Küçük sermayelerinin büyük şirket modellerine dönüşmesi için liderlik eden ve Anadolu’nun muhteşem potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlayan Bera Holding, sürdürebilirliği üretimin her safhasında ana ilke haline dönüştürüyor.

Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Ulvi Bezirci, Bera Holding’in sürdürebilirlik değerlerinin altını çizdi.

“Primum Non Nocere” kadim tıp geleneğinde ‘Önce Zarar Verme’ ilkesi olarak bilinir. Bizler bu değerli öğretiyi kendimize rehber edindik. ‘Doğaya’, ‘İnsanlara’ ve ‘Ortak Geleceğimize’ ‘Önce Zarar Verme’ diyoruz. Bera Holding’in sürdürebilirlik değerleri; “Geleceği korumak, sürdürülebilir üretim ve hepimiz için verimlilik şeklinde formüle edebiliriz.” Yeşil ekonomiye geçiş hedefi doğrultusunda, şirketlerimizin kısa-orta vadedeki tüm yatırımlarının odağına bu değerlerimizi koymuş bulunuyoruz. Üretimde sürdürülebilir sistemler oluşturma amacındayız. Bu değerlerin kişilerden bağımsız, şirketlerimizde yaşanılan ve yaşatılan kültür olarak gelişip büyümesi adına çaba sarf ediyoruz. Liderlik artık global dünyada sadece finansal hedeflerin gerçekleşmesi bağlamında yeterli bulunmamaktadır. Bera Holding olarak amacımız, durdurulamaz olan toplumsal değişimin liderliği konusunda üzerimize düşen tüm sorumluluğu yerine getirmektir” diyerek sözlerini tamamladı.

Bezirci, İSO ilk 1000 listesinde yer alan holdinge bağlı şirketlerdeki sürdürülebilir üretim politikalarına dair ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı.

S.C. RULMENTİ BARLAD

Firmamız elektrik ve termik ihtiyacının tamamını ulusal elektrik şebekesine paralel çalışan 2 motor ile çok avantajlı koşullarda üretebilmektedir. Bu enerji santrali Romanya’da içten yanmalı motorlara dayalı 12 MW elektrik çıkışına sahip ilk kojenerasyon tesisi özelliğini taşımaktadır. Yaklaşık 16 yıla yakın hizmet süresi boyunca, motorlar her biri 100.000'den fazla çalışma saati ile birlikte şu ana kadar bir milyar kWh'den fazla elektrik enerjisi üretmiştir.

2011 yılından bu yana kojenerasyon santralinin bakım, yatırım ve genel giderleri için satılan her MWh elektrik için destek almaktayız. Alınan toplam destek miktarı 2021 yılı sonunda kojenerasyon Santrali yatırım tutarının 2 katından fazla olan 19.000.000 $'ı aşmıştır. 2019 yılında eski kazanı daha küçük ve daha verimli bir kazanla değiştirerek kojenerasyon + kazan kapasitesini 20 MWh giriş kapasitesinin altına indirdik ve bu suretle sadece 2021 yılı için 2,1 milyon Euro'dan fazla tasarruf sağlamış olduk.

Romanya Enerji Vakfı, 4 MWp Güneş Enerjisi Santrali için yapmış olduğumuz fizibilite çalışmamızı onaylamış ve 2021 yılında 2 milyon $ Dünya Bankası kredisine uygun bulunmuştur. Güneş Enerjisi Yatırımının (GES), yıllık tahmini üretim kapasitesi yaklaşık 5.000 MWh olan fabrikanın doğu tarafında yapılması planlanmıştır.

Gazze için satış yapıyor Gazze için satış yapıyor

KONYA KAĞIT

Konya Kâğıt A.Ş. olarak her yıl düzenli olarak sera gazı salınımlarının hesaplarını yapmaktayız. Bu veriler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayına sunulmaktadır. 2022 yılı için Kurumsal karbon ayak izi hesaplamalarını yürütmekteyiz. Tesisimizde 5.5 MW kurulu gücünde doğalgaz türbini, oluşan egzoz gazını değerlendirdiğimiz atık ısı kazanı içeren kojenerasyon sistemi mevcuttur. 2020 yılı sonunda yapılan su revizyonu ile flotasyondan geçen suyun bir kısmı vakum havuzuna gönderilmiş, üst elek ve katyonik nişasta hazırlama kısımlarında kullanılmıştır. Ton kâğıt başına kullanılan su miktarı 2012 yılında 9,94 m3 iken, 2021 yılında bu oran ton başına yarı yarıya azaltılarak 4,31 m3’e düşürülmüştür. 2017 yılında Elyaf kazanımı ve proses suyunun temizlenmesinde kullanılan polidisk ünitesinin kapasitesi yeterli olmadığı için yerine flotasyon ünitesi konulmuştur. Flotasyon ünitesinin faaliyete başladıktan sonra elek altı suyunun içerisinde bulunan katı partiküller (elyaf + kalsit) 2018 yılına göre 2021 yılında %67’lik bir geri kazanım sağlanmıştır. Konya Kâğıt A.Ş. ISO 14001 Çevre yönetim sistemini ve sıfır atık yönetim sistemini kurmuş olup, Konya Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü onayı ile Sıfır Atık Belgesini almıştır.

