banner5

Sufi Sinema heyecanı başlıyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, “Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya’ya gelip yerleştikleri günün hatırasına yapılan Teşerrüf-i Konya etkinlikleri çerçevesinde; Uluslararası Sufi Sinema Günleri’nin dördüncüsü gerçekleştirilecektir” dedi

14 Haziran 2022 Salı 09:48
Sufi Sinema heyecanı başlıyor

Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya’yı teşriflerinin 795. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde 16-19 Haziran tarihleri arasında Sufi Sinema Günleri gerçekleştirilecek. Teşerrüf-i Konya etkinlikleri çerçevesinde 4.’sü gerçekleştirilecek Sufi Sinema Günleri’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Düz, Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ciğer, Meram Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit ve basın mensupları katıldı.

‘4. SUFİ SİNEMA GÜNLERİ HEYECANI BAŞLIYOR’

  1. konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, “Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya’ya gelip yerleştikleri günün hatırasına yapılan Teşerrüf-i Konya etkinlikleri çerçevesinde; Uluslararası Sufi Sinema Günleri’nin dördüncüsü gerçekleştirilecektir. 16-19 Haziran tarihlerinde yapılacak olan bu etkinlikte, irfanımızı sinemaya başarıyla aktaran değerli bazı yönetmenler, değerli eserler, filmler, belgeseller, kısa filmler, paneller, atölye çalışmaları gibi daha pek çok faaliyet yer alacaktır. 4. Sufi Sinema Günleri; Kültür ve Turizm Bakanlığı (Sinema Genel Müdürlüğü), Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Meram Belediyesi, Karatay Belediyesi ve Konya Kültürünü Araştırma Geliştirme Derneği ‘nin maddi ve manevi katkılarıyla gerçekleştirilecektir. Anadolu’daki medeniyet birikimimizin en değerli kavramlarından olan tasavvuf, bin yıla yaklaşan tarihi ve bu tarihi boyunca kurumsallaşmış yolları ve usulleriyle İslam’ın en özgün yorumlarından biri olarak günümüze kadar gelebilmiştir. İslâm tasavvufu, Anadolu Selçuklu Devleti’nin başşehri olan Konya’da; Mevlana, Yunus Emre, İbn Arabi, Sadrettin Konevi, Necmeddin Daye, Hoca Nasrettin, Seyyit Mahmut Hayranî gibi mâna büyükleriyle zirveleşmiştir. İslâm Tasavvuf anlayışı bütün insanların Hakk’ın huzurunda bir ve beraber olduğuna, bütün inananların kardeş olduğuna inanan bir toplum idrâkinin oluşturulmasına da zemin hazırlamıştır. Modern çağın en gelişmiş ve etkili sanatlarından sayılan sinema, bugünkü haliyle hem tasavvufun varlık ve evren görüşüne, hem de zaman ve mekân kabulüne en uygun sanattır, denilebilir. Ülkemizde şimdiye kadar tasavvuf ve sinema arasındaki bağlama farklı mecralarda işaret edilse de dünya sinemasını etkileyecek, ayrıca ülkemizde sinema sanatının gelişmesine; tasavvufun, irfanın, medeniyetimizin anlaşılmasına katkıda bulunacak kalıcı çalışmalar çok fazla yapılmış değildir. SUFİSİNEMA Günleri bu alanda büyük bir biliş ve görüş hazinesine sahip olduğumuzu işaret etmek gayretinin ifadesi olmak amacıyla ilk olarak 2018 yılında düzenlenmiştir. 3-5 Mayıs Mevlâna ve Ailesi’nin Konya’ya Geliş Yıldönümü Etkinlikleri ’ne bağlı olarak 2017 yılında Mevlâna Filmleri Gösterimi olarak başlattığımız çalışmalar, 2018 yılında SUFİSİN markası ile Uluslararası Sufisinema Günleri, adıyla özgün bir etkinlik olarak varlığını ortaya koymuştur. Tasavvufun, sinema sanatına aktarılması konusunda, doğru ve etkili yaklaşımların gelişmesine, ortaya çıkmasına hizmet sunma amacıyla yola çıkan SUFİSİNEMA GÜNLERİ’nin ilk yılı 2018’de yerli ve yabancı yönetmenlere ait 15 film gösteriminin yanı sıra, Tasavvuf ve Sinema başlıklı panel ve söyleşiler gerçekleştirilmiştir. İlk yılında butik bir etkinlik olarak başlayan SUFİSİN, düşünce açısından sonsuzluğa açılan tasavvufun, sinema sanatına aktarılması konusunda, doğru ve etkili yaklaşımların gelişmesine, ortaya çıkmasına hizmet edecektir. SUFİSİN’in ilk yılında yerli yönetmenler (Semih Kaplanoğlu, Derviş Zaim, İsmet Yazıcı, Semra Sander ’in yanı sıra yabancı yönetmenler (Mir Kerimi-İran, Muzaffer Ali-Hindistan, Şems Friedlander-ABD, Abdullatif Salazar-İngiltere) misafir edilmişlerdir” diye konuştu.

