Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda yaptığı konuşmada: “Geçen hafta Toprak Mahsulleri Ofisi buğday ve arpa taban alım fiyatlarını açıkladı. Biz de fiyatın açıklandığı gecenin ertesi günü tahıl ambarı Konya Ovasımızdaki çiftçilerimizle Altınekin ilçemizde buluştuk. Ziraat Odası başkanlarımızı ziyaret ettik. Çiftçilerimiz ve ziraat odası başkanlarımız açıklanan taban fiyatlara çok büyük tepki gösterdiler” diyen Ekici: “Konya’daki ziraat odalarının başkanları ortak basın toplantısı düzenlediler. Oda başkanları, açıklanan fiyatın beklentilerinin çok altında kaldığını ifade ederek fiyatın biran önce artırılmasını talep ettiler.  İktidar geçen yıl (destekleme primi dahil) 9.250 TL. olarak açıkladığı ekmeklik buğday taban fiyatını bu yıl 11.000 TL. olarak açıkladı. Yani 1.750 TL. artırdı. Yıllık artış oranı % 18.  Arpa da ise durum daha vahim. Geçen yıl (destekleme primi dahil) 7.500 TL. olan arpanın taban fiyatı bu yıl 8.000 TL. olarak açıklandı. İktidar, arpanın fiyatını 500 TL. artırmış. Arpadaki artış oranı ise % 6. Şimdi iktidar yetkililerine, Tarım ve Orman Bakanı’na soruyoruz: Devletin resmi kurumu TÜİK’in açıkladığı yıllık enflasyonun bile % 75 olduğu enflasyonist bir ortamda çiftçilerimize yüzde % 6’lık ve % 18’lik artışları nasıl reva görürsünüz? Bu artış oranlarını belirlerken hiç mi vicdanınız sızlamadı?" dedi.

'GİRDİ FİYATLARI YÜZDE YÜZ ARTARKEN BUĞDAY YÜZDE 18, ARPA YÜZDE 6 ARTTI'

Çiftçilerimizin temel girdisi olan mazot geçen yıl 21 TL. iken bu yıl 42 TL. oldu. Mazot % 100 arttı. Geçen yıl 15-20 bin olan işçilik giderleri bu yıl 30-35 bin TL.’yi buldu. İşçilik ücretleri de % 100’e yakın arttı. Gübre geçen yıla göre % 50-60 oranında arttı. İlaç ve tohum fiyatları da aynı şekilde % 100’e yakın oranda arttı. Tüm üretim girdilerinde % 100’lere varan fiyat artışları yaşanırken buğday taban fiyatını % 18, arpa taban fiyatını % 6 artırmak hangi akla, hangi hesaba, hangi mantığa sığar? Ziraat odalarının üretim maliyet hesaplamalarına göre güncel ton maliyeti 10.300 TL. olan buğdaya 11.000 TL. taban fiyatı nasıl açıklarsınız?  Çiftçilerimiz önümüzdeki yılın hububat ekimini bu yılın Ekim Kasım aylarında yapacaklar. Bu enflasyonist ortamda girdi maliyetleri de doğal olarak artmaya devam edeceğinden çiftçilerimiz açıklanan fiyatlarla buğdaydan elde ettikleri hasılatla ekim maliyetlerini dahi karşılayamayacaklar.

Hasan Ekici 1-1

'ÇİFTÇİ MAALESEF ÜRETİMDEN VAZGEÇİYOR'

Bir yıl uğraşarak, bin bir emek vererek, bin bir güçlükle ürettiği buğdayı arpası para etmeyen çiftçi bir dahaki sene tarlasını niye eksin? Elde ettiği hasılatla bırakın kar etmeyi maliyetlerini dahi karşılayamayan çiftçi maalesef üretimden vazgeçiyor. İktidar, açıkladığı bu taban fiyatlarla çiftçilerimize adeta “sen ekme”, “sen üretme” diyor.  Peki çiftçimiz ekmezse üretmezse biz buğdayımızı arpamızı kimden alacağız? Ukrayna’dan ya da Rusya’dan mı alacağız? Cennet vatanımızda verimli topraklarımız dururken dışardan buğday arpa mı ithal edeceğiz? Kendi çiftçimizi yoksullaştırırken yabancı ülkelerin çiftçilerini mi kalkındıracağız? Yoksa siz de önceki Tarım ve Orman Bakanının dediği gibi “alacak paramız var ki dışardan ithal edebiliyoruz” mu diyorsunuz? İktidar yetkililerini biran önce akıllarını başlarına almaya davet ediyoruz. Buğday ve arpa başta olmak üzere tüm tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamaya ve çiftçimizi koruyan gerçekçi bir taban fiyatı politikası belirlemeye davet ediyoruz.

Yılmaz: Aziz milletimiz demokrasiye canı pahasına sahip çıkmıştır Yılmaz: Aziz milletimiz demokrasiye canı pahasına sahip çıkmıştır

'EKONOMİDEKİ BECERİKSİZLİĞİNİZİN BEDELİNİ NEDEN ÇİFTÇİLERİMİZE ÖDETİYORSUNUZ?'

“Faiz neden, enflasyon sonuçtur.” diye saçma sapan bir teorinin peşine takıldınız ve enflasyonu patlattınız. Sayenizde ülkemiz dünya enflasyon liginde ilk 5’e girdi. Enflasyon şampiyonluğunda Arjantin, Suriye, Lübnan, Venezuella ve Sudan gibi ülkelerle yarışıyor.  Şimdi enflasyonu düşürmek için çiftçilerimizin yılda bir kez elde ettikleri gelirlerine, hasatlarına göz diktiniz öyle mi? Her şeyi bitirdiniz sıra çiftçimizin buğdayına, arpasına, çayına, mısırına, şekerpancarına geldi öyle mi? Tarım ürünlerinin taban fiyatlarını gerçekleşen enflasyonun altında açıklayalım ki enflasyon düşsün öyle mi?  Ekonomideki beceriksizliğinizin bedelini neden çiftçilerimize ödetiyorsunuz? Enflasyonla mücadelenin yükünü neden çiftçilerimizin sırtına yüklüyorsunuz? “Ekonomi gözlerimdeki ışıltıdır.” diyen Nurettin Nebatilerin, patlayan kuru tutmak için icat edilen Kur Korumalı Mevduat ile milyonlarca fakirden alıp bir avuç sermaye sahibini zengin edenlerin günahlarının cezasını neden çiftçilerimiz çekiyor?” diyen Hasan Ekici, “İktidarı biran önce açıklanan buğday ve arpa taban fiyatlarını gözden geçirmeye davet ediyoruz. Buğday taban alım fiyatı çiftçilerimizin talebi doğrultusunda 11.000 TL’den 15.000 TL’ye yükseltilmelidir” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