Başarı İstasyonu Eğitim Kurumları kurucusu Muhammed Yavuz Gürbüzer, Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) uyguladığı Liselere Geçiş Sistemi'ni (LGS) değerlendirdi.  Gürbüzer, “LGS sınavının genel olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan örnek sorular paralelinde olduğuna dikkat çekerek, “Gerek kavramsal bilgi ve çıkarım yapma gücünü ölçen soruların ağırlıkta olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca soruları çözerken dikkatli olan ve zamanı iyi yönetebilen öğrencilerin bu sınavda başarılı olabilebilir. 2023-LGS'yi değerlendirirken tüm derslerin MEB tarafından yayınlanan birinci dönem kazanımları dahilinde olduğunu ve her ay düzenli olarak yayınlanan örnek sorularla genel olarak paralel bir LGS ile karşılaşıldığını söyleyim. Öğrenciler bilgisini uyarlayabilen, yorum ve çıkarım yapabilen öğrencilerin bu sınavda başarılı olur.”

‘TERCİH DÖNEMİNDE REHBER ÖĞRETMENLERDEN MUTLAKA DESTEK ALINMALI’

Öğrenci Sempozyumu'na başvurular başladı Öğrenci Sempozyumu'na başvurular başladı

2023-LGS sonuçları 26 Haziran'da açıklanacağını ifade eden Gürbüzer, “  Sınav sonuçlarının açıklanması ile tercih süreci de birkaç gün sonra başlayacaktır. Geçen sene sınavla öğrenci alan okullardan 10, yerel yerleştirme ile 5 ve pansiyonlu okullardan 5'er tercih yapılabiliyordu. Bu yıl kaç tercih yapılabileceği 2023-LGS Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandığında belli olacaktır. 26 Haziran'da açıklanacak sonuçlar sonrası tercih dönemine hassasiyet gösterilmesinin önemine dikkat çekti. Tercih yaparken 'puanın değil öğrencinin genel yüzdelik sırasının' dikkate alınmasının önemli olduğunu biliyoruz, yüzdelik dilimin doğru değerlendirilmesi için ailelerin süreci, okul rehber öğretmenlerinden ve MEB'in Rehberlik ve Araştırma Merkezi uzmanlarından destek alarak yürütmesinin önemli olduğunu hatırlatmakta fayda var”

‘SINAVDA OKUDUĞUNU ANLAMA, ANALİZ ETME VE KAVRAMA BECERİSİ ÖN PLANA ÇIKTI’

Sınavda okuduğunu anlama, analiz etme ve kavrama becerisinin ön plana çıktığına dikkat çeken Gürbüzer, “ Türkçe Alanında sınavla ilgili şöyle bir değerlendirme yapılabilir "2023 LGS Türkçe sınavı, kapsam bakımından MEB birinci dönem öğretim programını içermektedir. Sanatsal yanı ağır basan edebi metinler üzerinden oluşturulmuş paragraf sorularının yoğunlukta olduğu sınavda okuduğunu anlama, analiz etme ve kavrama becerisi ön plana çıkmıştır. Bu sorular, hem dikkatin ve odaklanarak okumanın önemine dikkat çekmiş hem de sınavın ayırt edici soruları olmuştur. Özellikle tablo ve grafik sorularında matematiksel düşünme becerisi, okuma anlama becerisinin önüne geçmiş, görsel okuma ve sözel mantık sorularındaki işlem basamakları da zaman yönetimini ön plana çıkarmıştır. Dil bilgisi soruları ise kazanımları kavramış, konuya hakim olan öğrencilerin yapabileceği niteliktedir" diyebiliriz genel olarak LGS Türkçe soruları önceki yıllarda olduğu gibi kitap okuma alışkanlığını kazanmanın, mantık ve muhakeme gücünün, görsel okuma becerisinin ve soru çözüm tekniklerine hakim olmanın önemini ortaya koyduğunu da ifade edebiliriz. T.C inkilap tarihi 2023 LGS soruları MEB'in belirttiği gibi birinci dönem kapsamında yer alan ilk üç üniteyi içeren dengeli bir dağılım göstermiştir  "Soruların bilgiyi ölçen, konu ve derse ait kavramlara hâkim olan öğrencilerin daha kolay yanıtlayabileceğini söylemek mümkündür. Sınavda öğrencilerin kavram bilgilerini kullanarak yorum yapmalarını gerektiren sorular ağırlıktadır. Bu anlamda okuduğunu anlamanın ötesinde kavram bilgisinin de önemli olduğu bir sınav olmuştur. Geçen yıldan farklı olarak öncül soruların sayısının arttığı ve bu sorulardaki öncül sayısının da 3'ten 4'e çıkarıldığı belirlenmiştir. Cephelerle ilgili olan sorunun sınavın en belirleyici sorusu olduğunu söylemek mümkündür. Bu sorunun bölge ve devlet ayrımı yapamayan öğrenciler için eleyici bir soru olacağı düşünülmektedir. Bu soru dışındaki diğer sorular açık ve net olup, tartışmaya açık bir soru bulunmamaktadır. Düzenli ders tekrarı yapan, soru çözme alışkanlığı olan, ders kitabını takip eden öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav olmuştur.   Din Kültürü ve Ahlak Bilgisinde ise sorular daha önce açıklandığı gibi birinci dönem kazanımlarından oluşmuştur. Bu yıl hem bilgiyi ölçen hem de yorumlamayı gerektiren, güçlü çeldiricileri olan sorular bulunmaktadır. Sorular öğrencilerin verilen seçenekler içerisinden en doğru ve en kapsayıcı olanı bulmalarını gerektiren bir yapıdadır. Bu anlamda geçen seneye göre öğrencilerin daha çok zorlanacağı bir sınav olduğunu söylemek mümkündür. Sınavın kapsamında ağırlıklı olarak 'Kader ve Kaza İnancı' ile 'Din ve Hayat' üniteleri yer almakla birlikte geçen yıldan farklı olarak bu sınavda sure ile ilgili bir soru yer almamıştır. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da peygamberlerle ilgili soru gelmemiştir. Sınavın ayırt edici sorusunun 'Din ve Hayat' ünitesi ile ilgili öğrencilerin paragrafta verilen ayetten yola çıkarak ulaşılabilecek en kapsamlı yargıyı bulmalarını gerektiren soru olduğunu söylemek mümkündür” dedi.

