Töke, memur zammının yüzde 58,46 olarak düzeltilmesini ve bunun üzerine de yüzde 10 oranında bir refah payı verilerek nefes aldırılmasını istedi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Töke, “2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifine baktığımızda, vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamaktan ve sorunlarına çözüm getirmekten uzak olduğu gerçeğiyle karşılaşıyoruz. 2023 yılında kamu çalışanlarına yapılan enflasyon farkına tabi artışlar, gerçekleşen enflasyonun altında kalmış, zorunlu harcama kalemlerindeki fiyat artışları gerek emeklilerimizi gerekse çalışanlarımızı zor durumda bırakmıştır. Ne yazık ki yıl içinde gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmeleri de kamu görevlilerinin beklentilerine uygun sonuçlar üretememiş, 2024 ve 2025 yıllarında kamu çalışanlarına ve emeklilere yapılması kararlaştırılan artışlar hedeflenen enflasyonun dahi gerisinde kalmıştır” dedi.

2024 BÜTÇESİ ADALET TEMELLİ DEĞİL!

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2023'te arttı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2023'te arttı

Merkez Bankası’nın 2024 yılına ilişkin TÜFE hedefinin yüzde 36 olduğunu anımsatan Töke, “Hal böyleyken kamu görevlilerine kümülatif yüzde 26,5 zam öngörülmüştür. Bu kararın uygulanması durumunda hedeflere ulaşılsa bile memur ve emeklilerin maaşlarının en az yüzde 10 oranında erimesi söz konusu olacaktır. Buna karşın devlet alacaklarına uygulayacağı artış oranını yüzde 58,46 olarak belirlemiştir. Yani kamu, çalışanlarına yüzde 26,5 ama kendi alacaklarına yüzde 58,5 zam yapacaktır. Bütün bu rakamlar, 2024 yılı bütçesinin adalet temeline oturmadığını ortaya koymaktadır” diye konuştu.

5-1-73

SORUNLAR EN AZA İNDİRİLMELİ

TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanan teklif çerçevesinde yapılacak düzenlemelerle kamu çalışanlarının ve emeklilerin sorunları en aza indirilmelidir” diyen Başkan Töke, konuya ilişkin önerilerini şöyle sıraladı, “Bu çerçevede enflasyon beklentilerinin bile gerisinde kalan memur maaş zamlarının güncellenerek hiç olmazsa kamunun kendi alacaklarına yapmayı planladığı zam oranı olan %58,46 yeniden değerleme oranı kadar artış yapılması sağlanmalı, bunun üzerine de %10 oranında bir refah payı verilerek memur ve emeklilere nefes aldırılmalıdır. Emekli maaşlarındaki adaletsizliğin giderilmesi adına 8 bin 77 TL’lik ilave ek ödemenin emekli maaşlarına da dahil edilmesi sağlanmalıdır. Bunlara ek olarak verilen sözler tutulmalı ve birinci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerini 3600’e yükseltecek uygulama hayata geçirilmelidir. Bütçeler, milletimizin yıl içinde ürettiği mal ve hizmet değerlerinin ne şekilde harcanacağını ortaya koyan önemli metinlerdir. Ülkemizin her köşesinde deprem, sel, yangın, afet demeden en iyi kamu hizmetini üretmek için çaba sarfeden ve milli gelire büyük katkıda bulunan memurlarımızın beklentilerine cevap verecek bir bütçe hazırlanması hepimizin arzusudur. Beklentimiz, milletvekillerimizin büyük haksızlıklara uğramış ve ekonomik zorluklar içinde bulunan memur ve emeklilerimizi gözetecek kararlara imza atarak 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesini memnuniyet verici şekilde TBMM’den geçirmesi yönündedir."

ABDULLAH BAŞYEMENİCİ