banner5
Mustafa Çalışkan
Mustafa Çalışkan
Yazar
Yazarın Makaleleri
LİYAKAT MESELESİ-5 (MUTLU ŞİRKET/KURUM RESMİ)
Bugün, liyakatli yöneticinin olduğu bir işyerinde iklimi tasvir etmeye çalışacağım. Her şeyden önce işler, keyfe, arzu ve isteğe göre değil; adalet,  bilimsel esaslar, akıl, sağduyu ve stratejik plan  çerçevesinde icra edilir....
LİYAKAT MESELESİ-4
Liyakatın tarifi, önemi, dereceleri, eksikliğinde ortaya çıkacak zafiyetler üzerinde durduk. Bu yazımızda özellikle yönetici kesimde liyakat olmaz ise sonuçlarını değerlendireceğiz. Çalışanın liyakatsizliği, basiretli yönetici tarafından...
LİYAKAT MESELESİ-3
Liyakata dair ilk yazımızda tarifi ve önemi , ikinci yazımızda bozan sebepler, bu yazımızda ise liyakatın dereceleri,  yokluğunda ortaya çıkacak sonuçlar üzerinde durmaya gayret göstereceğiz. Öyle ya bir şeyin önemi, yokluğunda daha...
LİYAKAT MESELESİ-2
Geçen yazımızda emanet ve liyakatin birbirinin mütemmim cüzü olduğundan bahsetmiştik. Aslında emaneti ehline yani layık olana teslim etmek adalet etmektir. Aksi ise zulümdür ki kimse hayır göremez... Bu münasebetle adalet-emanet ve liyakatin...
Liyakat Meselesi
Yönetimin omurgası başlıklı yazımızda önemle vurguladığımız beş  unsurdan biri de liyakattır.  Emanetin mütemmim cüzüdür liyakat.  Liyakat olmaz ise emanet muhafaza edilemez ve hiyânete kapı aralanır.  'Emanet...
YÖNETİMİN OMURGASI
Önceki yazımda muhtelif tarzlarla krizi yönetmekten bahsetmiştim. Bu yazımda ise yönetimin omurgasını teşkil eden temel ilkelerden söz edeceğim. Bilindiği gibi insan, omurgasıyla dik durabilir ve ayakta kalabilir. Yönetim de bir canlı gibidir,...
KRİZ ZAMANI MUHTELİF HALLER
Zıtlık etkisi başlıklı yazımda merhamet karşılaştırması yapmış, batı zihniyetinin George Floyd özelinde merhamet duygusunu yitirdiğinden bahisle insanlığa sunabileceği değerinin bulunmadığının altını çizmiştik. Şimdi de biraz...
NE OLURSAN OL, DİKKATLİ OL
Bu yazımda iş, sosyal, eğitim, aile vb. gibi hayatın tüm boyutlarında sağlam /sağlıklı gelişim ve itibarın kilit faktöründen bahsedeceğim. DİKKAT... insanın konsantrasyonunun belirli bir nesneye , olguya yönelmesi ve odaklamasıdır. Evet,...
ZITLIK ETKİSİ
            Başlarken yazının hedefinde belirli bir mensubiyet, millet, devlet olmadığını, zihniyet ve anlayışı ele aldığımızı önemle belirtelim. Biz yaşarken meydana gelen bazı olaylar vardır. Gözümüzün...
ÜÇLÜ KONTROL SİSTEMİ
MOTİVASYON-SONUÇLARI PLANLAMA- TOPLUMSAL KABUL VE/VEYA İSTİŞARE fiillerimizin arka planındaki itici güç, güdülerimiz/ motivasyonlarımızdır. Bir tavır, davranış veya fiile iten güç yasal ve ahlaki değilse bundan hemen vazgeçmek gerekir....
HAYAT BİR GEMİ…
Serde Denizcilik olunca, gemi üzerinden hayatı okuma alışkanlığı yerleşiyor insana… 'Gemi” metaforu en etkili bir anlatım aracı olarak  tarihte ve günümüzde o kadar yaygın kullanılıyor ki...  Ancak eğitimde bu gençliğe...
BORÇ FAİZ BORÇ (BORCU BORÇLA SÜRDÜRME) ESARETİ
Devlet, kurum, firma hayatında hayallerin hayalete ve esarete dönüşmemesi için zamanın ruhuna uygun olarak belirsizlikleri daha ziyade iyimser olarak değil ihtiyatlı değerlendirmek zorunludur. Afetlere ne kadar hazırlıklıyız? Halihazırdaki salgını,...
EMNİYET KÜLTÜRÜMÜZ
Ülkemizde henüz bu ayrım yapılmamakla birlikte genellikle  Güvenlik (Security): Silahlı kolluk kuvvetleriyle sağlanan ; Emniyet  (Safety) ise iş, seyahat vs. yapılırken kazalara karşı alınan önlemleri kapsar. Bu yazımızda Emniyet...
OLAY YERİ MAHKUMİYETİ
Toplumu derinden etkileyen 'sansasyonel” olaylardan gazetelerin 3. Sayfa haberleri yahut 'vak'ayı adiye” diye tarif edilen sıradan olaylara kadar genel yaklaşım: olay yerinde ya da takiple yakalanan zanlı veya yargılama sonucu mahkûmlar...
GÜVEN Mİ DEDİNİZ?
İş, eş, dost, komşu ararken; borç verirken, yola çıkarken kısaca ailede, ekonomide, sosyal yaşamda, devlet yönetiminde, uluslar arası ilişkilerde GÜVENİLİRLİK karşımıza çıkar. Bir yönetici kurumunda, bir kaptan gemisinde ilk önce güveni...
GAYE-İ HAYAL VE HAYAT
Zaman, zaman genç arkadaşlarla bir araya geliyoruz. Eğitim ve sonrası amaçlarının, hedeflerinin ne olduğunu soruyorum. Kimisi ailesinin yönlendirmesi, mahalle ve okul arkadaşlarından duydukları, işsizlik endişesi, popüliratisi, anne ve babasının...
BİR KİBİR HİKAYESİ
Bir Kamu kuruluşunda Daire Başkanlığına yeni atanmıştım. Kuruluşun yıllık hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Kamu adına TBMM tarafından denetlendiği Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Alt Komisyon toplantı arefesinde yoğun bir çalışma...
DÜZENİN DÜZENSİZLİĞİ: ENTROPİ
Kurumsallaşma yazımda da belirttiğim gibi, insan ve insan marifetiyle kurulan tüm organizasyonlar doğar, yaşar ve ölürler. Bir çevre ve sistem içinde yaşarlar. Sistem belli bir amaç için birbiriyle iletişim ve etkileşim halinde bulunan alt...
KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN HAYAT MEMAT MESELESİ : KURUMSALLAŞMA
Günlük yaşantımızda koca koca firmaların iflas ettiğini, kapandığını, çalışanlarını ve müşterilerini perişan ettiğini duyarız.  İş başvurusunda ,mülkümüzü kiraya verirken,  mal alırken; müşteriyken çalışanken Kurumsal...

banner49

banner50