5 yaşındaki çocuk için havalandı 5 yaşındaki çocuk için havalandı

28 Eylül Dünya Kuduz Günü nedeniyle açıklama yapan Konya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mesut Koçak, “Kuduz başta olmak üzere, çok sayıdaki  zoonotik hastalığı veteriner hekimler hayvanlarda önleyerek, toplum sağlığını korurlar” diyerek önemli bilgiler verdi. Kuduzun, bazı ada ülkeleri hariç tüm dünyada görülen bir çok zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar) hastalıktan biri olduğunu anımsatan Başkan Koçak, “Her yıl yaklaşık 59.000 kişi kuduz nedeni ile yaşamını kaybetmektedir. Olguların çoğu Asya ve Afrika ülkelerinde görülmekte, kuduz nedeni ile ölümlerin %80’nini kırsal bölgede yaşayanlar, %40’ını da 15 yaştan küçük çocuklar oluşturmaktadır” dedi.

KUDUZ ÖNLENEBİLİR

Kuduz hastalığının önlenebilir olduğuna dikkat çeken Başkan Koçak, “Kuduz aşısı 1885’te yani neredeyse yüz elli yıl önce geliştirilmiş, yüzde 99.9 öldürücü ama bunun yanında yüzde 100 önlenebilir bir hastalıktır. Son yıllarda, ülkemizde kuduz hastalığı geçtiğimiz yıllara göre daha fazla konuşulmaktadır. Kuduz riskli ısırılmalar, kuduz nedeniyle ölüm ve her şeyden önemlisi insanlarda kuduz aşısına erişilememesi özellikle 2022 yılında gündemdeydi. 21.yüzyılda, kuduz nedeniyle insanların ölmesi kabul edilebilir değildir. Son yıllardaki artış tek bir nedene bağlanamaz. Her şeyden önce, kuduz riskli ısırılmalara baktığımızda tamamının kırsala yakın bölgelerde olduğunu ya da bağlantılı olduğunu görüyoruz. Bu da aslında, her zaman uyardığımız konuyu tekrar gündeme getiriyor: Yaban hayatına yaklaşılmaması gerekliliği” ifadelerini kullandı.

RİSKLİ TEMAS!

Ülkemizde her yıl yaklaşık 250.000 kuduz riskli temas bildirimi yapıldığının bilgisini paylaşan Koçak, şunları kaydetti, “Yılda ortalama 1-2 kuduz vakası görülmektedir.  Özellikle, popülasyon artışı nedeniyle, ülkemizin en önemli sorunlarından biri haline gelen ‘’sahipsiz hayvan popülasyon sorunu’’ da her kuduz vakasında karşımıza çıkmaktadır. Sahipsiz hayvanları koruma ile ilgili tüm mevzuat, ağırlıklı orman hizmetleri gören Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde bir daire başkanına bağlı “Hayvanları Koruma Çalışma Grubu”tarafından hazırlanmaktadır. Oysa, Uluslararası  Cenevre Veteriner Hekimliği  Antlaşması’na (3245 sayılı kanun) uygun olarak, özerk bir yapıda (devletin en üst makamına bağlı, veteriner hekim yöneticiler tarafından idare edilen, yetkili, stratejik kararlar alabilen, bölge ve taşra örgütlenmesi olacak şekilde) Veteriner Hekimliği Teşkilatları'nın kurulması, zoonotik hastalıklar, sahipsiz hayvanlar, hayvancılık gibi ülkemiz için stratejik öneme sahip konularla ilgili görev ve yetkilerin bu özerk yapıya verilmesi birçok olumsuzluğu ortadan kaldıracaktır. Oysa günümüzde bunun tam tersi uygulanmakta, sahipsiz hayvanlar, birkaç Bakanlık'ın yetkililerince sahadan görüş alınmadan masada görüşülmekte, meslek örgütümüze fikri dahi sorulmamaktadır.”

VETERİNER HEKİMLERİN ÖNEMİ

Kuduz başta olmak üzere, çok sayıdaki zoonotik hastalığı veteriner hekimlerin hayvanlarda önleyerek, toplum sağlığını koruduklarını dile getiren Koçak, “Şu anda ülkemizde bu konuların gündem olmasının nedeni ‘’veteriner hekimlik hizmetlerindeki aksama’’, veteriner hekimlik hizmetlerinin aksamasının nedeni de ‘’özerk bir veteriner hekimlik otoritesinin olmayışı, yeterince veteriner hekimin koruyucu hekimlik konusunda görevlendirilmemesi’’dir. 28 Eylül dünyada ‘’kuduz hastalığı’’ konusunda farkındalık yaratmayı amaçlamış bir gündür ve bu sene teması ‘’Hepimiz birimiz için, Tek Sağlık hepimiz için’’olarak belirlenmiştir. Yani, uzun zamandır, hayvanların hak ettiği sağlıklı ve refah içinde bir yaşam ile toplum sağlığı ve refahı için savunduğumuz Tek Sağlık yaklaşımını konuşmanın tam zamanı. Veteriner Hekimler 1842’den beri hayvanları & insanları, zoonozlara karşı güvende tutmak için çalışmaktadır.  Bu anlamda kuduz ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı aşıların üretimi ve kullanılması "etkin korunma" için çok ama çok önemlidir. Köpek ve kedilerin her yıl aşılanması kuduz hastalığın insanlara bulaşının engellenmesi açısından önemlidir. Beslediğimiz kedi ve köpeklere her yıl kuduz aşılarını yaptırarak hayvanlarımızı, kendimizi ve toplumu kuduzdan koruyabiliriz. Kuduz hastalığının öldürme oranı %99.9 dur. Ancak sevindirici olan bu hastalığın bir aşısının olmasıdır. Aşılamayla %100 korunursunuz. En iyi tedavi hastalığa karşı tedbir almaktır” açıklaması yaptı.

Kaynak: HACER CEYLAN