Konya’nın yetiştirdiği önemli ilim adamlarından Kur’an muallimi Hafız Hasan Hüseyin Varol’u, Araştırmacı-Yazar Salih Sedat Ersöz kaleme aldı. İşte Varol’la ilgili önemli bilgiler;

HASAN HÜSEYİN VAROL

Konya'mızın tanınmış simalarından Kur’an muallimi Hafız Hasan Hüseyin Varol, 15.02.1934 yılında Konya’nın Bozkır ilçesinin Kızılçakır köyünde dünyaya gelmiş ve çocukluk yılları bu köyde geçmiştir. Küçük yaşlardaki gayreti ve Kur’an okuma hususundaki kabiliyeti köy hocaları tarafından tespit edilmiş, daha iyi bir eğitim alması için Konya’ya gitmesi tavsiye edilmiştir. Kısıtlı imkânlarına rağmen ailesi onun daha iyi bir eğitim alması için Konya’ya hicret etmiştir. Konya Sultan Selim Camii İmam Hatibi Şükrü Efendi’de başladığı hafızlık çalışmasını 1948 yılında tamamlamıştır. Bu yıllarda tecvid derslerini Ağazâde Osman Efendi’den, Arapça tahsilini de o dönem Konya merkez vaizlerinden Hacı Tahir Büyükkörükçü’den almıştır.

Kur’an tilavetiyle ilgili kabiliyeti doğrultusunda İstanbul’a gitmesi ve oradaki hocalardan ders alması kendisine tavsiye edilmiş, içinde bulunduğu maddi imkânsızlıklara rağmen İstanbul’a gitmiştir.

1952 yılında İstanbul Tophane Nusretiye camiinde Müezzinlik görevine başlamış, Enderunlu İsmail Efendi’den ta’lim dersleri alırken aynı zamanda Mustafa Saffet Efendi’den de Arapça derslerine devam etmiştir. İstanbul’da bulunduğu süre içerisinde de merhum hafız bestekar Sadettin Kaynak'tan da musiki ve ses eğitimleri almıştır. İstanbul’dan döndükten sonra özel derslerle eğitimini sürdüren Hasan Hüseyin Varol, sırasıyla Hasta Mehmet Cami, Mengene Cami, Çiçekçiler Cami, Burhandede Cami, Sultan Selim Cami ve son olarak da Kapu Camilerinde imam hatip olarak görev almıştır.

1959-1963 yılları arasında ise Konya İmam Hatip Okulunda Kur’an muallimliği yapmıştır. Bu yıllardan itibaren sosyal faaliyetlere ağırlık vermeye başlayan hocamız, özellikle gençlerle olan diyaloğu ve onların yetişmesindeki gayretiyle önemli faaliyetlere imza atmıştır. O dönem gençliğinin yetişmesinde çok önemli bir yere sahip olan Milli Türk Talebe Birliği bünyesinde sürdürülen faaliyetlerle burası adeta bir eğitim-öğretim yuvası haline gelmiştir. Hocamızın bu yıllarda başlayan eğitim faaliyetlerinden istifade eden birçok gencin birikim, tecrübe ve kültürü, günümüzde memleketimizin önemli hizmet noktalarında alınan görevlerle o dönem çekilen emeğin karşılığı olarak tekrar bu topluma dönmektedir.

Söz konusu sosyal, kültürel ve dini faaliyetlerin kurumsallaşması gerektiğinden hareketle, önce, o yıllara kadar okuma, araştırma, öğrenme ve bunları yeni nesillere ulaştırma merakıyla oluşan 3.000 adet eserden müteşekkil şahsi kütüphanesini 1969 yılında bağışlayarak Konya merkezde bulunan Fatih çarşısının 3. Katında bir kültür merkezi oluşturmanın temelini atmıştır. Burada sürdürülen çalışmalar, Hayra Hizmet Vakfı’nın kurulmasına kadar sürmüştür. 1975 yılında Hayra Hizmet Vakfı’nı resmen kurarak, tüm sosyal, kültürel ve dini çalışmalar yanında, yardımlaşma faaliyetlerini de bu vakıf eliyle sürdürmeye başlamıştır. Henüz yeni kurulan Hayra Hizmet Vakfı, yapılan faaliyetler sayesinde, kısa zamanda halkın güven ve desteğini kazanarak büyük bir gelişme kat etmiştir. Sosyal yardım ve kültür faaliyetlerinin yanı sıra ekonomik faaliyetlerle de bu yardım ve hizmetlerin finansman kaynağı sağlanmaya çalışılmıştır.

