Çocuklarımız kozmetik  şirketlerinin kıskacında! Çocuklarımız kozmetik şirketlerinin kıskacında!

Akören'in bürokrasideki başarısı

Eğitimi ile ön plana çıkan Akören bu paralelde bürokraside de birçok yıldız yetiştirerek, kendini ispat ettiği ülkemizin önemli bir gerçeği.

1-11

FOTO ALTI: 1943 Mehmet Ekinci genç subayken.

Nitekim Akören Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Bürokrasideki 4. makamına Yargıtay Başkanı Ahmet Coşar'ı yetiştirmesi ile bu konuda kendini ispat etmiş oldu.

2-18

FOTO ALTI: Adalet Bakanlığı’nda önemli görevlerde bulunan Adapazarı’ndan emekli olan Abdurrahman Doğaner.

Bu paralelde Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci ve Saffet Sert, Milletvekilleri Ali Rıza Ercan, Turan Bilge, Abdurrahman Bozkır, Fahri Akörenli Mustafa Dinek ile Akören siyasi arenada da kendini gösterdiği malum.

3-21

FOTO ALTI: Adalet Bakanlığı’ndaki hizmetleri sonrası uzun süre Noterlik de yapan Hüseyin Özen (Mınık).

Akören bürokraside 2 müsteşar yardımcısı yetiştirdi, Mücahit Şahin ve Adnan Kurban.

4-18

FOTO ALTI: Akören’in bürokrasideki zirvesi Ahmet Coşar.

Gelirler Genel Müdürü Altan Tufan, D.S.İ.’nin ilk Genel Müdürü Hikmet Turat, Türkiye Petrolleri Sümerbank, Ereğli, Demirçelik gibi 3 büyük kuruluşun Genel Müdürlüğünü yapan Lütfü Örgücü, Vakıflar Genel Müdürü Halil Harmancı, Etibank Genel Müdürü Abdurrahman Yalçın, Ataş Rafinesi Genel Müdürü Ahmet Akın, MEDAŞ Genel Müdürü Cemal Harmankaya, TEAŞ Genel Müdürü A. Kadir Gökçen, Av ve Yaban Hayatı Genel Müdürü Muzaffer Gültekin, Eczacılık Genel Müdürü Kemalettin Akalın.

5-14

FOTO ALTI: Banka Şube Müdürü Behcet Turcan genç yaşta vefat etmişti.

 AKÖREN’İN YETİŞTİRDİĞİ GENEL MÜDÜRLER

2 Dönem Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü yapan Profesör Doktor Abdurrahman Kutlu, Halen Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan Profesör Doktor Fatih Gültekin, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde Rektör yardımcılığı yapan Profesör Önder Kutlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dekanı olarak hizmetlerini sürdüren Profesör Doktor Hamdi Arbağ, S.Ü Yüksek okullarında müdürlük yapan Profesör Adem Öğüt, Prof Mehmet Mucuk ve Profesör Mete Sezgin, Akören M.Y. Okulu Müdürlüğü yapan Eray Tulukcu üniversitelerde önemli görevlerde bulunan Akörenliler. Bu isimlere ilave S.Ü.’de Erasmus Koordinatörlüğü yapan S. Ali Yıldırım. İçişleri Bakanlığında uzun yıllar Vali Yardımcılığı yapan ve vefat eden Seyfi Özdil ile aynı şekilde uzunca bir süre kaymakamlık yaptıktan sonra 2023 yılı ilk aylarında Konya Vali yardımcılığından emekli olan Mehmet Aydın bu konuda başarılı olmuş 2 Akörenli. Milletvekilliği öncesi Konya'da Tarım İl Müdürlüğü yapan Turan Bilge, aynı şekilde Konya'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten A. İhsan Turcan, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü sonrası Kıbrıs Büyükelçiliğinde de hizmetlerde bulunan Halil Gençtürk, Eskişehir de Türkiye Şeker  Fabrikaları Fabrika Müdürlüğü görevi sonrası halen Eskişehir de yaşayan D. Ali Kutlu, Karaman'da Telekom Baş Müdürlüğü yapan Abdurrahman Özdil ,Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğü sonrası Şeker kurumunda müfettişlik yapan Zülkarneyn Tulukcu , Türkiye'nin en büyük müzesi İstanbul Arkeoloji Müdürlüğü makamında bulunan Arkeolog İsmail Hakkı Karamut, İller Bankası Konya 6. Bölge Müdürü olarak Akören'in Arıtma tesislerinin yapımına imza atan Doktor Adem Kılıçarslan ,Ereğli Demir Çelik Fabrikasında Genel Müdür  yardımcılığı yapan Ö. Ali Gültekin ,Konya DSİ 4. Bölge Müdürlüğü ve  Hacettepe Üniversitesi'nde Saymanlık makamında bulunan Muzaffer Ünal , Zirai Donatım Bölge Müdürü Mustafa Demirci, Niğde Köy hizmetlerinde Müdürlük yapan Rüstem Kılıçarslan, Konya Kültür Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi Genel sekreterliği yapan Salih Sedat Ersöz, Karaman Kültür Müdürlüğü sonrası Konya Selçuklu Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Abdulkadir Gök, Konya Gençlik ve Spor il Müdürlüğü görevinde bulunan Ömer Ersöz, Emniyet Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı yapan Seyit Demirci, Kıbrıs'ta Toprak Komisyonu Başkanı olarak görev alan Ali İhsan Buğdaycı, halen Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı yapan Hüseyin Özuysal, Hatay Dörtyol Tapu Müdürü Mustafa Pancar, Konya Pancar Kooperatifi  Müdürü Zafer Embel, Adana Çimento Fabrikası Müdürü Ziya Akalın.

