Yapılan bu anlaşma Müslümanları çok üzmüştü. Yine de bu anlaşma ile bir barış ortamı sağlanmış oldu. Bu ortam sayesinde İran, Bizans ve bugünkü adıyla Etiyopya olan Habeşistan'a İslam’ı tanıtmak için elçiler gönderilmeye başlandı.

Bunlardan Bizans İmparatoru Heraklius Peygamberimizin kendisini İslam’a davet eden mektubundan etkilenip Müslüman olmayı düşünmüştü. Yakınlarının tepkilerinden dolayı sonradan kararından vazgeçti, elçileri değerli hediyelerle uğurladı. Habeşistan Kralı Necaşi Hıristiyan olmasına rağmen Hicret eden Müslümanlara çok iyi davranmış ve onları müşriklere geri vermemişti. Ama Müslüman olmayı da istemedi. İran'daki Mecusi İmparatoru Kisra çok kibirli idi. Araplara köle gözüyle baktığı için Peygamberimizin mektubunu yırtıp attı. Gönderilen elçi Hz. Abdullah b. Huzafe'yi öldürmek istedi. Fakat elçi kaçarak kurtuldu.

Peygamberimizin Hayatı Mekke'nin Fethi Peygamberimizin Hayatı Mekke'nin Fethi

MEHMET ÖZKENDİRCİ