Atılımlarıyla iz bıraktılar

Toplumlarda bazı özel şahsiyetler vardır. Bir taraftan kendi özel işi, hayatı için mücadele ederken, diğer taraftan da toplum yararına hayırlı hizmetlere imza atıp, yenilikçi, müteşebbis atılımcıdırlar.

FOTO ALTI: Akören ile ilgili birçok konuda imzası bulunan Akören’in Secerecisi (Dalgacı) Hüseyin Ceylan.

İlçemiz Akören'de de, bu şekilde toplum yararına olan projeleri düşünen ve onun uygulanması için yanına tanıdık ve dostlarını alarak iz bırakanlara şahit oluyoruz.

FOTO ALTI: Akviranlılar Yapı Kooperatifi Yöneticiliği yapan Mustafa Şeref Yavuz, Devlet Su İşleri’nde görev yaparken. Birçok Akörenli’nin işe girmesine vesile olmuştu.

İşte bunlardan biri DSİ Emeklisi 30 yıl Uzun Harmanlar mahallesi muhtarlığı yapan Seyit Mehmet Gençtürk, 35 yıl önce Konya'nın güneyi için mezarlık ihtiyacı olunca, 1987 yılında ilk imzaya atan kişi olarak Kurtuluş Seyit Şahin mezarlığının yapılmasına vesile olmuştu.

FOTO ALTI: Akören için birçok fedakarlığın içinde olan Hasan Hüseyin Altıntaş.

Ali İhsan Ersoy daha henüz Konya'da dolmuşçuluk hizmetleri yeni yeni başlarken 1973 yılında hemşehrisi, meslektaşı Ali Aydemir'i de yanına alarak 1973 yılında Konya Minibüsçüler Derneği’ni kurdu ve ileride gelişerek Minibüsçüler Odası’nın teşkilatlanmasının altyapısını hazırlamış oldu.

FOTO ALTI: Mehmet Bağcı da Akviranlılar Yapı Kooperatifi Yönetiminde bulunmuştu.

Mali Müşavir Ali İhsan Özselek ise genç yaşına rağmen 1978 yılında Konya Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği’ni kurarak bu mesleğe hüviyet kazandırmış ve zaman içinde derneğin aşama kaydederek oda olmanın altyapısını oluşturmuştu.

FOTO ALTI: Ali İhsan Özselek Konya Minibüsçüler Derneği ve Mali Müşavirler Derneği Kurucu Başkanı.

Akören'de hayatlarını idame ettiren Fevzi Öztürk, H. Hüseyin Altıntaş, Bilal Aşık, Arif Bakan ve Hüseyin Ceylan. 1969 yılında kurdukları Akören Bucağını Güzelleştirme ve Mevcut Yolları Onarma ve Yaptırma Derneği sayesinde doğdukları Topraklar için hayırlı hizmetlerde bulunmuşlardı. 1996 yılında Abdurrahman Çağlar ve İsmail Sarılar önderliğinde bir araya gelen bir kısım Akörenli, hayırseverlerinde katkısı ile hastane arkasına Huzurevi’ni yapmışlardı. Bu konuda talep olmayınca bu bina bir süre öğrenci yurdu olarak kullanılmıştı, ne yazık ki şu anda boş durumda.

FOTO ALTI: Akören Bucağını Güzelleştirme ve Mevcut Yolları Onarma ve Yaptırma Derneği Başkanı Meteoroloji Memuru Fevzi Öztürk.

Aynı konu ile ilgili Halı ve Kilim Kursu açılması ile ilgili önceki sayılarımızda bilgi vermiştik. Bu bağlamda 1950'li yıllarda dönemin Belediye Başkanı Hüseyin Özkanoğlu'nun atılımlarından söz etmiştik. Akören hastane yapımı için İdris Öncel'in özverisini de yazmıştık. Akörenlilerin atılımcılığına bir örnekte 1967 yılında kurulan Akviranlılar Yapı Kooperatifi

FOTO ALTI: Akviranlılar Yapı Kooperatifi Yönetiminde görev alan dönemin üç öğretmeni Halis Harmankaya, Veyis Ersöz ve Osman Bayrakçı.

30 YIL MUHTARLIK YAPAN SEYİT MEHMET GENÇTÜRK'ÜN MÜTEŞEBBİSİ

1938 Doğumlu Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğünden 1980 yılında emekli olan Konya'nın merkez Meram ilçesinde 1969 yılından beri ikamet edip 1984 -2014 yılları arasında oturduğu UZUN HARMANLAR MAHALLESİ'NİN muhtarlığını yapan Seyit Mehmet Gençtürk'ün toplum yararına olumlu bir girişimine şahit oluyoruz.

