Konya Aydınlar Ocağı’nın düzenlediği konferansta Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Bilgili Konya’nın yetiştirdiği büyük âlimlerden Ahmet Ziya Efendi’nin hayatını, şahsiyetini, ahlâkını, ilmî mücadelesini ve eserlerini anlattı. Ahmet Ziya Efendi’nin Vefatının 100.yılı münasebetiyle düzenlenen programın açılış konuşmasında Ocak Başkanı Dr. Mustafa Güçlü Konya’nın tarihte yetiştirdiği aydın ve münevver şahsiyetlere dikkat çekerek, “Anlaşılıyor ki Ahmet Ziya Efendi’nin soyu aydın bir nesilden geliyor. Yüz yıl sonra bizim beklentimiz ailenin bu geleneği devam ettirip Ahmet Ziya Efendi gibi şahsiyetler yetiştirmesidir” dedi. Doç. Dr. Bilgili, Ahmet Ziya Efendi’yle ilgili, “Mektebi Hukuk’ta dersler okutan Ziya Efendi günümüz araştırmacılarının kendisinden istifade edebileceği biridir. O müderris, mürşid, Fakih, müfessir, muhaddis, astronom ve fen ve edebiyat bilimcisi bir şahsiyettir. Nakşibendi tarikatının Halidiyee kolundan gelmektedir” dedi. Hacı Veyiszade Mustafa Efendi ve İbrahim Hakkı Konyalı gibi mühim şahsiyetlerin Ziya Efendi’den istifade edip medresesinde hem talebelik hem de hocalık yaptıklarını kaydeden Bilgili “Merhum Ali Ulvi Kurucu Ziya efendi hakkında ‘Gönül ister ki evlatlarından biri çıkıp onun hayatını ve çalışmalarını yazsın yahut yazana yardım etsin de dünyaya ne denli ufuklar açtığı görülsün’ diye yazmıştır. Konyalı ise Zeynel Abidin, Ahmet Ziya ve Muhammed Rıfat kardeşlerin tasavvuf ve siyasette olduğu kadar ilimde de önder şahsiyetler olduğuna dikkat çekmektedir” diye konuştu.

HABER MERKEZİ

Bakan Ersoy'dan Konya mesajı! Bakan Ersoy'dan Konya mesajı!