Kur'an-1 Kerim'de ismi geçen 23 Peygamber bulunmaktadır. Bunlar insanları doğru yola getirmek için Allah tarafından gönderilmişlerdir.

En son Hz. İsa`nın gelmesi 600 yıl olmuştu. İnsanlar Allah'ın emirlerine uymayıp sapıklık ve zulüm peşinde gidiyorlardı.

Nihayet beklenen son kurtarıcı geliyordu. Yüce Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderdim dediği Peygamberimiz dünyayı şereflendiriyordu.

Miladi 571 senesinin 21 Nisan gecesi Mekke'de dünyaya geldi. O gece șu mucizeler gerçekleşti:

- Bin yıldır Mecusilerin taptıkları ateş söndü.

- Save Gölü yere battı.

- Kurumuş Semave Deresi taştı.

-Kabe`nin içindeki putlar yerlere düşüp devrildi.

Gökyüzünde yeni bir yıldız oluştu. (Bu yıldızı Yahudi alimleri ahir zaman Peygamberinin doğuşuna yorumladılar.)

Daha önce Kabe’nin saygın kişilerinden Abdülmuttalip Kabe'de uyurken bir rüya görmüş, onu kahinlere yorumlatmıştı. Kahinler ona “Senin neslinden bir çocuk doğacak ve yer gök ona iman edecek” dediler.

Peygamberimizin Hayatı Uhud Savaşı Peygamberimizin Hayatı Uhud Savaşı

Babası Abdullah'ın soyu Hz. İsmail'e kadar dayanmaktadır. Hz. Amine ile evlendikten sonra Şam'a yaptığı bir ticaret sonrası hastalandı. Arkadaşlarına *Ben burada dayımın yanında biraz kalayım' dedi. İyileşmeyip vefat etti, Medine'ye gömüldü.

Annesi Hz. Amine Kureyş Kabilesi’nin tanınmış ailelerinden Abdülmenaf soyundandır.

Annesi daha önce gördüğü bir rüya üzerine oğlunun adını 'Pek çok kere, tekrar tekrar övülmüş. Methedilmiş kişi' Muhammed olarak koydu.

Dedesi bu kutlu haberi alınca çok duygulanıp, gözyaşlarını tutamadı. Onu kucağına alıp koklarken aynı oğlu Abdullah'ın kokusunu alıp hüzünlendi. Sonra onunla Kabe’ye gitti. Allah'a böyle bir torun verdiği için şükretti.

Mekke'nin havası çok Sıcak olduğu için bebeklerin büyümelerine uygun değildi. Bu nedenle birçok aile uygun iklimli yerlerdeki süt annelerine çocuklarını verirdi. Mekke'ye bu işler için gelen süt anneleri için bir pazar kurulurdu. Bebek Muhammed bir haftalık olunca süt anne aranmaya başlandı. Kimse yetim bir çocuğa bakmak istemiyordu. Pazara geç gelen Hevazin kabilesinden Halime hatun kendine uygun bir çocuk bulamamıştı. Muhammed'in süt anneliğini kabullenmek zorunda kaldı. Halime hatun çok geçmeden küçük Muhammed'e ısındı. Evlerine kısa sürede bolluk, bereket ve huzur gelmişti.

Küçük Muhammed burada süt kardeşleri Şeyla, Abdullah ve Uneyse ile birlikte mutlu 5 yıl geçirdi.

Annesi Amine Mekke'de Muhammed'in hasretine daha fazla dayanamadı. Onu annesinin yanına götürmenin zamanı gelince, Halime hatun ve ailesi büyük hüzün yaşadı, ayrılıkları çok zor oldu.

Artık küçük Muhammed annesinin yanında yaşıyordu. Bir gün annesiyle Medine'de yaşayan dayılarının yanına ziyarete gittiler. Yanlarında dadısı Ümmüeymen ile Mekke'ye dönüş için ayrıldılar. Yolda Ebva köyüne geldiklerinde annesi hastalandı. Yığılıp kaldığı yerde son nefesini verdi.

Annesi henüz 21 yaşındaydı. Ölmeden önce “Ben öleceğim. Fakat ismim Ebediyyen yaşayacak" dedi. Vasiyeti üzerine öldüğü köye gömüldü. Artık küçük Muhammed 5 yaşındayken hem öksüz. Hem de yetim kalmıştı. Bundan sonra ona dedesi Abdülmüttalib bakacaktı.

Dipnot: Türkler Muhammed isminin kötü olarak anılmasını ve söylenmesini önlemek için çocuklarına Mehmet ismini koymuşlardır. Mehmet imside Muhammed isminin kısaltılmış hali olup, yerlerde ve göklerde övülen, övgüye layık kişi anlamını taşır.

MEHMET ÖZKENDİRCİ