6-16

FOTO ALTI: Çumra’da Halk Eğitim Müdürü olarak da görev yapan İsmail Hakkı Günay.

Savunma Bakanlığı'ndaki ön plana çıkan Akörenleri şu şekilde belirtebiliriz.

7-15

FOTO ALTI: Eczacılık Genel Müdürü Kemalettin Akalın.

General Pilot Abdullah Tenekeci, General Abdullah Erkun, Albay Mehmet Ekinci, Albay Salih Yalçın, Albay Mesut Kınaç, Albay Özgür Kılıçarslan, Albay Nuh Harmancı, Pilot Mustafa Özkan, Pilot Levent Eğren ve Pilot Fikret Aşık, Yarbay Muzaffer Tulukcu, Hüseyin Vehbi Uysal ve Mustafa Hilmi Aksoy.

8-10

FOTO ALTI: Selçuk Üniversitesi Genel Sekreteri Abdurrahman Aydemir ve S.Ü.  Rektörü Prof. Dr. Abdurrahman Kutlu.

Kıdemli binbaşı iken askeriyeden ayrılan ve sivil havacılığı tercih eden Pilot Hasan Aydın ile Askerlik Şube Başkanlığı yapan Astsubay İbrahim Günay Silahlı Kuvvetlerde Akören’i başarıları ile temsil etmiş Akörenliler.

9-14

FOTO ALTI: Son dönemin başarılı hukukçusu Seyit Ali Karatomas.

Muhtelif Belediyelerde ciddiyetle görev yapmış Akörenliler de eksik değil. Konya Belediye Başkanlığında Başkan Yardımcılığı yapan Şükrü Gökçen, Şevket Altınsarı, İstanbul Ümraniye Belediyesi'nde Başkan yardımcısı olarak uzun süre görev yapan Hasan Hüseyin Alp, Konya Meram Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Ataç bu konuda hatırlayabildiğimiz isimler.

10-13

FOTO ALTI: Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Gültekin.

Nüfus bazına göre belki de en çok öğretmen yetiştiren Akören'in bu çerçevede onlarca okul müdürü çıkardığı görülmekte.

11-17

FOTO ALTI: Çumra’da okul müdürlüğü yapan Halis Demirci genç yaşta vefat etmişti.

İşte muhtelif okullarda müdürlük yapan Akören'in başarılı eğitimcileri:

İdris Öncel, Osman Gültekin, Muharrem Bıyıklı, Kamil Çoban, Necati Yıldırım, Osman Bayrakçı, Ö.Ali Öncel, A. Rıza Erharman, İ. Hakkı Günay, A. Kadir Mermer, Halil Naci Kılıçarslan, İdris Samancı, Halis Demirci, Mehmet Kurban, Hasan Uysal, A. İhsan Sezgin, Beşir Çoban, Abdurrahman Darıca, Sıtkı Yonca, H. İbrahim Aydemir, İrfan Bayrakçı, İsmail Kol, Mehmet Karabayır, Abdullah Özkan, Aziz Gök (Akören’de müdürlük yapanlar ve aynı anda hem öğretmen hem müdür olanlar hariç)

12-13

FOTO ALTI: Kıbrıs’ta Toprak Komisyonu Başkanı olarak görev yapan Ali İhsan Buğdaycı.

Yukarıda belirttiğimiz Yargıtay Başkanı Ahmet Coşar dışında Adalet Bakanlığında savcı ve hakimlik yapan Akörenliler:

13-11

FOTO ALTI: İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken Papa’yı vuran M. Ali Ağca’yı tutuklayan Ahmet Karaoğlu.

Ahmet Karaoğlu, Abdurrahman Doğaner, Hüseyin Özen (Mınık), S. Ali Karatomas, Mehmet Çağlar, Mustafa Başar Taşbaş, Halis Karatomas, D. Ali Karakoca.

Diyanet teşkilatında da önemli görevlerde bulunan Akörenliler:

Diyanet İşleri Müfettişi Hasan Uysal, Konya müftüsü Profesör Ali Öge,

(Öğretmen Seyit Mehmet Alp'in kızdan torunu) Konya Müftü Yardımcısı Doçent Mustafa Çoban, Kuddusi Uysal, İlçe Müftülük görevlerinde bulunan A. Osman Ceylan, Mehmet Ertaş, Mustafa Öztürk, Muharrem Ertaş ve Ali Abay.

