Okullar nefes alan yaşayan bir ortamdır. EKO tüketen değil üreten nesiller için yaşayan bir okuldur. Eko da amaç ezberden uzak deneyim transferi ile hazır bilgiyi nerde ve nasıl kullanacağını bilen yorum yapma ve problem çözme becerisi kazanmış yüksek öz güvenli birer dünya vatandaşı yetiştirmek amacıyla eğitim öğretimini sürdürüyor. Gelenekçi bir okul olan EKO da her çocuk bir kültür elçisi olma yolunda ilerliyor. Ekolojik Kültür Okulları, doğanın yaşamsal sürecinin nitelikli bir şekilde gelecek nesillere aktarılması ve farkındalık sağlanması ekolüne uygun olarak yapılandırıldı. Ekolojik Kültür Okulları bu anlayışla, erken çocukluk döneminin en doğal ortam, en doğal yaşam ve en doğal deneyimlerle geçirilebilmesini sağlıyor. Ekolojik Kültür Okulları Anaokulu Sahibi Melek Bozkurt, “Kültürüne sahip çıkmayan bir nesil sadece akademik bilgi ile yol alarak başarıya bu ülkeyi ileriye götüremez. İnandığımız manevi ve kültürel değerlerimizi öncü kılarak akademik anlamdaki bilgi ve beceri çocuklarımıza özenle aşılamayı bu ülkeye bir borç bilirim. Ezberden uzak, yaşayarak, yaparak öğrenmeye dayalı, sebep ve sonucu bir bütün olarak algılayarak sonuca ulaşan çocuklar bilgiyi özümser. Tüm bunları gerçekleştirebilmek için sevgiye dayalı bir ortam sunuyoruz. “Her çocuk farklı öğrenir” ilkesiyle yola çıktık. EKO da amaç her çocuğun sahip olduğu öz beceri ve yeteneklerini geliştirmek ve sahip olduklarını en iyi seviyeye getirmektir. Çünkü EKO da çocuğun gelişim hızından ziyade gelişiminin nitelikli olması amaçlanır. EKO eğitim sisteminde, aile katılımı çocukların başarısı için olmazsa olmazımızdır. Çocuğun gelişimi için öğretmen-aile işbirliği ve desteği olmak zorundadır. Aile öğretmen işbirliği; çocukların gerçek potansiyellerinin ortaya çıkabilmesi ve süreklilik kazanması için şarttır. Bu eğitim programında sanat, müzik, drama ve fen eğitimi doğal yollardan sağlanır. Öğretmenler bilgiyi hazır bir şekilde çocuğun önüne koymaz, onu bilgiyi almaya zorlamaz. EKO öğretmeni çocukların çevrelerindeki uygun uyaranları çocuğa sağlamakla ve çocuğun bilgiye ulaşmasına aracılık etmekle yükümlüdür. Eko öğretmeni; çocuğa saygı ve sevgi ile yaklaşarak, çocuğun kendi hızında öğrenmesine fırsat verir. 21. yüzyılda dünyanın en büyük sorunu “ekolojik kriz “olacak. Bu durumdan etkilenecek olanlar bugünün çocuklarıdır. Bu krizi durdurabilecek olanlar yine bugünün çocuklarıdır. Sürdürülebilir bir ekosistem için hedefimiz EKO eğitim programını uygulayabilmektir. EKO programında hikayeler, şiirler, şarkılar aracılığı ile çocukların dil gelişimleri desteklenir. Hayali oyunlar aracılığı ile matematik ve geometri becerileri geliştirilir. Basit oyuncaklarla yaratıcılık gücünün gelişmesi hedeflenir” ifadelerini kullandı.

Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz?

25 Kasım 1978 Konya doğumluyum. Evliyim ve Osman Tuna ve Ömer Meriç adında iki oğlum var. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen ve Teknoloji Öğretmeni 2001 mezunuyum. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans tamamladım. Çeşitli Dershaneler ve özel okullarda 13 yıl çalıştıktan sonra 2013 yılında özel melekler kreş ve gündüz bakım evini açtım ve halen hizmet vermekteyim. Şu an EKO okullarını kurarak eğitim anlayışımız ve duruşumuzla gelecek nesillere hizmet verecek olmanın gururu ve heyecanı içerisindeyiz. Çocukların hayatında olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Açtığım bu okulun her çocuğun hayatında bir iz bırakacak nitelikte olduğuna inanıyorum. Ben, her çocuğun bu dünyaya, bu ülkeye ve de bu şehre vereceği bir değer olduğunu biliyorum. Kurum olarak öğrenmeye ve kendimizi geliştirmeye açığız çünkü; bana göre öğrenmek öğretmek kadar hayata keyif katar. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve eğlenceli bir ortam, öğrenmek için ilk şarttır. Öğreteceğime inanıyorum ve bu yolda çaba harcıyorum. Bir anne ve bir öğretmen olarak, öğrenmeye eğitime ve öğretime yatırım yapmaktan onur duyuyorum. Eğitim alanındaki tüm yenilikleri takip etmek, kültürümüze değerimize ve ilkelerimize uygun bir eğitim programı bize değer katıyor. Çocuklarımıza doğanın bilgeliğini, toprağın cömertliğini, bilimin ve teknolojinin gücünü hissettirmek için çıktığım bu yolda diyorum ki; ”tüketen değil üreten nesiller için yaşayan okul. ”

İğne atsan yere düşmez! İğne atsan yere düşmez!

Ekolojik Kültür Okulları Anaokulu hakkında bilgi verir misiniz?

