banner5
Mustafa Deveci
Mustafa Deveci
Yazarın Makaleleri
KALKINMA DEDİKLERİ
Kalkınma deyince beyaz adamın treni gelir aklıma. Büyük demir at. Kalkınma deyince hemen kardeşi medeniyet, modernizm.  Bütün şirketler gelecek sene daha fazla kâr etmek zorunda. Ülkeler daha fazla milli gelir elde etmeli. Bu sene geçen...
Sırıtmalı mı yoksa surat mı asmalı?
Bugün gazetede bize ayrılan köşeyi 1987'de neşredilen bir yazıya ayırıyoruz. Bugünlerde “huzura kavuşan” ahalinin hâlini o zamanlardan resmeden bir yazı bence. Bakalım sizde de bir karşılık bulacak mı? Kıskıvrak Huzur Türkiye'de...
Küfr olur başka... (2)
Küfr olur başka değil kavmini sürmek ileri(2) Farklı etnik unsurlara mensup olup da bu etnik mensubiyetinin Türkiye aleyhine kullanılmasından utanmayanlar, “kimsin?” denilince “Türküm” demekten gocunmayan kesimi sürekli aşağıladılar. Milletin...
Küfr olur başka...
Küfr olur başka değil kavmini sürmek ileri (1) Son asırda vuku bulan Türkçülük, İslamcılık ve Sosyalizm cereyanlarını vasıta kılarak Türk milleti bir atılım gerçekleştirebilir endişesiyle önceden bütün tedbirler alınmış. Bir münafıklıktır...
Tek mukaddesatı İnsan...
Tek mukaddesatı İnsan Hakları olan Yeni Anayasa dolmasını yutalım mı? II. Dünya Savaşı sonrası şartlarının doğurduğu “Yeni Dünya Düzeni”nin bir mahsulü İnsan Hakları. Avrupalı olmanın pabucunun dama atıldığı bir gelecek bekliyordu...
Başkanlık Sistemi = Hilafetin Külliyen İlgası(3)
Başkanlık Sistemi = Hilafetin Külliyen İlgası(3) Biz, “Bir milletin istiklali”nden; o milleti teşekkül ettiren bütün unsurların -tek tek bütün fertlerine kadar- istiklalini anlıyoruz. Her fert, her aile, her köy, her şehir bağımlılıktan,...
Başkanlık Sistemi = Hilafetin Külliyen İlgası(2)
Tapu mevzuatından kaldırılan mütekabiliyet ilkesi ile köyünüzün hangi ecnebiye satıldığından bile habersizsiniz.Mahallî idarelere verilen yeni nizamla (nizamsızlık mı deseydik?) birlikte eşgüdüm halinde bütün mevzuat değiştiriliyor....
Başkanlık Sistemi = Hilafetin Külliyen İlgası(1)
Hatırlanacağı üzere bundan on sene evvel İl Özel İdaresi Kanunu yürürlüğe girmişti (Kanun Numarası: 5302, Kabul Tarihi: 22.02.2005). Bu kanun çıkacağı zaman kamuoyunda kanun lehinde ve aleyhinde birçok fikir beyan edilmişti. Yeni İl Özel...
İline, Beline, Diline Sahip Çık!
Masûniyet birbirini sıyanet edenlerin elde edebilecekleri bir şeydir. Birbirini dünyanın şerrinden, dünyanın bizzat dünya olmakla sahip olduğu denaetinden korumak için yardımlaşan insanlar arasında doğar sıyanet. Bu...
Artık münafıklığa lüzum kalmadı
Türkiye'de ben diyeyim yüz senedir, siz deyin yüz elli senedir sürmekte olan idari-siyasi yapı bu seçimlerde çok radikal bir değişikliğe uğramıştır. Herkese çok açık bir mesaj verildi: Kestirmeden söyleyelim. Bu zamana kadar Türkiye'de...
İsveç'te minarenin...
İsveç'te minarenin Türkiye'de çan kulesinin işi yok (*)   Hicretten sonra bir Darül İslâm'a kavuştuk. Ezana, Cumaya, orduya da Medine'mizde kavuştuk. Dar'ül İslâm; yani Müslümanların hâkimiyetinde olan ülke. Darül...
Kentsel Dönüşüm Felaketi
Geçenlerde bir arkadaşım Konya'nın Meram ilçesindeki mahallelerinde cereyan eden bir hadiseyi nakletti.  Arkadaşın komşusu olan ihtiyar evinin de bulunduğu sokakta namüsait vaziyette gördüğü genç bir kız ve erkeği uyarmış. Genç...