FOTO ALTI: Konya Minibüsçüler Derneği’nin Kurucu Başkanı Ali İhsan Ersoy ve Ali Aydemir aynı zamanda Konya’nın ilk minibüsçüleriydi.

Muhtar Gençtürk Konya'mızın güney bölgesinde mezarlık olmamasının nedeniyle konuyu araştırmaya başlar. İlk iş olarak da 1980'li yıllarda Konya Vakıflar Bölge Müdürü olarak görev yapmakta olan yiğeni Halil Gençtürkü ziyarete gider.

FOTO ALTI: Öğretmen S. Ahmet Sezgin, Bankacı Mustafa Sarılar, Akören Huzurevi için çok emeği olan İsmail Sarılar, Polis Mustafa Sezgin ve Mühendis Bilal Sezgin.

Vakıflara ait Küçük Kovanağzı Mahallesi'ndeki 1741 ada 5 parsel gündeme gelir. Bölge Müdürü Halil Gençtürk'ün Genel Müdürlük ile görüşmesi neticesinde konu gelişme sağlar. Bu arada Muhtar Seyit Mehmet Gençtürk konuyu kamuoyunda gündeme getirir, 26 mahalle muhtarını yanına alarak vilayeti makamına verdiği dilekçe ile (1.07.1987) resmiyet hasıl olur. Sonrasında da iş Konya Belediyesi'ne intikal eder.

FOTO ALTI: Huzurevi olarak yapıldı, öğrenci yurdu oldu. Şimdi ise boş olduğu için garip kaldı.

Verilen dilekçede, Uzun Harmanlar, Hasanköy, Pirebi, Kalfalar, Tırılırmak, Nişantaş, Küçükkovanağzı, Selver, Gazanfer, Kurtuluş, Piresat, Aksinne, Büyükkovanağzı, Yorgancı, Küçük Aymanas, Küçük Kumköprü, Küçük Aymanas, Saadet, Doğuş, Çayır, Hocacihan ve Yenice Mahalle muhtarlarının imzası var idi.

FOTO ALTI: Artık Akörenliller kısa süre aralıklarla Kurtuluş Mezarlığı’nda eller Ahmet Dinç öğretmenin oğlu için semaya açılırken.

Bu kanunun liderliğini yapan Seyit Mehmet Gençtürk dışında 2 tanıdık isim daha var. Piresat mahalle muhtarı rahmetli Akörenli hemşehrimiz Hasan Ali Çetin ve Saadet mahalle muhtarı Büyük Ecir Mehmet Ünver'in damadı Hatunsaraylı Sabit Yılmaz.

FOTO ALTI: Gençtürklerin teşebbüsü ile yapılan Seyit Şahin Kurtuluş Mezarlığı cenaze definleri hizmetinde.

Konya Belediyesi'nin konuya sahiplenmesi ve hayırsever Seyit Şahin'in vakıflara ait küçük arsaya ilave kat kat bağış yapması nedeniyle halk arasında Kurtuluş mezarlığı olarak bilinen kabristana Seyit Şahin Kurtuluş mezarlığı ismi verilir.

FOTO ALTI: 20 Nisan 1969 tarihli Akören Bucağını Güzelleştirme ve Mevcut Yolları Onarma ve Yaptırma Derneği üye listesi ve yönetimi.

1980li-1990'lı yıllarda çok az 2000li yıllarda yavaş yavaş yoğunlaşan kabristana cenaze defni her geçen gün yoğunlaştı.

Hele hele 2020 yılında Üçler ve musalla mezarlığına defin yasağının getirilmesinden sonra artık Akörenliler olarak bizler 5-10 güne bir yakınlarımız için Seyit Şahin Kurtuluş mezarlığında oluyoruz. Nitekim 4 Mart 2023 tarihinde Ahmet Dinç öğretmenimizin oğlu Abdurrahman Dinç için Mevlamıza el açıp dua etmiştik.

FOTO ALTI: Muhtar Seyit Mehmet Gençtürk önderliğinde 26 muhtarın Mezarlık için imzaladığı 1 Temmuz 1987 tarihli dilekçe.

AKÖREN BUCAĞINI GÜZELLEŞTİRME VE MEVCUT YOLLARI ONARMA VE YAPTIRMA DERNEĞİ (20 Nisan 1969)

Şimdilerde genelde devletten bekleyen bir topluma sahip olmamıza rağmen önceki yıllarda özellikle Akörenlilerin, yaşadığı memleketleri için fedakarlıktan kaçınmadığı tarihi bir gerçek.

