T.C.
                                                                                                                    KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
                                                                                                                                         2022/169 SATIŞ TAŞINMAZIN İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/169 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya ili, Meram ilçesi, Boyalı Mahallesi, Ağılönü Mevkii, 38694 ada 26parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; Boyalı mahallesi mahallesi Ağılönü mevkiinde bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı, su kuyusu dikili meyveli ve meyvesiz ağaçlar yoktur.Taşınmazın Kadastro paftasında ve zeminde yola cephesi yoktur. Ulaşımı komşu taşınmazlardan haricen geçmek suretiyle sağlanmaktadır. Yakın çevresinde tarımsal faaliyet yapılmaktadır. Taşınmaz alışveriş ve iş merkezlerine, resmî kurumlara, sağlık merkezlerine, otogara, kampus alanlarına, büyük organize sanayi bölgelerine, ana yollara ve şehir merkezine uzak konumdadır. Topoğrafik olarak % 3-5 arsında değişen eğime sahiptir. Taşınmaz Boyalı mahallesi yerleşim yerine 2.0 km , Bayat mahallesine 2.80 km , Kayhüyük mahallesine 3.00 km ve Konya vilayet merkezine 23.00km. mesafededir.
Adresi : Boyalı Mahallesi, Ağılönü Mevkii, Meram / KONYA
Yüzölçümü : 19.921,61 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı içerisinde olup, planda; Tarım Alanları sahasına isabet etmektedir.. Taşınmaz herhangi bir uygulama görmemiş kadastro parselidir.
Kıymeti : 1.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2023 - 11:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2023 - 11:20
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2023 - 11:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2023 - 11:20

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01895498