,...
MAÂRİF MESELEMİZ-3
Maârif meselesine bir eğitim haberinden giriş yaptık, mesele çok çetrefilli olduğundan alacak çok yolumuz olduğunu düşündüm. Bu konuda çok zihin teri dökmüş, fikir işçiliği yapmış yakın zamanın önemli Mütefekkirlerinden Nurettin...
MAÂRİF MESELEMİZ-2
Önceki yazımda bir haberden mülhem örnek bir uygulama gördüğüm için bir okulun fabrikalarla yarışarak piyasaya ürün arz ettiğinden bahsetmiştik. Yazımda da vurguladığım gibi eğitim sadece iktisât ve istihdam meselesi değildir. Bu yazımda...
EĞİTİM MESELEMİZ-1
Eğitim, Ülkemizin en önemli meselesi olduğundan her daim gündemde olmaya devam edecektir. Eğitimin: sosyal, kültürel, pedagojik, mesleki, istihdam, ekonomik, ahlakî  vs. yönleri bulunmakla birlikte bir haberden mülhem   ekonomi ve...
KAVRAMLARI YERLİ YERİNDE KULLANMAK
Konfüçyüs'a: 'Bir ülkeyi idare etmeye çağrılsaydınız, yapacağınız ilk iş ne olurdu?” diye sormuşlar. O da: 'İşe önce dili düzeltmekle başlardım. Çünkü dil bozulursa kelimeler düşünceleri iyi anlatamaz. Düşünceler...
İTİBARî DEĞER=PARA
Ülkelerin genel olarak egemenlik sembolleri vatan (kara, deniz, hava sınırlarımız), bayrak, istiklal marşı, dil, millet, milli para  vs. olarak belirlenebilir. Hepsi milli egemenliğin çarpanlarıdır; biri olmadığında egemenlik/beka kalmaz!...
RİSK YÖNETİMİNİN HAYATA DAİR BİR UYGULAMASI (UYGULA RAHAT ET)
Önceki yazılarımızda risk yönetiminin bir kazayı önleme, tedbir faaliyeti olduğundan bahisle yüzü aşkın metodundan bahsetmiştim. Bu yazıda, günlük hayatta işe yarar, karayollarında  pratik bir uygulamasını ele almak istedim. İşte...
ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI
Önceki yazımızın biraz teorik olduğu noktasında haklı eleştirileri memnuniyetle kabul ettim ve daha somut olgular üzerinden anlatmanın daha etkili olduğunu düşündüğümden bu yazıyı kaleme aldım. İş sağlığı ve güvenliği hususunda...
RİSKİ YÖNETMEK
Yönetmek: istikamet vermek, sevk ve koordine etmek;  kargaşaya, başıboşluğa, gevşekliğe ve kaosa meydan vermemek demektir. 'Önlemek, onarmaktan  ya da yerine koymaktan çok daha iyidir.”  Eğer bizi çepeçevre kuşatan tehlikeler...
ORTAKLIK İYİDİR! AMA NASIL?
Her şey zıddı ile kaim olduğuna göre ortaklığın da zıddı rekabettir. Rekabet, ilmi gelişmelere, yeni icatlara ve halkın yararına olduğunda elbette yapıcı ve düzenleyici fonksiyonuyla 'hayırda yarışın” hükmüne uygundur. Bir de...

banner64

banner50