1969 yılında kendi aralarında istişare eden 20 kadar Akörenli, 20 Nisan 1969 tarihinde resmiyeti tamamlayarak Akören belediyesi ve resmi kurumların hizmetlerine takviye olabilmek için AKÖREN BUCAĞINI GÜZELLEŞTİRME VE MEVCUT YOLLARI ONARMA VE YAPTIRMA derneğini kurdular.

FOTO ALTI: Akören Huzurevi yapımı için fedakarlıktan kaçınmayan Abdurrahman Çağlar.

Her yılın Mart ayının ilk cumasında genel kurul için toplanılan dernek için üyeler aylık 10 TL'den yıllık 120 TL aidat dışında bağış yapmaya da açıktı. 18 yaşını dolduran her Akörenli derneğe üye olabiliyordu. 14 maddeden oluşan tüzükteki dikkatimizi çeken 5.maddesi Cemiyet siyasetle iştigal etmez.

FOTO ALTI: Akviranlılar Yapı Kooperatifi Başkanı Hasan Hüseyin Alp uzun süre İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Yardımcılığı yapmıştı.

Yapılan kongre yönetim şu isimlerden oluşmuştu:

Başkan: Fevzi Öztürk

Başkan Muavini: Hasan Hüseyin Altıntaş

Muhasip: Bilal Aşık

Veznedar: Arif Bakan

Katip: Hüseyin Ceylan

Bu isimler dışında Akören için fedakarlık eden dernek üyeleri şu isimlerden oluştuğu görülmekte: Abdullah İncekara, Muharrem Mermer, Ömer Çetinel, Mustafa Çamlı, M.Emin Bilgiç, Akif Tulukcu, Arif Harmancı, Abdurrahman Arbaz, Mehmet Yonca, Mustafa Yıldırım, Murat Demirkan, M.Ali Harmankaya, Rasim Harmancı, Hikmet Ertaş, Rüştü Gülcan

2002 -2009 yılları arasında Akören dergisini yayınladığımız dönemde Bilal Aşık amcamızın ikinci kattaki misafir odasının ahşap dolabında bu konu ile ilgili ödeme yapılan makbuzlara şahit olmuştuk. Bu makbuzlardan birinde o yıllarda Akören yollarını yapmak için YSE (Yol, Su, Elektrik) kurumu tarafından gelen dozerin önünde taş toplayan o günün gençlerine ücret ödendiğini görmüştük.

FOTO ALTI: Akviranlılar Yapı Kooperatifi’nin kurulması için en çok çabalayanlarından biride Terzi Duran Aydın’dı.

Hepsi de toprak olan bu isimlere memleketleri Akören için yaptıkları fedakarlıklar için Mevlam'dan rahmet diliyoruz.

AKVİRANLILAR YAPI KOOPERATİFİ

1950'li yıllarda Akören'den şehirlere ve özellikle Konya'ya göçün yoğunluğu hepimizin malumu.

Zaten istatistik bilgilere göre 1955 nüfus sayımı ile 2005 nüfus sayımı arasındaki 50 yılda yalnızca Akörende değil tüm Türkiye'deki küçük yerlerdeki nüfusun %45'inin şehirlere göç ettiği şehirlerin her geçen gün büyüdüğü küçük yerlerde olan yaşlılarda öbür dünyaya göçmesi nedeniyle küçük yerlerin nüfuslarının her geçen gün azaldığı tarihi bir gerçek.

FOTO ALTI: Karma Ortaokulu’nda müdürlük yapan Ömer Ali Öncel de Akviranlılar Yapı Kooperatifi için emek sarfetmişti.

Akören'den Konya'ya göç eden, ekmeğinin derdinde olan özellikle ikinci Akviran Aydoğdu'ya yerleşen büyüklerimiz önce günün koşullarında evlerini yapanlar ve bir kısmı da halen kiracı olan büyüklerimiz özellikle gelecekleri ve çocukları için arayış içinde olduğu görülmekte.

Zaman zaman Terzi Duran Aydın, Şoför Halil İbrahim Karaçelebi, Mustafa Ertaş, Veyis Ersöz,A. İhsan Ersoy, Mehmet Bağcı, Ali Ertaş, Mustafa Şeref Yavuz gibi isimler bir araya gelerek konuyu istişare etmeye başlarlar. Hatırlanan bu isimlere ilave Büyük Ecir Mehmet Ünver gibi birkaç ismin daha olduğu bilinmektedir.