‘2019 YILINDAN BUGÜNE KADAR SUFİSİN SENARYO DESTEK ÖDÜLÜ VERİLMEKTEDİR’

2019 yılından bugüne kadar SUFİSİN Seneryo Destek Ödülü verildiğine dikkat çeken Yarar, “Sinema sanatının, din ve tasavvuf dünyamıza, insan ve evren kabulümüze, tarih ve kültür birikimimize bir ayna olduğu bilinciyle 2019 yılından bugüne kadar SUFİSİN Senaryo Destek Ödülü verilmektedir. Sinemanın başlangıç noktası olan filmin içeriğini oluşturan fikir, bizim festivalimizin ana omurgasını oluşturmaktadır. Festivalimizin ismini taşıyan Sufisinema film içeriklerinin, fikri belli bir bakış açısına göre senaryolaştıran sinema emektarlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır. En iyi yönetmenin, en iyi yapımcının, en iyi görüntü yönetmenin seçildiği festivallerden farklı olarak senaristin bakış açısını ödüllendirme yoluna gitmektedir. Özellikle teknolojik gelişmelerin çağ atladığı şimdiki zamanda asıl değerin öz olduğunu, anlam olduğunu tüm dünyaya anlatma çabasında olan Sufisinema, Uzun Metraj Sinema Filmi Senaryo yarışmasının 4.sünü düzenlemiştir. Ülkemizde Sinema sanatının gelişmesinin, öncelikle kaliteli senaryo üretilmesiyle ilgili olduğu, bütün sinemacılarla vurgulanmaktadır. Türk Sinemasının neredeyse yüzyılı aşan tarihinde, senaryo açısından ülke sınırlarını aşmış, insanlığın genişliği ölçüsünce kabul görmüş eser sayılıdır. Ülkemizin ve bu alanın seçkin isimlerinin yaptığı değerlendirme ile yerli, milli ve manevi bir özgün sinema kurulmasına Konya’nın bu yolla yapacağı katkının değeri bundan sonraki yıllarda daha iyi anlaşılacaktır. Önceki yıllarda Bekir Bülbül (2019) Benim Küçük Sözlerim, Mehmet Akif Güler Cenneti Aramak adlı eserleri ile SÛFİSİNEMA senaryo ödülünü kazanmışlardı. Bu yıl ise; Ulusal Uzun Metraj Sinema Film Senaryo yarışmasına 17 Ocak 2022 – 18 Nisan 2022 tarihine kadar başvuruda bulunan senaryolar değerlendirilerek, 19 Haziran 2022 tarihinde yapılacak olan ödül töreniyle sahibini bulacaktır. SÛFİSİNEMA Günleri; tasavvuf ve sinema bağlamı odaklı Senaryo Destek Ödülü’nün yanısıra bu yıl ilk olarak Ulusal Kısa Film Yarışmasını başlatmıştır. Kısa Film Yarışması ile; her yıl belirlenecek olan belli temalarda ülke içerisinde farkındalık oluşturmak, tema ile alakalı video çalışmalarını özendirmek, amatör ve profesyonel film çalışmalarına katkı sunmak amaçlanmaktadır. 17 Ocak 2022 – 25 Nisan 2022 tarihleri arasında katılımları alınan çalışmalar, ülkemizin ve bu alanın seçkin isimlerinin yaptığı değerlendirmeler sonrasında ödüller, 19 Haziran 2022 tarihinde yapılacak olan törenle sahibini bulacaktır. SÛFİSİNEMA; Türk sinemasının henüz tam olarak farkına varamadığı din, tasavvuf, şiir, insan, doğa, devlet ve medeniyet tecrübemize sinemacıların dikkatini çekmeyi, alanda yeni eserlerin, ürünlerin ortaya çıkmasını teşvik etmeyi düşünmektedir. Bu bağlamda; Sûfisinema Onur Ödülü, Vefa Ödülü, Şükran Ödülü, Uluslararası Yönetmen Ödülü, Sûfisinema Düşüncesine Katkı Ödülü, Senaryo Ödülü ve Kısa Film Ödülü ihdas olunmuştur. SÛFİSİNEMA için hazırlanan Özel Ödül’ü yine tasavvufi öğretinin merkez kavramlarından nefs ve nefsin yedi mertebesini resmetmek üzere hazırlanmıştır. Sinemayı insan varlığının açık ve gizli boyutlarının bir aynası olarak gören SUFİSİNEMA, bu etkinlikte medeniyet birikimimizde insanın açık ve gizli yönlerini belirli bir kuram ve kavramsal çerçeve içinde işleyen tasavvufi öğretinin nefs ve mertebelerini anlatan bu Özel Ödülle de kendi evrenine doğrudan hizmet etme amacını gütmektedir. SUFİSİNEMA Günleri’nin başta Senaryo Destek Ödülü ve Kısa Fil Yarışması’ndaki para ödülüne ek olarak SÛFİSİNEMA Özel Ödülü, Sufisin İcra Kurulu’nun yaptığı değerlendirmeyle altı ayrı isme daha verilecektir” dedi.