2013 yılında Özel Melekler Kreşi Gündüz Bakım Evi olarak açıldık. Buhara Mahallesi Edipoğlu Caddesi 82/A Selçuklu adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Kreşimizde devam eden mevcut sistemi yenileyip geliştirerek yeni bir ana okulu açma kararıyla “Ekolojik Kültür Okulları” ortaya çıktı. Ekolojik Kültür Okulları “tüketen değil üreten nesiller için yaşayan okul” vizyonuyla okul öncesi eğitime yeni bir nefes olacak. Temelinde doğa ve kültürü içeren bilim ve teknolojiyi doğru açılardan kullanabilen bir eğitim sistemi ile hizmet verecek. Ana hedefimiz; insanlara, birlik, beraberlik, barış, sevgi, dürüstlük, empati konularında yol arkadaşlığı yapmaktır.

Ekolojik Kültür Okulları fiziki yapısı hakkında bilgi verir misiniz?

Okulumuz Buhara Mahallesi, Hısım sokak No:10 Selçuklu KONYA adresinde hizmet vermektedir. Okulumuz 917 metrekare arsa içerisinde 586 metrekareye oturtulmuş olan binamız bodrum=488 metrekare zemin kat 586 metrekare ve 1.kat 586 metrekare olmak üzere 3 kattan oluşur. Toplam 1660 metrekare kapalı alana sahiptir. Ön bahçe 450 metrekare, yan ve arka bahçe 855 metrekare olup toplam bahçe alanımız 1305 metrekaredir. 12 sınıf (30 ve üzeri metrekarede) ve 4 atölye (20 metrekare olmak üzere toplam 16 sınıfımız vardır.180 metrekare spor salonu ,200 metrekare yemekhane,150 metrekare uyku odası, 40 metrekare hayal odası olmak üzere dört farklı bölümümüz mevcuttur. Atölyelerimiz; marangozhane, terzihane, fen ve doğa atölyesi, müzik atölyesi, resim atölyesi ve tamirhane olmak üzere dizayn edilmiştir. Bahçemiz; hava koşullarından bağımsız olarak dört mevsim bahçe alanı kullanılır. Çünkü bize göre kötü hava yoktur, yanlış kıyafet vardır. Bahçemizde hayvanat bahçemiz, ekolojik bahçemiz, oyun alanlarımız mevcuttur. Okulumuzun plaza alanında ve koridorlarda farklı ekim-dikim alanları ve doğayla bütünleşmiş öğrenme alanlarımız mevcuttur. Doğa ve çocuklar bizim geleceğimizdir. Bu yüzden okulumuzu doğaya uygun ve ekolojik olarak tasarladık. Okul bahçeleri çocuklar için günlük dinlenme, barınma ve hareket ihtiyaçlarını karşıladıkları alanlardır. Aynı zamanda keşfetme ve araştırma alanlarıdır. Bu nedenle okul bahçelerinin çocukların ruhsal, bedensel ve zihinsel gelişimleri açısından önemli olduğunun farkındayız. Okulumuzun çatısında güneş enerji panelleri yer alır. Yeşil enerji günümüzün yaşam şartları için en faydalı enerji türüdür. Okulumuzun çatısının bir bölümü veli ve öğrencilerimize yönelik mini toplantılar için kafeterya şeklinde dizayn edilmiştir. Okulumuzun girişinde mini ekolojik Pazar ve organik oyuncak satış bölümü yer alır. Estetiğin zarif dansını barındıran sohbetlerin ve deneyimlerin paylaşıldığı bir bahçe ortamı size ve çocuklarınıza iyi gelecek. Gelin kendimize ve çocuklarımıza bir iyilik yapalım. Doğayla yeniden barışalım.

Kurumunuzdan eğitim alan öğrencilere yönelik verdiğiniz eğitim felsefeniz ve eğitim sisteminiz hakkında bilgi verir misiniz?

Eğitim felsefemiz, Ekolojik Kültür okulları adından da anlaşılacağı üzere, doğanın yaşamsal sürecinin nitelikli bir şekilde gelecek nesillere aktarılması ve farkındalık sağlanması ekolüne uygun olarak yapılandırılmıştır. Bu anlayışla, erken çocukluk döneminin en doğal ortam, en doğal yaşam, ve en doğal deneyimlerle geçirilebilmesini sağlamak üzere kurgulanmıştır. Modern yaşamın içinde atölye uygulamaları ile çocukların organik olana entegre edilme süreçleri planlanmıştır. Eğitim sistemimiz ise Eğitim; birçok alanda kişiyi geliştirme, yetiştirme, bilgi ve beceri kazandırma sürecidir. Bu yüzden sadece bir programı uygulamak mümkün değildir. Çocuklarımızda merak uyandırdığımız konuları sorgulayan, araştıran, çocuğun aktif olduğu, somut yaşantılar yolu ile öğrendiği, doğayla ilişkisinin kuvvetli olduğu ve üretmeleri için dünyada uygulanmış ve başarısı belirlenmiş programlardan esinlenerek EKO EĞİTİM Programı’mızı oluşturduk. Reggio Emilia Yaklaşımı, Waldorf, Montessori, Highscup, Demokratik okullar, Orman okulları ve programlarını iklimimize ve kültürümüze uygun şekilde harmanlayarak kendimize özgü bir program oluşturduk. EKO EĞİTİM PROGRAMI ile çeşitli öğrenme ortamları oluşturarak çocuklarımızın öğrenmeye karşı ihtiyaç duymalarına olanak sağlıyoruz. Çocukların merak ettikleri konular üzerinden projeler yaparak YARATICI DÜŞÜNME, İŞBİRLİKÇİ DÜŞÜNME VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Sınıflarımızı, atölyelerimizi, piazzamızı ve bahçemizi bu eğitim hedeflerimize uygun şekilde dizayn ettik.

MUHAMMED ESAD ÇAĞLA