Konya SMMM Odası Başkanı Abdil Erdal Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketinin resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek, “Kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasına ve uygun şartlarda ödenebilmesine imkân sağlayan yapılandırma paketi yürürlüğe girdi. Bu yapılandırma paketinde borçlular lehine önemli düzenlemeler yer almaktadır” dedi.

"BORÇLAR 48 AYA KADAR TAKSİTLENDİRİLEBİLECEK"

Bugüne kadar çıkarılan Yapılandırma paketlerinde kesinleşmiş borçların en fazla 36 ay yani 3 yıla kadar taksitlendirilebildiğini yeni yapılandırma paketinde ödeme vadesinin 4 yıla yani 48 aya çıkarıldığını belirten Başkan Erdal;” Borçlular, kesinleşmiş borçlarını bu düzenleme kapsamında 48 aya kadar taksitlendirebilecek ve 48 eşit taksitte ödeyebilecekler. 48 eşit taksite çıkması, bir takvim yılı içerisindeki taksit ödememe sayısını da 2'den 3'e çıkarmaktadır. Kanunda yer alan düzenlemeye göre, Yİ-ÜFE oranı aylık 0,75 olarak dikkate alınacak, bu da yıllık yüzde 9 oluyor.

"BAŞVURU ve ÖDEME TARİHLERİNE DİKKAT EDİLMELİ"

Yapılandırma için başvuruların 31 Mayıs 2023 tarihine kadar olduğunu belirten Başkan Abdil Erdal” ilk taksit ödemeleri ise 30 Haziran 2023 tarihine kadar yapılmalıdır. Borçların peşin ödenmesi halinde ise hesaplanan Yİ-ÜFE oranının yüzde 90’ı silinecektir ve idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde anaparanın da yüzde 25’i silinecektir. Ayrıca 31 Aralık 2022 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle ödenmemiş olan ve tüm vergi daireleri itibariyle Borç aslı ve cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, idari para cezası toplamı 2 bin TL ve altında olan borçlarda silinecektir” şeklinde belirtti.

"HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILABİLECEK?"

Yapılandırma kapsamına giren borçlarla ilgili de açıklama yapan Başkan Abdil Erdal;” Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor. Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek.”

Karapınar'da anlamlı proje Karapınar'da anlamlı proje

“MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI”

Yapılandırma paketinin matrah ve vergi artırımını da kapsadığını belirten Başkan Erdal;” Mükelleflerce çeşitli sebeplerle noksan beyan edilmiş veya beyan dışı bırakılmış geçmiş yıl gelirlerinin belli oran ve tutarlar dahilinde beyan edilmesi sağlanmaktadır. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşlarınca tespit edilecek rayiç bedeliyle defterlerine kaydedebileceklerdir. Kanunla, 2022 yılı için de matrah artırımı getirildi. 2022 yılı gelir ve kurumlar vergisi matrahının yüzde 25 oranından az olmamak üzere matrah artırımı yapılacaktır. Bu kapsamda İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanına ilişkin düzenleme yapılmıştır.”

HABER MERKEZİ