‘SÖYLEŞİ, PANEL, ATÖLYE ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRECEK’

Sufi Sinema Günleri kapsamında söyleşi, panel ve atölye çalışmalarının gerçekleştireceğini ifade eden Yarar, “SUFİSİNEMA (Sufi Sinema Günleri) butik” bir etkinlik olsa da; kendi alanında her türlü kamera tekniği ile ortaya konmuş film, belgesel, kısa film, klip, reklam, tanıtım filmi vb. bütün görsel ürünleri zaman içinde ağırlamayı ve değerlendirmeyi düşünmektedir. Sinema eserlerinin izleyiciyle buluşacağı SUFİSİNEMA’da alana dair çeşitli bilimsel çalışmaların değerlendirileceği ve toplumla paylaşılacağı söyleşi, panel, atölye çalışmaları vb. etkinlikler de yer alacaktır. Ana hatlarıyla size ve kamuoyuna aktarılan 4. SUFİSİNEMA programı hem Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, Vilayetimizin Büyükşehir Belediye Başkanlığımız başta olmak üzere Selçuklu, Meram ve Karatay Belediye Başkanlıklarımız ve diğer kurumlarımız ile yıl içinde Hz. Mevlâna’ya dâir etkinliklerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi ana fikrinden doğmuştur. Hazret-i Mevlâna’nın varlığı ve evreni genel itibariyle Hakk’ın yaratma kudretinin ve sanatının bir aynası olarak gören anlayışı temelinde “Aynada gördüğün suret senindir. Aynanın değil.” sözü ile birlikte anlaşılması gerektiğini düşündüğümüz SUFİSİNEMA, Dünya üzerinde benzeri olmayan bir etkinlik olarak sinema ve Tasavvuf bağlamına doğrudan işaret eden bir faaliyet olacaktır” şeklinde konuştu.

MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner64

banner50