‘CEVABI NET OLAN SORULARDAN OLUŞAN BİR SINAV’

LGS sınavının cevabı net olan sorulardan oluşturduğuna dikkat çeken Gürbüzer, “LGS İngilizce sorularının tamamı MEB tarafından açıklandığı gibi ilk dönem ünitelerinden çıktığını vurgulamak mümkün Soruların ilk beş üniteye göre dağılımı dengeli olmuştur ayrıca İngilizce testinde günlük hayatla ilişkilendirilmiş diyaloglara dayalı sorulara ağırlık verilmiştir. Sorular ağırlıklı olarak okuduğunu anlama becerisini ölçen ve günlük İngilizce'nin kullanımına odaklanan niteliktedir. Okuduğunu anlama soruları e-mail, telefon görüşmesi, kısa bilgi notları ve karşılıklı konuşma formatlarında verilmiştir. Kelime bilgisi ya da yapı bilgisi direkt olarak sorulmamış ancak soru kökünde yer alan bazı kelimelerin anlamının bilinmesi, sorunun doğru yanıtlanmasında belirleyici olmuştur. Bu bakımdan soru köklerinin dikkatli okunması ve verilen anahtar kelimelere dikkat edilmesi önemlidir. İngilizce soruları, temel okuduğunu anlama becerileri ve kelime bilgisiyle çözülebilecek zorluk derecesindedir. Geçen yıldan farklı olarak görsel okuma becerilerini ölçen sorulara bu yıl yer verilmemiştir.  Bununla birlikte ünitelere hakim olan öğrencilerin üzerinde çok zaman harcamadan çözebilecekleri cevabı net olan sorulardan oluşan bir sınav olmuştur”

‘MEB ÖRNEK SORULARIYLA PARALEL BİR SINAVDI’

MEB’in örnek sorularıyla paralel bir sınav olduğunu belirten Gürbüzer, “ Öğrencilerin korkulu rüyası Matematik testinde ise birinci dönem konuları açısından dengeli bir dağılım gösterdiğini belirtmek mümkün ilaveten Geçen senelerde olduğu gibi bu yıl da sınavdaki tüm sorularda öğrencilerin soruları somutlaştırabilmeleri ve daha rahat yorum yapabilmeleri için şekil, grafik, tablo gibi görseller kullanılmıştır. Bazı sorularda kullanılan şekiller sorunun çözümünde etkin rol oynamıştır. Sorular geçmiş yıllarda uygulanan sınavlardaki sorularla ve MEB tarafından yayınlanan örnek sorularla paralellik göstermekle birlikte bu yıl soruların ifadelerinin daha kısa, açık ve net olduğu gözlenmektedir. Geçen senelere göre soruların çözüm adımlarında kullanılan işlem yoğunluğunun azaldığını söylemek mümkündür. Düzenli çalışan, MEB örnek sorularını çözen ve sınavın kapsadığı kazanımlara hakim olan bir öğrencinin başarılı olabileceği bir sınav olmuştur”

‘ÇIKARIM YAPMA, ANALİZ ETME BECERİLERİNİN YOKLANDIĞI SORULAR VARDI’

Sınavda grafik, model, deney ve şemalar yoluyla öğrencilerin yorumlama, çıkarım yapma, analiz etme becerileri yoklandığını belirten Gürbüz, “  Sayısal alanın bir diğer bölümünde Fen Bilimleri testi içinde yine MEB tarafından daha önce açıklandığı gibi birinci dönem kazanımlarını ölçüdüğünü gördük. Detaylandırmak gerekirse Sınavda ağırlıklı olarak DNA ve Genetik Kod ünitesinden sorular yer almaktadır. Sınavda genel olarak orta ya da kolay sorular bulunmakla birlikte 'DNA ve Genetik Kod' ünitesi ile 'Basınç' ünitesinden ayırt edici nitelikte sorular da yer almıştır.  Daha önce merkezi sınavda hiç sorulmamış fakat örnek sorularda karşımıza çıkan 'Mevsimler ve İklim' ünitesine ait gölge boyu sorusuna da bu sınavda ilk defa yer verilmiştir. Sınavda grafik, model, deney ve şemalar yoluyla öğrencilerin yorumlama, çıkarım yapma, analiz etme becerileri yoklanmıştır. Geçen yıldan farklı olarak çok uzun metinlerden oluşan sorular bulunmamaktadır. MEB örnek sorularını ve geçmiş yıllara ait LGS sorularını düzenli çözen, konu tekrarı yapan, kavramsal bilgilere hakim öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği nitelikte bir sınav olduğu düşünebiliriz”

ALİ BAYER