ADAÇAL

Kireç üretiminde açığa çıkan karbondioksit atmosfere salınmamakta olup, üretim prosesinin içerisinde PCC (Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat) üretiminde hammadde/yardımcı madde olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda Adaçal 2012 yılında “MÜSİAD Çevreci Ürün Ödülü” ne layık görülmüştür.

Daha önceki yıllarda kireç üretiminde çıkan atık kireçler, inşaat sezonun başlaması ile birlikte sönmüş inşaat kireci üretim hattına dozajlanarak inşaat kireci olarak geri dönüşümü sağlanmaktadır. Kireç, PCC fabrikalarımıza ve Kırma Eleme Tesisimize ait Sıfır Atık Belgemiz bulunmaktadır.

KOMPEN

13.02.2021 tarihinde fabrikamız çatısı üzerine monte edilen GES (Güneş Enerji Santrali) tamamlanarak devreye alınmıştır. Fabrikamızın çatısında yaklaşık olarak 11.000 metrekare alan panel montajı ve kablo alanı alarak kullanılmış olup, toplamda 4672 adet panel montajı gerçekleşti. GES kurulu gücü 1500 kW’dır. Fabrikamızın yıllık ortalama olarak elektrik enerjisinin %20-25 inin GES’ten karşılanacağı öngörülmektedir. Bu da yaklaşık olarak yıllık 2400 MWh elektrik enerjisine tekabül etmektedir. 2021’de 2327 MWh lik elektrik enerjisi üretimi gerçekleşmiştir. Bu ise yıllık tüketimimizin %20,31’ine karşılık gelmektedir. 25.01.2022 tarihli ve 5 yıl geçerli olacak şekilde Sıfır Atık Belgesi alınmıştır. ISO14001 Çevre Yönetim Kalite Belgesine sahip tesisimiz 2872 sayılı Çevre Kanunun ilgili tüm mevzuatlarına uyum göstermektedir.

DİVAPAN

Kazanlarda yanma sonucu oluşan gazlar toplama fanları ile toplanarak nemli lif kurutma hattına verilmiş ve 200 °C sıcaklıktaki atık ısı geri kazanılmıştır. Fabrikamız 7'inci Enerji Verimliliği Forumu'nda dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından birincilik ödülü almıştır. Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması kapsamında birincilik ödülü alan tesisimiz, enerji yoğunluğunu en çok azaltan işletme unvanını kazanmıştır. Divapan, son yıllarda enerji tüketimini ortalama yüzde 34,8 azaltarak enerjinin verimli kullanılması noktasında örnek bir çalışmaya imza attı. Yine lifleme ünitemizdeki mekanik salmastra soğutma suyunu kazan kondens takına geri göndererek yıllık 6500 ton su tasarrufu yapılmıştır. Divapan, Türkiye’nin “ISO 14000 Uluslararası Çevre Yönetim Sistemi” belgesine sahip 32. firması olarak çevreye gösterdiği hassasiyetin de en üst düzeyde olduğunu belgelemiştir.

GOLDA

Ülkemizdeki ve dünyadaki entegre projeler arasında büyüklük açısından; 1.100.000 m² açık alan ve 100.000 m² kapalı alana kurulu Golda Gıda kojenerasyon sistemi ile ihtiyacı olan kendi enerjisini üretmektedir. 2020 Kwh kapasiteli kojenerasyon santralimiz mevcut olup, enerjimizin yüzde 70’ini bu tesisten karşılamaktayız. 27.10.2021 tarihli ve 5 yıl geçerli olacak şekilde Sıfır Atık Belgesi alınmıştır. Tesisimiz Çevre Kanunun ilgili tüm mevzuatlarına uyum içerisinde üretim faaliyetlerine devam etmektedir.

ABDULLAH AKİF SOLAK