Cumhurbaşkanına verilecek yetkilere ilişkin eleştirilere değinen Kalaycı, yapılan düzenlemelerde bu alanda Anayasaya bir aykırılık bulunmadığını anlattı. Teklifin neredeyse yarıdan fazlasının vergi kanunları, Gelir İdaresiyle ilgili kanun ve amme alacaklarıyla ilgili kanunda yapılan düzenlemeleri içerdiğini söyleyen Kalaycı, "Teklifin geneline olumlu bakılıyor. Teklifte, ihracatın desteklenmesine, ülkemize döviz girişini sağlamaya, vergi gelirlerini artırmaya dönük düzenlemeler var. Özellikle, denizcilik alanında harçları ve idari para cezalarını güncellemeye ve vergi güvenliğini sağlamaya dönük düzenlemeler var. Vatandaşlarımıza bazı alanlarda kolaylık getiren ve mali yüklerini azaltan, uygulamada karşılaşılan bazı ihtilafları sona erdirmeye dönük düzenlemeler var." diye konuştu.

'Kazanan belediye başkanlarımız malvarlıklarını belediye kapısına asacak' 'Kazanan belediye başkanlarımız malvarlıklarını belediye kapısına asacak'

AA