Bu hizmet kervanı aynı azim ve kararlılıkla günümüzde de devam etmekte ve İnşallah gelecekte de aksamadan devam etmesi yolunda gereken adımlar atılmaktadır. 3.000 adet kitaptan müteşekkil bir kütüphane ile başlayan kültür hizmetleri şu an 35.000 kitap ve süreli yayın arşivine sahip, modern yapıda ve teknolojik gelişmelerle iç içe sürdürülen Hayra Hizmet Vakfı Kütüphanesi adı altında araştırmacı ve öğrencilere yönelik hizmetine devam etmektedir. Kültürel faaliyetler sadece kütüphane ile sınırlı kalmamış, sesli, görüntülü ve yazılı yayınlarla da desteklenmiştir. Zamanla Konya’nın birçok ilçesine açılan şubelerle Hayra Hizmet Vakfının merkezdeki faaliyet ve hizmetleri taşraya taşınmıştır. Bu vakıf, Hasan Hüseyin Varol hocamızın kişiliğiyle bütünleşmiş, düşüncesi, ideali, yaşantısı ve hayalleri hep burası olmuştur.

Diğer taraftan küçük yaşlarda başlayan Kur’an hizmeti ise, hayatının hiçbir döneminde ara vermeksizin sürmüş, zaman zaman resmi, zaman zaman da kendi imkânları çerçevesinde devam etmiştir. Yıllar boyunca birçok öğrencisi diğer konularda olduğu gibi onun ta’lim ve tilavet derslerinden istifade etmiştir. Kur’an’a olan bu hizmet, bazı ödüllerle de süslenmiştir. 1978 yılında Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan “Türkiye Kur’an-ı Kerim Okuma Yarışmasında” Türkiye birincisi, yine 1979 yılında Konya Turizm Derneği tarafından düzenlenen, Dünya İslam Ülkeleri hafızları arasında yapılan Kur’an-ı Kerim okuma yarışmasında da birinci olmuştur. Bizzat eğitimin verdiği tecrübe ile kaleme alınmış olan Yeni Karabaş Tecvidi isimli çalışması, 20. baskısını da yaparak 130.000’nin üzerinde çocuğumuza Tecvid bilgisini öğreten bir temel kaynak olmuştur. Yine Kur’an tilaveti üzerine hazırladığı ders kasetleri, hatim kasetleri ve CD’leri bu alandaki hizmetin kalıcılığını ve sürekliliğini sağlamıştır. Kur'an eğitimi ve kıraat ile ilgili tüm video ve ses kayıtlarına internet üzerinde

www.hasanhuseyinvarol.com

Medeniyete yön verenlerin yuvası Medeniyete yön verenlerin yuvası

ile

https://www.youtube.com/hasanhuseyinvarol/videos

linklerinden ulaşılabilmektedir.

Uzun yıllar Konya’nın büyük camilerinde imam hatiplik görevi yaptıktan sonra 1982 yılında Kapu Camii’nden emekliye ayrılan Hasan Hüseyin Varol, bu yıldan sonra eğitim, kültür ve sosyal hizmetlerini Hayra Hizmet Vakfı bünyesinde devam ettirmiştir. Halen Kurucu Başkan sıfatıyla Genel Kurul Üyeliği devam etmektedir.

Yaşı oldukça ilerlediği için, Kur'an eğitimlerini kendisi yapamamakta, ancak, icazet vererek yetiştirdiği erkek ve bayan hocalar tarafından, aynı eğitimleri devam ettirilmektedir.

Konya’mızın manevi direklerinden olan Hasan Hüseyin Varol Hocamız yapmış olduğu hizmetlerle Konyalıların gönlünde taht kuran, bir gönül adamı, Anadolu irfanının en büyük temsilcisi, Hak ve hakikat yolunun yılmaz savunucusudur. İslâm’a hizmet yolunda çok çeşitli metotları kullanan Hocamız’a Cenab-ı Hakk'tan  nice hizmetlerle dolu, sağlıklı uzun ömürler vermesini niyaz ediyor ve siz değerli kardeşlerimizin de hocamıza dualarınızla destek olmanızı temenni ediyoruz.

SALİH SEDAT ERSÖZ