Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) Hicret‘in 10. yılında yaptığı ilk ve son *Hacca; Veda Haccı denir. Hac sırasında ümmetine veda ettiği ve bundan sonraki hacca ulaşılamadığı için bu ad verilmiştir. Bu haccında, hac ibadetinin bütün şartları belirtilmiştir. 25. Zilkade günü öğle namazını kıldıran Peygamberimiz (s.a.v.) bu hacda bütün hanımlarını ve kızı Fatıma’yıda beraberinde getirmişti.

Medine’den hareket günü akşamı Zülhuleyfe mevkiinde toplandılar. Ertesi sabah yıkanıp hac için ihrama girdiler. Peygamberimiz (s.a.v.) telbiye getirmeye başladı. O lebbeyk dedikçe her taraftan aynı nida yükseliyordu. Bu kafile ile birlikte 10 gün sonra 4. Zilhicce ayı Pazar günü Mekke’ye ulaştılar. Mekke’de o gün Arap yarımadasının değişik yerlerinden gelen 100 bini aşkın Müslüman Kabe’de toplanıp **tavaf etti. Pazartesi, Salı, Çarşamba günlerini Mekke’de geçiren Peygamberimiz 8. Zilhicce günü Mina’ya hareket etti. O geceyi Mina’da geçirdi. Öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazlarını burada kıldı. Güneş doğana kadar burada istirahat etti.

Peygamberimizin Hayatı Hudeybiye Antlaşması -2 Peygamberimizin Hayatı Hudeybiye Antlaşması -2

Sonra Arafat’daki çadırına gitti. Öğle üzeri çadırından çıkıp Arafat vadisine geldi. Zilhicce ayının 9. Gününde burada yüce İslam dininin veda hutbesini okudu.

*Hac: Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen Mekke’de Kabe ve diğer kutsal yerlerin ziyaret edilerek ilgili dini vazifelerin yerine getirildiği bir ibadettir. (Hac vakti bilinen aylardır. O aylarda ihrama girilip (Erkekler 2 parçadan oluşan dikişsiz beyaz örtü, kadınlar beyaz uzun elbise giyerler.) Hac yapmaya karar veren kişi Hac boyunca cinsi münasebetten, günah işlemekten, kavga ve münakaşalardan tamamen uzak durmalıdır. İyilik olarak ne yaparsanız Allah elbette bilir. Birde yolculuk için yanınıza azık alın. Şüphesiz azığın en hayırlı takva (günahtan kaçınmak)tır. Öyleyse  akıl sahipleri bana karşı gelmekten ve azabımdan sakının. “Bakara Suresi 197. Ayet”)

(Haccetmek isteyen kimse acele etsin. Olur ki hastalanır veya binek hayvanı kaybolur ya da Hacca gitmesini engelleyen bir ihtiyaç ortaya çıkar. “Ebu Davud, Menâsik, 5”)

**Tavaf: Kutsal bir yeri ziyaret edip, çevresinde dolanmak.

MEHMET ÖZKENDİRCİ