İlk istişare toplantısının Şoför Halil İbrahim Karaçelebi'nin kiralık olarak oturduğu öğretmen evleri Mahallesi'ndeki evinde yapıldığı sonrasında da Terzi Duran Aydın ve Mustafa Ertaş'ın evinde akşam sohbetinde gündeme getirilmişti. Bu arada konu Hakim Ahmet Coşar gibi isimlere de danışılması ihmal edilmemiş ve konu Akören kamuoyuna maledilmişti.

Bunun neticesinde de 16 Haziran 1967 tarihinde Konya 2.noteri Kazım Tüzün tarafında defter tasdikiyle doğan, resmen Sınırlı Sorumlu Akören Kalkınma Kooperatifi kurulur.

4 gün sonra da, 20 Haziran 1967'de yapılan toplantıda geçici yönetim şu isimlerden oluştu

TÜRKAV Konya 12 Eylül’ü unutmadı TÜRKAV Konya 12 Eylül’ü unutmadı

FOTO ALTI: Seyit Mehmet Gençtürk Konya Kurtuluş Seyit Şahin Mezarlığı’nın yapılmasının ilk imzasını atmıştı.

Başkan: Hasan Hüseyin Alp

Başkan Vekili: Veyis Ersöz

Veznedar: Duran Aydın

Üyeler: Osman Bayrakçı, Ömer Ali Öncel, Mustafa Şeref Yavuz, Mehmet Bağcı

Bir süre sonra yönetim, 1925 yılında Akören'de babası Ali Rıza Nalçacı'nın öğretmenlik yaptığı dönemde Hilimlerin odasında doğan dönemin Konya Belediye Başkanı Ahmet Hilmi Nalçacı'yı ziyaret ederler.

Başkan Nalçacı, kooperatif yönetimine yeni açılmakta olan Nalçacı Caddesi'nden yer teklif eder. Sonrasında yönetim biraz da söz konusu yerin hakkından zor gelirizi Akviran'dan heybe ile gelen hemşehrilerimiz apartmana nasıl çıkacak ki. Esprisi ile rotayı arsa almaya çevirirler.

Akörenli hemşehrilerimizin kurduğu bu kooperatifin, o yıllarda Konya'da kurulan ilk kooperatif olduğu bilinmektedir.

Sonraki yıllarda, değişik zamanlarda yapılan şu isimlerde yönetimde görev almışlardı. A.İhsan Ersoy, Mustafa Şekip Alp, Hilim Çağdaş , İsmail Çevik, Süleyman Doğaner, Hayber Erkoç , Arif Çetin,Mustafa Dursun ,Halis Harmankaya , Ali Yetiş,  İbrahim İncekara , Halit Yarımca, H.Hüseyin Yılmaz ve Mustafa Gürbüz

Özellikle bu yıllarda Almanya, Hollanda, Avusturya'da işçi olarak çalışan hemşehirlerimizden birçok Akörenli’nin de üye olduğu görülmekte.

FOTO ALTI: Toprağı Akören için çabalayanlardan biri de Arif Bakan’dı.

Gene bu dönemde emekli Belediye Başkanı Hüseyin Özkanoğlu gibi yaşlıların Divan Başkanı olarak Kasım Çelebi, Ali Osman Altıntaş gibi gençlerin Katip olarak görev yaptığı zabıtlarda geçmekte.

Bir müddet sonra da Emlakçı Derbentli Talat Tekinden şu anda villaların süslediği Meram Akyokuş mevkiindeki büyük arsa alınır.

Her geçen gün üyesi artarak 1423'e ulaşır. Tabii ki ellerinin darlığı nedeniyle üye aidatlarını ödeyemeyen birçok Akörenli’nin kayıtlarının silindiği de görülmekte.

Kura çekiminde 156 kişi arsa sahibi olurken Genel Mühendislik ve Ticaret Kollektif Şirketi sahibi Ahmet Nedim Kaya tarafından 1977 tarihinde çizilen proje sonrası usul usul inşaatlar yükselmeye başlar.

FOTO ALTI: Akviranlılar Yapı Kooperatifi Kura Listesi.

Büyüklerimizin bazıları hayallerine kavuşup birkaç yıl içinde Konya'nın havadar konumu güzel yeri Akyokuş’ta yeni evlerinde otururken bir kısmı da kendi ihtiyacı veya çocuklarını evlendirmek için sattığı arsalar sıkıntılarına çare oldu. Bazıları da o arsalarını satarak işini geliştirdi, başka bir yere evini yaptı.

1960'lı yılların ortasında hayal edilip, 8-10 Akörenlinin müteşebbisi hemşehrileri için büyük artılar getirdi. Emeği geçenlere rahmet.

MUZAFFER TULUKÇU