Konya'nın bazı gölleri balıklandırıldı Konya'nın bazı gölleri balıklandırıldı

Araştırma 18 yaş üstü Türkiye'de ikamet eden kişilerle SurveyMonkey Audience Sistemi Çevrimiçi internet aracılığıyla kolay da örnekleme yöntemi kullanılarak yapılmıştır.

Araştırmaya katılan toplam Denek sayısı 3.135'tir. Hatta Payı +- 3 ‘tür.

Katılımcıların bölgelerine göre dağılımına bakıldığında;

Marmara bölgesinden(1243 denek); İstanbul, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Eskişehir, Tekirdağ, Sakarya, Düzce, Bilecik ve Edirne illeridir.
İç Anadolu bölgesinden(429 denek); Ankara, Konya, Kayseri, Aksaray, Sivas, Kırıkkale, Niğde, Çankırı ve Karamandır.
Ege Bölgesi'nden(363 denek); İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar, illeridir.
Akdeniz Bölgesi'nden(350 denek); Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Kahramanmaraş, Yozgat, Osmaniye, Burdur,
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden(342 denek); Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Bitlis, Batman, Adıyaman.
Karadeniz bölgesinden(286 denek); Samsun, Giresun, Ordu, Sinop, Trabzon, Çorum, Kastamonu, Artvin, Bolu, Amasya, Rize ve Bayburt.
Doğu Anadolu Bölgesi'nden(132 denek); Erzurum, Van, Elazığ, Malatya, Ardahan ve Ağrı illeridir.

Araştırmaya katılan deneklerin cinsiyet dağılımına göre bakıldığında katılımcıların %57.5'i erkek, %42,5 ise kadın katılımcıdan oluşmaktadır.

Araştırmaya katılan deneklerin; Siyasi kimlik olarak Kendinizi nasıl tanımlarsınız? Sorusuna vermiş oldukları yanıtlara göre değerlendirilecek olursak % 26,2'si Atatürkçü,% 21,1 biri Milliyetçi ,% 13,7'si Vatansever ,% 8,1'i laik,% 7,8'i Dindar, % 7,1 Demokrat,% 6,4'ü Milli Görüşçü,% 5,3'ü Muhafazakâr,% 2,9'u İslamcı, % 1,1'i Kürt milliyetçisi olarak tanımlamışlardır.

Araştırma ’da katılımcılara Size göre Türkiye'nin sorunlarını hangi lider çözer? Sorusu sorulmuş katılımcıların %34,1'i Recep Tayyip Erdoğan,% 23,2'si Özgür Özel,% 9,9'u Fatih Erbakan,% 6,4'ü Tülay Hatimoğulları,% 4,4'ü Ümit Özdağ,% 2,8'i Musavat Dervişoğlu cevaplarını vermişlerdir.

Katılımcılara Türkiye'nin mevcut Ekonomik durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sorusu sorulmuş alınan cevaplar % 54,3 Çok kötü,% 17,4 Kötü,% 22,2 İyi,%5,3 Çok İyi % 0,8 Fikrim yok cevapları alınmıştır.

Sizce Türkiye'deki Yüksek Enflasyonun başlıca sebebi nedir? Sorusuna katılımcıların %36,3'ü Yanlış para politikaları,% 21,7'si Yüksek kamu harcamaları,% 13,8'i Döviz kurlarındaki dalgalanmalar,% 8,2'si Üretim maliyetlerindeki artış,% 20,1 ise Diğer cevabını vermişlerdir.

Size göre Türkiye'nin Ekonomik sıkıntılarının ana nedeni nedir? Sorusuna katılımcıların % 25,2'si İç politika hataları,% 19,9'u Yetersiz üretim ve sanayi,% 18,3'ü Küresel ekonomik kriz,% 11,4'ü Yüksek enflasyon,% 8,5'i Dış politika ve Uluslararası İlişkiler,% 16,7'si ise Diğer cevabını vermişlerdir

Türkiye'deki İşsizliğin Ana sebebi nedir? Sorusuna Katılımcıların;% 45'i Eğitim ve işgücü arasındaki uyumsuzluk,% 18,9'u Yetersiz Ekonomik büyüme,% 15,7'si Küçük ve Orta ölçekli işletmelerin desteklenmemesi,% 2,2'si Teknolojik gelişmeler ve otomasyon,% 18,2'si ise Diğer cevapları vermişlerdir.

Katılımcılara CHP'nin mahalli idareleri seçimlerinde Zafer kazanması ulusal siyaset üzerinde nasıl bir etki yaratır? Sorusu sorulmuş alınan cevaplarda % 41,9'u Hiçbir etkisi olmaz, cevabını verirken, % 24,8'i CHP'nin ulusal politikada güçlenmesini sağlar,% 19,3'ü İktidar partisini zayıflatır,% 13'ü Muhalefetin genel olarak güçlenmesini sağlar, % 1 ise Fikrim yok cevapları vermiştir.

Katılımcılara sorulan bir diğer soruda ise; Size göre yeniden Refah Partisi AK Parti'ye Alternatif bir parti olabilir mi? Sorusu sorulmuş katılımcıların % 52'si Hayır olmaz,% 32,4'ü Evet olabilir,% 12,4'ü Kısmen olabilir, % 3.2'si ise Fikrim Yok cevabı vermişlerdir.

Size göre Türkiye'de yeni bir siyasi oluşuma gerek var mıdır? Sorusunda katılımcıların % 51,4'ü Hayır gerek yoktur,% 41,4'ü Evet gerek vardır,% 4,4'ü Kısmen, % 2,8'i Fikrim yok cevapları vermişlerdir.

Eski milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun başlatmış olduğu siyasi hareketin Başarılı olacağını düşünüyor musunuz? Sorusu yöneltilmiş katılımcıların; % 67,3'ü Hayır Başarılı olacağını düşünmüyorum.% 14'ü Kısmen Başarılı olacağını düşünüyorum,% 4,9'u Evet başarılı olacağını düşünüyorum,% 13,8 ise Fikrim yok cevapları vermişlerdir.

Bugün milletvekilliği seçimi yapılacak olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz? Sorusunda katılımcıların % 29,6'sı CHP,% 29,3'ü AK Parti,% 10,4'ü MHP,% 8,9'u Dem Parti,% 7,9'u Yeniden Refah Partisi,% 3,5’i Zafer Partisi,%2,3'ü İyi Parti,% 4,9'u Diğer,% 3,2'si Kararsızım cevapları vermişlerdir.

Kaynak: HABER MERKEZİ