Almanların yaz tatilinde tercihi Türkiye oldu Almanların yaz tatilinde tercihi Türkiye oldu

Sanayici ve akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen toplantının açılışında konuşan Konya Organize Sanayi Bölgesi (KOS) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Konya’nın Türk sanayisine yön veren öncü şehirlerden birisi olduğunu söyledi. Şehrin sanayileşme hikayesinde Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin çok önemli bir rolü olduğunu aktaran Kütükcü, KOS’un 31 milyon metrekare büyüklükle Türkiye’nin ikinci büyük OSB’si haline geldiğini, bölgede üretim yapan 728 fabrikada 55 bin kişiye istihdam sağlandığını ifade etti. Kütükcü, “6. Kısım Genişleme alanımızda yatırımcılarımıza tahsis ettiğimiz 223 parselin de üretime geçmesiyle birlikte, bölgemizdeki fabrika sayımız bini, istihdamımız da inşallah 75 bini geçecek” dedi.

"En büyük sorunlarımızdan biri verimlilik"
Kütükcü, Konya’nın ve Türk sanayisinin çok önemli başarılara imza attığını, ancak bu başarıların sürdürülebilir olması için işletmelerin verimlilik düzeylerinin mutlaka artırılması gerektiğini vurguladı. Verimlilik konusunun sanayinin en önemli sorunlarının başında geldiğinin altını çizen Kütükcü, “Maalesef enerji başta olmak üzere, sermayede, üretimde, insan kaynağında verimlilik açıklarımız var. Bu verimlilik açıklarından dolayı da Avrupa’daki, Çin’deki, Hindistan’daki rakiplerimizle aynı şartlarda üretim yapamıyoruz. Özellikle dünyada yeşil ekonomiye geçiş sürecinin başladığı bu dönemde, yeni fırsatları yakalayabilmemiz, küresel ticaret ağlarına daha güçlü adapte olabilmemiz için her alanda verimlilik açıklarımızı kapatmak zorundayız” diye konuştu.

"Ülkemizde enerji verimliliğiyle ilgili önemli çalışmalar yapılıyor"
Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Dr. Oğuz Can ise, “Enerji verimliliği sadece elektrik motorları, ısıtma, soğutma, basınçlı havayı verimli kullanımının yanı sıra kaynak verimliliğini de içeriyor. Kaynak verimliliği dediğimiz zaman hammadde kullanımımız, iş gücü, altyapılarımız, ürünümüze doğrudan veya dolaylı etki eden tüm kaynaklarımız aklımıza geliyor. Bu çalışmaları daha döngüsel ve ergonomik kullanmak gerekiyor. İşletmelerimizin hedef pazarlarında rekabetçi olabilmesi için enerji verimliliği, karbon ve su ayak izi, ESG çevre, sosyal ve yönetişim etkililiği önem arz etmektedir. Bu alanda ülke olarak önemli çalışmalar yapılıyor. Yenilenebilir enerji ve İklim değişikliği ile mücadele uygulamaları ile şampiyon şehir Konya’mızda ve Konya OSB’de yapılan yatırımları da gördüğümüzde enerji verimliliğine yönelik önemli çalışmaları görebiliyoruz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Bülent Şen moderatörlüğünde Sanayide Enerji Verimliliği ve Dijtial Dönüşüm paneline geçildi.
Panelde, MÜSİAD Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Karaca ‘Yeşil Ekonomiye Geçiş; Türkiye İçin Yeni Yol Haritası’, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Grup Koordinatörü Burhan Güldibi ‘Sanayide Enerji Verimliliği Destekleri’, Metal Sanayicileri Sendikası MEXT Teknoloji Merkezi Sürdürülebilirlik Yöneticisi Yusuf Tarhan ‘Sanayide Dijital Dönüşüm’, TAKEEP Dijital Teknoloji ve Yazılım A.Ş. Genel Müdürü Hakkı Tayfur da ‘Karbon Ayak İzi ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına Geçiş’ konularında sunumlarını yaptı.