banner5
Tevfik Efe
Tevfik Efe
Yazarın Makaleleri
Hak yolunda...16
HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER:16   ABDULLAH B.MES'UD (R.A.)   Ebu Abdurrahman Abdullah b. Mes'ud b. Gafil b. Habib el- Huzeli; ilk Müslümanlardan ve Kûfe'de ilk tefsir ve fıkıh mekteplerinin kurucusudur. İslam'dan önceki hayatı...
Hak yolunda...15
                                     HAKYOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER:15 AMR B. AS(R.A)   Asıl adı, Ebu Abdullah(Ebu Muhammed) Amr b. El As(el-Asi)b. Vail es sehmi...
Hak yolunda...14
                             HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER:14       AMMAR B. YASİR(R.A.):       Asıl adı; Ebu'l-Yakzan Ammar...
Hak Yolunda Harcanan Ömürler:13 Enes B.Malik(r.a.):
     Asıl adı, Ebu Hamza Enes b. Malik b. Nadr el-Ensari olup, Hz. peygambere hizmetiyle tanınan ve en çok hadis rivayet eden sahabelerden biridir. Hicretten on yıl önce doğdu Hazreç kabilesinin Neccaroğulları sülalesindendir. Topladığı...
Hak Yolunda Harcanan Ömürler:12
                                           HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER:12       MUS'AB B. UMEYR(R.A.):      ...
Hak yolunda...11
                            HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER: 11       SAİD B. ZEYD(R.A.):       Asıl adı, Ebü'l-A'ver(Ebu...
Hak yolunda harcanan ömürler:10
          EBU UBEYDE B. CERRAH(R.A.)    Asıl adı Ebu Ubeyde Amir b. Abdullah b. El Cerrah el- Fihri el- Kureşi olup, hicretten kırk yıl önce Mekke'de doğdu. Hz peygamberle onuncu dedesi Fihr ile soyları birleşir....
Hak Yolunda Harcanan Ömürler:9
ABDURRAHMAN B. AVF(R.A.): Asıl adı, Ebu Muhammed Abdurrahman b.  Avf b. Abdiavf el- Kureşi ez-Zuhri olan Abdurrahman, fil vakasından on yıl sonra Mekke'de doğdu. Cahiliye döneminde Abdü Amr veya Abdü'l- Kâbe adı Müslüman olduktan...
SA'D b. EBÛ VAKKÂS(R.A.)
HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER : 8 Asıl adı Ebu İshak Sa'd b. Ebu Vakkas Malik b. Vüheyb El Kureşi Ez Zühri olup, 592 yılında Mekke'de doğdu. Nesebi Beni Zühre'den olan babası vasıtasıyla Kilab b. Mürre 'de Beni Ümeyye 'den...
Hz.zübeyr b. avvam(r.a.)
     Asıl adı Zübeyr b.Avvam b. Huveylid el- Kureşi el- Esedi olup Mekke'de 594 ya da 595 yılında doğmuştur. Babası Hz. Hatice'nin kardeşi Avvam b. Huveylid, annesi Peygamberimizin halası Safiyye b. Abdulmuttalib'tir....
Hz.talha b.ubeydullah(R.a.)
   Asıl adı, Talha b. Ubeydullah b.Osman et-Teymi el- Kureşi olup nesebi Mürre 'de Hz peygamber ile Amr b.Ka'b'da Hz. Ebu Bekir ile birleşir. Annesi Sa'be bint Abdullah'tır. Sa'be, sahabeden Ala b. Hadrami'nin...
Hak yolunda harcanan ömürler-5
                                       HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER:5...
Hak yolunda harcanan ömürler-4
      HZ. ALİ(R.A)       Hz. Ali Hulafa-i   Raşidin'in dördüncüsü ve  Hz. Peygamberin damadıdır.Asıl adı Ali b.Ebi Talib el Kureşi    el-Haşimi'dir.Hicrettten yaklaşık...
Hak yolunda...
HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER-2     Hulafa-i Raşidin'in ikincisi olan Hz.Ömer'in asıl adı Ebu Hafs Ömer b. el- Hattab b. Nüfeyl b.Abdüluzza el- Kureşi el- Adevi'dir.Fil vakasından on üç yıl sonra diğer bir rivayete...
Hak yolunda harcanan ömürler-2
Hulafa-i Raşidin'in ikincisi olan Hz.Ömer'in asıl adı Ebu Hafs Ömer b. el- Hattab b. Nüfeyl b.Abdüluzza el- Kureşi el- Adevi'dir.Fil vakasından on üç yıl sonra diğer bir rivayete göre büyük ficar savaşından dört yıl sonra...
Hak yolunda harcanan ömürler
Değerli Yenigün Gazetesi okurları, Allah nasip ederse bundan sonra her cuma günü sizlerle İslam dinine hizmet etmiş İslam için canını, malını, eş ve çocuklarını feda etmiş Allah dostlarının ibretlik hayatlarını paylaşıp onların bu...
Elveda sabır ayı
Mübarek bir aydı,RAMAZAN ayı içinde sakladığı bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesi ile birlikte     maalesef  elveda demeye hazırlanıyor.Hepimiz için bir kurtuluş vesilesi olması umudu içindeyim Allah'tan. Orucunu hakkıyla...

banner50