*Hac: Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen Mekke’de Kabe ve diğer kutsal yerlerin ziyaret edilerek ilgili dini vazifelerin yerine getirildiği bir ibadettir. (Hac vakti bilinen aylardır. O aylarda ihrama girilip (Erkekler 2 parçadan oluşan dikişsiz beyaz örtü, kadınlar beyaz uzun elbise giyerler.) Hac yapmaya karar veren kişi Hac boyunca cinsi münasebetten, günah işlemekten, kavga ve münakaşalardan tamamen uzak durmalıdır. İyilik olarak ne yaparsanız Allah elbette bilir. Birde yolculuk için yanınıza azık alın. Şüphesiz azığın en hayırlı takva (günahtan kaçınmak)tır. Öyleyse akıl sahipleri bana karşı gelmekten ve azabımdan sakının. “Bakara Suresi 197. Ayet”)

(Haccetmek isteyen kimse acele etsin. Olur ki hastalanır veya binek hayvanı kaybolur ya da Hacca gitmesini engelleyen bir ihtiyaç ortaya çıkar. “Ebu Davud, Menâsik, 5”)

Peygamberimizin vefatı Peygamberimizin vefatı

**Tavaf: Kutsal bir yeri ziyaret edip, çevresinde dolanmak.

MEHMET ÖZKENDİRCİ