İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Fatih Sultan Mehmet Han’ın Fatih Camii Haziresinde bulunan türbesinde dua etti ve başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere tüm geçmişlere rahmet niyazında bulundu.

Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Nevzat Şimşek ve Fatih İlçe Müftüsü Hüseyin Baş katıldı.

OSMANLI'YI DÜNYA İMPARATORLUĞUNA DÖNÜŞTÜREN PADİŞAH

Askeri dehası, devlet adamlığı ve entelektüel kişiliğiyle tarihin büyük liderleri arasında yer alan Fatih Sultan Mehmet, 21 yaşında İstanbul'un fethiyle dünya tarihini değiştirip Osmanlı'yı devletten imparatorluğa dönüştürdü.

fatih-sultan-mehmet-kabri-basinda-dualarla-anildi.jpg

Osmanlı padişahı Sultan 2. Murat'ın oğlu 2. Mehmet, 30 Mart 1432'de dönemin başkenti Edirne'de doğdu. İki lalası Kasapzade Mahmut ve Nişancı İbrahim ile 1443'te 11 yaşındayken Edirne'den Manisa'ya vali olarak gönderilen 2. Mehmet, aynı yılın sonlarında ağabeyi Amasya Valisi Şehzade Alaeddin Ali Çelebi'nin vefatı üzerine Osmanlı tahtının tek varisi oldu.

Babası Sultan 2. Murat'ın isteği üzerine 1444'te henüz 12 yaşındayken tahta çıkan 2. Mehmet, tahtı iki yıl sonra 1446'da tekrar babasına devretti. 2. Mehmet, babasının vefatı üzerine 19 yaşındayken yeniden tahta çıktı.

Devletin başına geçtikten sonra öncelikle Anadolu ve Balkanlar'daki durumu kontrol altına alan 2. Mehmet, sorun çıkaran Yeniçeri Ocağı'nda değişiklikler yaparak İstanbul'un fethine odaklandı.

fatih-sultan-mehmet-kabri-basinda-dualarla-anildi-001.jpg

İSTANBUL'U FETHEDEREK "FATİH" UNVANINI ALDI

İstanbul'un kuşatılması için 1452 yılının ağustos ayında Boğaz'ı kontrol altına alacak Rumeli Hisarı'nın inşasını tamamlatan 2. Mehmet, defalarca girişimde bulunulmasına rağmen ele geçirilemeyen Bizans İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u, 53 gün süren kuşatmanın ardından 1453'te fethederek "Fatih" unvanını aldı.

Fatih Sultan Mehmet, fetih esnasında gemileri karadan yürütüp Haliç'e indirerek savaşın seyrini değiştirdi ve Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı açtı.

İstanbul'un fethinden sonra şehrin yağmalanmasına izin vermeyen Fatih, can ve mal güvenliği garantisi verdiği halkın gönlünü kazandı, fethin sembolü olarak da Ayasofya Kilisesi'ni camiye çevirdi.

ANADOLU'YA ÇIKTIĞI SEFER SIRASINDA VEFAT ETTİ

Sultan Mehmet, ilk tahta çıktığı dönemde ve İstanbul'un fethi sırasında sergilediği tutumlar nedeniyle uzun yıllar devlet yönetiminde söz sahibi olan Çandarlı Halil Paşa'yı 10 Temmuz 1453'te Edirne'de idam ettirdi.

Fatih Sultan Mehmet 1461'de Trabzon Rum İmparatorluğu'nun varlığına son verdi, 1462'de Rumeli seferine çıkarak Eflak'ı, 1463'te ise Bosna'yı ele geçirerek Osmanlı Devleti'ne bağladı.

İstanbul'u fethederek Doğu Roma'yı ele geçiren Sultan Mehmet, Batı Roma'yı da topraklarına katmak için harekete geçti. Gedik Ahmet Paşa komutasındaki donanmayı güney İtalya'ya sevk eden padişah, 26 Temmuz 1480'de Otranto'yu ele geçirdi.

Padişahlığı döneminde 25 seferi bizzat yöneten Fatih, babası 2. Murat döneminde 880 bin kilometrekare olarak devraldığı Osmanlı topraklarını, 2 milyon 214 bin kilometrekareye çıkardı.

Gut hastalığı olan Fatih Sultan Mehmet, Anadolu'ya çıktığı sefer sırasında 3 Mayıs 1481'de Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırı'nda vefat etti. Naaşı, kendi adını taşıyan Fatih Camisi'ndeki türbesine defnedildi.

fatih-sultan-mehmet-kabri-basinda-dualarla-anildi-002.jpg

DEVLET ADAMLIĞININ YANINDA ENTELEKTÜEL BİR KİŞİLİĞE SAHİPTİ

Tarihçiler tarafından "askeri deha" olarak gösterilen Fatih Sultan Mehmet, ordu düzenine yenilikler getirip ateşli ve son teknoloji silahları üretti, asker sayısını artırdı.

Osmanlı Devleti'ne düzenli ve sürekli bir yapı kazandırmak için önemli düzenlemeler yapan Sultan Mehmet, yönetim, maliye ve hukuk alanında belirlediği kuralları "Fatih Kanunnamesi" adı altında bir araya getirdi.

Devrinin büyük alimleri Akşemseddin, Molla Hüsrev, Molla Gürani, Molla Yegan, Hızır Bey ve Hocazade Muslihuddin'den ders alan Sultan Mehmet, merak ettiği alanlarda da uzman kişileri getirtip özel eğitim aldı.

TOKİ'den millet bahçelerine ilişkin açıklama TOKİ'den millet bahçelerine ilişkin açıklama

Arapça, Farsça, Latince, İtalyanca ve Yunanca gibi birçok dil bilen Sultan Mehmet, matematik, coğrafya, astronomi ve fizik gibi pek çok farklı disiplinde de bilgi sahibiydi.

Sanata ve ilme verdiği önemle bilinen Fatih, İstanbul'un ve Osmanlı'nın ilk yükseköğretim kurumu olan Sahn–ı Seman Medresesi'ni kurup, Semerkant'tan İstanbul'a davet ettiği Ali Kuşçu'yu buraya müderris yaptı.

Şiire de ilgi duyan Fatih Sultan Mehmet "Avni" mahlasıyla şiirler yazdı.

Tarihteki imparatorluk kurucularının vasıflarını taşıyan, dünya hakimiyetini amaç edinen padişah, entelektüel bir kişiliğe sahipti. Bazı Rum tebaalar onu, İstanbul'u elinde tutması sebebiyle "Kayser-i Rum" yani Roma İmparatoru olarak gördü.

Kaynak:Anadolu Ajansı - İHA

Editör: Tuba Kaya