Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necmeddin Güney, şubat ayında ilana çıkılan sempozyuma 42 adet müracaat olduğunu, 25 tane bildirinin sunulmasına karar verildiğini, 14 bildirinin Konya dışından ve 11’inin ise Konya’daki üniversitelerden yüksek lisans ve doktora öğrencileri olduğunu söyledi. Doç. Dr. Güney, uzaktan ve yakından katılan tüm bildiri sahiplerine hoş geldiniz diyerek, sempozyumun icrasına katkı sunan Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığına ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkür etti.

Başarılı öğrenciler, maddi ve manevi anlamda desteklenmeli

Tüm ilimlerin insanı anlamaya ve tanımaya çaba gösteren bir disiplin olduğunu belirten Dekan Prof. Dr. Kamil Güneş ise, kelam ilminin insanın inanç boyutunu anlamaya, Allah ile kul arasındaki irtibatı anlamlandırmaya çalıştığını, fıkıh ilminin ise insanın ve toplumun ihtiyaç duyduğu ibadet ve hukuk boyutunu ilgilendiren meseleleri anlamlandırmaya gayret ettiğini, İlahiyat alanındaki başarılı öğrencilerin maddi ve manevi anlamda desteklenmesi ve İslami ilimlere teşvik edilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Yüz yüze yapılan bu sempozyum çok anlamlı

Sosyal bilimler alanında lisansüstü öğrenciler için yapılan faaliyet sayısının oldukça sınırlı olduğuna dikkat çeken Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Birekul da, “Bu nedenle Konya’da yüz yüze yapılan bu lisansüstü öğrenci sempozyumu çok daha anlamlı. Çevrimiçi faaliyetler, yüz yüze yapılan toplantıların yerini birçok açıdan tutmuyor. Yüz yüze bir sempozyum icra ettikleri için fakültemizi ve İslam Hukuku Anabilim Dalı’nı tebrik ediyorum” dedi.

Geçmişten günümüze İslam Hukuku

Sempozyumda çevrimiçi olarak konferans gerçekleştiren Prof. Dr. Hayrettin Karaman ise, genç katılımcıları selamlayarak iyi dileklerini iletti ve geçmişten günümüze İslam Hukuku’nun durumuna dair ayrıntılı değerlendirmelerde bulundu. İslam hukukçularının hem klasik fıkhi birikimi hem de güncel problemleri ve hukuki, teknik, iktisadi gelişmeleri çok iyi bilmeleri gerektiğini aktaran Karaman, aksi halde ‘fıkhın bir vadide, hayatın ise başka bir vadide kalması’ tehlikesinin yaşanabileceğine dikkat çekti.

İslam Hukukçusunun Kur’an ve sünnete yaklaşımı

Arslan: Sağlık politikaları geliştirilmeli Arslan: Sağlık politikaları geliştirilmeli

İslam Hukukçusunun Kur'an ve sünnete yaklaşım konusunda dengeli tutumun nasıl olması gerektiğini anlatan Karaman, içtihat, taklit ve ittiba gibi kritik terimler üzerinde değerlendirmelerde bulundu ve kendi öğrencilik yıllarında bu konudaki uç tutumlardan örnekler verdi. İctihad müessesesinin sağlıklı ve doğru bir şekilde işletilmesi halinde fıkhın müslümanların karşılaşacağı bütün problemlere çözüm üretebilecek kapasite ve potansiyele sahip olduğunu Elmalılı Hamdi Yazır'dan yaptığı nakillerle ifade etti.

İki gün ve 6 oturum halinde gerçekleştirilen sempozyum, NEÜ İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Çeker’in kapanış konuşması ve duasıyla tamamlanırken, sempozyumun geleneksel hale getirileceği ve en kısa zamanda ikincisinin hazırlıklarına başlanacağı belirtildi.

HABER MERKEZİ