Türkiye'de jestler ve mimikler, günlük hayatın sessiz ama güçlü bir parçası olarak öne çıkıyor. Kültürel olarak köklü bir geçmişe sahip bu jestler, bazen bir kelimeden daha fazla şey anlatabiliyor. İletişim alanında yapılan çalışmalar, yüz yüze iletişimde anlamın %10'unun kelimelerden, %30'unun ses tonundan ve %60'ının mimiklerden anlaşıldığını gösteriyor. Almanca özel ders seçenekleriyle ön plana çıkan online dil öğrenim platformu Preply, Türklerin cinsiyet ve yaş aralıklarına göre mimik ve kültürel davranışlarını anlamak amacıyla 1.007 kişinin katılımıyla bir anket çalışması gerçekleştirdi.

35-44 Yaş Arası Erişkin Erkekler Korna Çalarak Selamlaşıyor

Dil öğrenme platformu Preply’nin yaptığı kapsamlı araştırmaya göre, selam vermek için kornaya basmak 35-44 yaş aralığındaki erkek katılımcı grubu arasında oldukça popüler bir mimik olarak göze çarpıyor. Korna çalarak selam vermek, beden dili hareketleri ve anlamlarının araştırıldığı bu ankette, tüm katılanların %10’u tarafından tercih ediliyor.

Hesap İstemek için Hava Yazı Yazma Hareketi Yapmak Popüler Bir Mimik


Ankete katılanların %13’ü (130 kişi) hesap istemek için havaya yazı yazdığını belirtti. Oldukça popüler bu hareket hepimizin belki de hayatımızda en bir kere yaptığı ya da şahit olduğu mimiklerden biri olarak kayıtlara geçti. 18-24 ve 35-44 yaş aralığındaki kadın katılımcıların en çok tercih ettiği üç mimikten biri olan bu hareket, 35 yaş ve üzeri erkekler için ilk sırada olarak dikkat çekiyor.

25 Yaş Üstü Kadınlar Nazara İnanıyor ve Korunmak için Mimik Kullanıyor!

Araştırmanın bir diğer bulgusu ise, nazara inanmak için kullandığımız  tahtaya vurma ve kulağı çekme hareketi ise, 143 kişi yani yaklaşık katılımcıların %14’ü tarafından sıkça kullanılıyor. Türklerin yaptığı en popüler dokuz hareket arasında, hayır için kullandığımız mimik ile birlikte ilk sırada yer alıyor. Bu jest, 25-34 ve 35-44 yaş arası erişkin kadınlar arasında en popüler ve sıkça kullanılan hareket olarak listede yer almış.

Evet ve Hayır Demek için Mimiklerimiz Var

Dokuz maddelik Türklerin en çok kullandığı popüler beden dili hareketleri listesinde hayır demek için yapılan kafayı ve kaşları yukarı kaldırmak her yaş grubundan erkeğin ilk üç tercihinden biri olmuş. Bir diğer hayır anlamına gelen, kafayı sağa ve sola sallamak ise katılımcıların %12’si tarafından tercih edilerek listede beşinci sırada yer almış.

Öte yandan, onaylama ya da evet demek gereken durumlar için ise kafayı aşağı ve yukarı doğru sallamak, katılımcıların %12si tarafından işaretlenerek en popüler dördüncü mimik olarak listedeki yerini aldı.


Preply tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, Türkiye'de jest ve mimiklerin günlük iletişimde ne kadar önemli bir rol oynadığını gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre, 35-44 yaş arası erkekler selamlaşmak için korna çalarken, kadınlar nazardan korunmak için tahtaya vurup kulağını çekiyor ve hesap istemek için havaya yazı yazar gibi jestler Türk toplumunda yaygın olarak kullanılıyor. Farklı yaş gruplarından katılımcıların bu kültürel davranışları nasıl benimsediğini inceleyen araştırma, sözsüz iletişimin gücünü de vurguluyor.

Konya’da  Bulunan Antik Kentler Konya’da  Bulunan Antik Kentler

Editör: Bekir Turan