14-15

FOTO ALTI: Çumra Milli Eğitimi’ne önemli hizmetleri olan Kamil Çoban.

Tüm bu isimlere ilave kurum amiri yardımcısı, Şube Müdürlüğü, Baş mühendislik, Genel Sekreterlik gibi bürokraside görev alan birçok Akörenlilerin bulunduğu da tarihi bir gerçek. İşte bu konuda ilk akla gelen isimler: Sağlık Müdür Yardımcısı Doktor Eyüp Çetin, Çevre Bakanlığı Şube Müdürü Mustafa Karaçelebi, Karayolları 3. Bölge Müdür yardımcısı İsmail Hakkı Gültekin ve Hakan Akceylan-Baş mühendis Atilla Karaçelebi, Bakan Danışmanı Mehmet Erkoç -İbrahim Ataç, Köy hizmetleri Şube müdürü Mustafa İncekara-İrfan Bıyıklı, S.Ü. Genel sekreteri Abdurrahman Aydemir, Tapu Müdür Yardımcısı Hamza Ertaş, DSİ 4.Bölge müdürlüğü 41. şube şefi Mustafa Özgen Çelebi-Şube müdürü M. Necati Taşbaş, Konya Tarım İl Müdür Yardımcısı Ahmet Dinç, Konya Gençlik ve Spor Şube Müdürü Muzaffer Tulukcu, KOSKİ Daire Başkanı İsmail Türkoğlu, Konya mezarlıklar müdürü Ayhan Tangur, Otogar müdürü Ö. Lütfü Ersöz, Konya Şehir hastane Başhekim yardımcısı Dr. Mehmet Mermer, Ticaret Bakanlığında Uzman İsmail Tulukcu. Banka Şube Müdürleri; Behçet Turcan, Süleyman Kutlu, Sami Ataç ve Banka Müfettişi Özkan Demiroğlu.

15-7

FOTO ALTI: Genç yaşta Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nde İnsan Kaynakları Gurup Başkanı olarak görev yapmaya başlayan Hüseyin Özuysal.

KONU İLE İLGİLİ HATIRALAR

1980'li yılların sonunda dönemin Akören Belediye Başkanı A. İhsan Doğru ile günübirlik bir Ankara yolculuğumuz olmuştu. Bu seyahatimiz vesilesi ile dönemin Yargıtay Başkanı Ahmet Coşar, Devlet bakanı Abdullah Tenekeci Paşa ve Gelirler Genel Müdürü Altan Tufan'ı ziyaret edip tanıma imkanım olmuştu.

Ömrümde ilk defa Adalet Bakanlığındaydım. Yargıtay başkanı makamında İzzet İkram ilgi anında Sayın Ahmet Coşar'ın şu sözü:

-Ali İhsan merak etme burada biz varız Akören ilçe olacak.

Nitekim çok geçmeden Akören’in ilçelik kararı çıktı. Bürokraside görev yapan hemşehrilerimizin memleketleri için nedenli duyarlı olduklarını bir kez daha görmüş oldum.

Sonrasında Bakanlıkta Tenekeci Paşanın makamına çıkmıştık.

16-4

FOTO ALTI: General Abdullah Erkun Paşa uzun süre Manisa’da görev yapmış emekliliğini İstanbul’da geçirmişti.

Bu ziyareti daha önce yazmıştım.

Başkan A. İhsan Doğru öğretmen emekliliği sonrası Eski Garajda yanında çalıştığı Hacı abi ile birlikte üçümüz, Gelirler Genel Müdürlüğü makamındaydık. Tabii ki şifre Akören olunca beklemeden makama alındık. İlk defa hemşehrimiz Altan Tufan'ın makamında çay içtik. Başkan ile enişte kayın olunca konuşmalar resmiyetten öte gayet samimi geçti. Biz çay içerken Genel müdür Tufan masa üzerindeki dosyaları imzaladı. Sonrasında da Başkan A.İ Doğru

-Altan Bey Hacı abi Ereğli yoluna bir petrol istasyonu yaptı bitirdi. Sizin yardımınızla buraya mobil bayiliği istiyoruz.

17-3

FOTO ALTI: Kimya Mühendisi Zülkarneyn Tulukcu Ilgın’da Şeker Fabrikası müdürlüğü ve müfettişlik yapmıştı.

Altan Tufan şöyle doğruldu.

-Ali İhsan Başkan Akören'in veya hemşehilerimizin hangi resmi kurumda bir işi var ise buyurun gelin. Ama benden özel bir şirketten bir şey istemeyin! Yapamayacağım için değil, şimdi telefon etsem hemen olur, ama 3 gün sonra o şirketten bir yetkili koltuğunda bir dosya ile bana gelir

-Altan Bey bizim şöyle bir sorunumuz var diyerek bana gelirler.

Birebir yaşadığım bu olay Altan Tufan’ı ne derece prensipli, dürüst bir devlet adam olduğuna şahit olmuştum.

MUZAFFER TULUKÇU