Konya Tabip Odası’nda 2024 Olağan Seçimli Genel Kurul heyecanı yaşandı. Meslekte Birlik Grubu listesinin tek liste olarak yarıştığı seçimlerde Konya Tabip Odası’nın yeni başkanı Doç. Dr. İbrahim Erayman oldu.  Bir otelde düzenlenen Olağan Genel Kurul’a oda üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Divan seçimi gerçekleştirildi.  Konya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Bahadır Öztürk Olağan Genel Kurul’da yaptığı konuşmada görev süresi boyunca meslekleri ve meslektaşları için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek görev süresi boyunca desteklerini esirgemeyen Yönetim Kurulu Üyelerine, oda personellerine ve meslektaşlarına teşekkür etti.

‘HEKİMLERİN SORUNLARINA İLGİSİZLİĞİ ANLAMDIRAMIYORUZ’

Karapınar'da öğrencilerden “Örnek Tepe"ye ziyaret Karapınar'da öğrencilerden “Örnek Tepe"ye ziyaret

Konya Tabip Odası’nın yeni başkanı Doç. Dr. İbrahim Erayman, Konya’nın geçmişten günümüze sağlık alanındaki başarısına dikkat çekerek; “Anadolu Selçuklu Türk devletine başkent olduğu dönemde Alaeddin Şifahanesi, Bimarhane ve Cüzzamhane gibi çağının gelişmiş sağlık kurumlarıyla Konya’da başlayan kurumsal sağlık hizmetleri Osmanlı Devleti zamanında da devam etmiştir. Ülkemizde 14 Mart 1827’de modern tıp eğitiminin başlaması ve tıp alanında yenilenme hareketleriyle birlikte Konya’daki askeri birliklere cerrah hekimler gönderilmiş, şifahane görevini tamamlamıştı. Konya, Cumhuriyet döneminden itibaren kurulan hastaneler, tıp fakülteleri, diğer kamu ve özel sağlık kurumlarıyla ülkemizin güçlü ve önemli sağlık merkezlerinden biri olmuştur. Tarihsel olarak baktığımızda genç Cumhuriyetimizle birlikte tüberküloz, sıtma, sifiliz, trahom, tifüs gibi salgın hastalıkların kontrol altına alınması ve eradikasyonu, anne- bebek sağlığındaki başarılar, sosyalizasyon kanunu ile sağlık hizmetlerini ülkenin en ücra yerlerine kadar ulaştırılmasında hep büyüklerimiz, hocalarımız ve hekimler olarak bizler vardık. Daha çok yeni Koronavirüs pandemisindeki destansı mücadelemiz ortadayken hala hekimler olarak sorunlarımıza ilgisizliği anlamdıramıyoruz.” ifadelerini kullandı.

‘BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE YENİ DÖNEMDE ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ’

Yeni dönemde birlik ve beraberlik içerisinde Konya Tabip Odası olarak çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Erayman konuşmasını şu şekilde bitirdi, “Yaygın sağlık hizmetlerinin en önemli aktörleri olarak bizler mutlu değiliz; şiddet, emek kazanç dengesizliği, gereksiz ve haksız soruşturma izinleri, malpraktis kavramına sokulmaya çalışılan hukuksal dayatmalar, tıp eğitimindeki yetersizlikler, aile hekimliği uygulamaları ve diğer çalışma alanlarımızdaki pek çok sorunla savaşmaya çalışıyoruz. Meslekte Birlik Grubu olarak yeni dönemde amacımız ve sözümüz; hekimlik sanatımızın en üst çatı örgütü olan odamızda tüm meslektaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde, geniş tabanlı birçok alt çalışma komisyonları ile siyasetten uzak , tamamen hekimlikle ilgili sorunlarımızı çözmek için tüm samimiyetimizle çalışmak olacaktır.” Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde Konya Tabip Odası’nın yeni başkanı Doç. Dr. İbrahim Erayman oldu.  Konya Tabip Odası Yönetim Kurulu Doç. Dr. İbrahim Erayman başkanlığında şu isimlerden oluştu; Dr. Cemil Er, Dr. İnci Kara, Dr. Mustafa Başgümüş, Dr. Özgür Balasar, Dr. Uysalar Aslan, Dr. Yavuz Altınbaş.

Kaynak: MUHAMMED ESAD ÇAĞLA