Eşitlik barışa, ...
Eşitlik barışa, barış eşitliğe düşmandır Bir ülkede bütün unsurların eşit olmasını istemek o ülkedeki bütün unsurların o ülke dışındaki bir kuvvet tarafından hizaya getirilmesini talep etmek demektir. Eşitlikle birlikte barışın...
Ne Suriyeliler Muhacir...
Ne Suriyeliler Muhacir, Ne De Konyalılar Ensar Muhacir hicret edene denir. Hicret ise sufli ve tehlikeli sahayı terk edip emin bir sahaya doğru yürünerek başlar. Hicret müminlerin Mekke'den Medine'ye doğru gerçekleştirdiği bir harekettir....
Yaklaşıyor yaklaşmakta olan
  “Zaman öyle yaklaşır hızlanır ki, bir sene bir ay, bir ay bir hafta, bir hafta bir gün, bir gün bir saat, bir saat bir ateş kıvılcımı kadar olur” (Tirmizi,  Zühd, 24) *** Bakın yaklaşıyor yaklaşmakta olan  Bakın yaklaşıyor...
İmam-ı Rabbani...
İMAM-I RABBANİ DE Mİ 'HOŞGÖRÜSÜZ'MÜŞ? Bugünkü sütunumuzu da bir başka mektuba ayırıyoruz. Bu mektup da İmam-ı Rabbani'ye ait. Aynı mevzuya dair. Bugün birçok zihni meşgul eden hoşgörü, bir arada yaşam, demokrasi, insan...
Muhyiddin-i İbn........
Muhyiddin-i İbn Arabi'nin 'hoşgörüsüzlüğü'   Bir önceki yazımızda Klasik Osmanlı döneminde gayrimüslim teb'anın tabi olduğu düzen hakkında malumat ihtiva eden bir makaleden iktibaslar nakletmiştim. Bugün de bir mektup...
Osmanlı'nın Engin Hoşgörüsü Efsanesi
Bir kişinin hoş görülebilmesinden bahsediliyor ise hoş görenin, hoşgörülüne göre daha üst ve amir bir konumda olması gerekiyor. Mesela küçük kızını bir anne hoş görebilir. Hoş gören, hoşgörülüne bir lütufta bulunmuş olur. Bu manada...
“Hepimiz Venizelos'uz”(!)
Bir haber naklederek başlayalım: “Başbakan Davutoğlu, "Ankara'da da Atina'da da Atatürk ve Venizelos'daki ortak ruhu harekete geçiren sağduyulu vizyoner liderler var. Bu anlayış ile yeni bir dönemi açmaya kararlıyız" dedi. Başbakan...
Nazil Olan 'Kur'an'dır. Uydurukça Mealler Değil...
“Kur'anı anlamakla değil, işittik ve itaat ettik demekle mükellefiz” İsmet Özel  Türkçe Latin harfleriyle yazılamaz ve okunamaz. Millet olarak birbirimizin ne dediğini anlayamayışımızın sebebi budur. Konuştuğumuzun neye deydiğini,...
'Ben oğlumu gavura boyun eğdirmem!'
Erzurum Karaköse'deki süvari birliğinden askerlik arkadaşı ve hemşehrisi olan babamı askerden memleketine döndükten bir sene sonra ziyaret etmek ister Ziya Amca. Bizim köye elinde iki sepet üzüm ile gelir. Ancak her nasılsa babamı bulamaz...
Daha dur. Turpun büyüğü heybede
12 Eylül 2010 Referandumunda "Kirli Evet, Kirli Hayır, Kirli Boykot" demiştik. Referandumda meydan meydan dolaşıp oy isteyenler Anayasa Mahkemesi'ne ihale edilen siyasi otoriteden bugün şikayetçilermiş! Anayasa Mahkemesi yüzde on barajını...
Medeniyet denilen maskara mahlûk (*)
"Medeniyet, birisinin arazisine giren kişiye karşı elindeki taşı atmayıp biraz bekleyince başlamış" demiş bir filozof.  Bizim memleketimizde Osmanlı döneminde bir nüfus sayımı yapılmaya çalışılmış. Nüfus sayımı ile vazifeli kişiler...
Hâkimiyet Bilâ......
Hâkimiyet Bilâ Kayd-ü Şart Türk Milletinindir “19. Yüzyıl sonlarında artık Anadolu'da İslami gelenekleri, Osmanlı tarihi ve Türk dili üzerine inşa edilmiş ve Osmanlı Devleti içinde yaşamış tüm Müslüman soylarından oluşan, yani...

banner49

banner50