Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren açıklama Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren açıklama

Peker yaptığı açıklamada; Yeniden Refah Partisinin Yerel Yönetimler ve Merkezi yönetim için 91 ve 94ruhuna ihtiyaç duyulduğu bu zorlu dönemde, henüz yeni kurulmuş bir parti olmasına rağmen girmiş olduğu ilk seçimde yüzde 3 gibi bir oy almış, sayın Genel Başkanımızın tabiri ile parası ve havası çok olan bir çok  partiyi geride bırakarak aziz milletimizin teveccühüne mazhar olmuş, önümüzdeki yerel seçimler için de bir işaret fişeği atmıştır dedi. Konuşmasına neden Yeninden Refah Partisi sorusuyla devam eden Peker şunları söyledi. Neden Yeniden Refah? Hayra motor şerre firen olmak için. Partimizin ana hedefi; milletimizin manevi ve maddi alanlarda kalkınmasını gerçekleştirerek, huzur ve refaha ulaşmasını sağlamaktır. Bununla birlikte, ülkemizin öncülüğünde, tüm insanlığın kurtuluşu için ilmi, iktisadi, siyasi ve ahlaki alanlarda gerekli adımların atılmasıdır. Manevi kalkınmamızı gerçekleştirmek için; Milletimizin; milli ve manevi değerlerimiz etrafında birleşmesi ve bölünmez bir bütün teşkil etmesini sağlayacağız.Hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini tam manasıyla teminat altınaalacağız. Milletimizin; birlik, beraberlik ve kardeşliğini güçlendireceğiz, toplumsal huzur ve barış ortamını tam manasıyla tesis edeceğiz. Toplumun ve ülkenin teminatı olan, milli ve manevi değerlerimizin korunması ve yeni kuşaklara aktarılmasında hayati öneme sahip olan aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi için çalışacağız. Güçlünün haklı olduğu değil haklının güçlü olduğu bir anlayışı hakim kılmak için. Toplumsal barış ve huzur, milli birlik ve beraberlik için olmazsa olmaz temel bir değer olan adaletin noksansız bir şekilde her alanda tecelli etmesini sağlamak üzere gereken her türlü tedbiri almak temel amaçlarımızdandır.  Adaletin tecellisini sağlayacak mahkemelerimizin işlevlerini süratli, doğru ve bağımsız bir şekilde ifaetmeleri için gerekli her türlü imkanla teçhiz edilmeleri sağlanacaktır. Siyasetin ve iktidarın yargı süreçlerine müdahalesi asla kabul edilmeyeceği gibi yargının da siyaseti etki altına alması kabul edilemez. Herkes, dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Yapılacak tüm kanuni düzenlemeler ve alınacak tedbirler adil olacaktır. Aksaklığa sebep olan istisnalar yeniden değerlendirilecektir” dedi.

HACER CEYLAN