banner5

67 atıldı, 3 iade edildi!

OHAL kapsamında yayımlanan 692 Sayılı KHK ile toplam 7 bin 395 kişi kişi kamu görevinden çıkarıldı, 263 kişi görevine iade edildi, 342 emekli TSK personelinin de rütbeleri alındı. Konya'da ise 67 kişi kamu görevinden ihraç edildi, atılan 3 kişi ise görevine iade edildi 

67 atıldı, 3 iade edildi!

OHAL kapsamında yayımlanan 692 Sayılı KHK ile toplam 7 bin 395 kişi kişi kamu görevinden çıkarıldı, 263 kişi görevine iade edildi, 342 emekli TSK personelinin de rütbeleri alındı. Konya'da ise 67 kişi kamu görevinden ihraç edildi, atılan 3 kişi ise görevine iade edildi 

17 Temmuz 2017 Pazartesi 18:07
67 atıldı, 3 iade edildi!

Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. OHAL kapsamında yayımlanan 692 Sayılı KHK ile toplam 7 bin 395 kişi kişi kamu görevinden çıkarıldı, 263 kişi görevine iade edildi.

KHK ile daha önce emekliye ayrılan 108'i kara, 112'si deniz, 122'si de hava kuvvetlerinde olmak üzere, toplam 342 TSK personelinin rütbeleri alındı. OHAL kapsamında yayımlanan 692 sayılı KHK ile eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ihraç edildi.

Hakan Şükür ve Arif Erdem'in madalyaları alındı Madalya ve Nişanlar Kanunu kapsamında Hakan Şükür ve Arif Erdem'e verilen madalyalar geri alındı.

RÜTBESİ ALINAN EMEKLİ TSK PERSONELİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, silahlı kuvvetlerden ayırma cezası alan, devlet memurluğundan çıkarılan, sözleşmeleri feshedilen, müstafi sayılan veya istifa eden subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, devlet memuru, işçi, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile haklarında işlem tesis edilenlerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen, listede yer alanların rütbeleri alınacak ve emekli kimlikleri iptal edilecek. Bu kişiler kamu görevine yeniden kabul edilmeyecek, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemeyecek. Ayrıca bunlar uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamayacak, bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilecek. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacaklar.

KURUM VE KURULUŞLARA İLİŞKİN TEDBİRLER

İlgili KHK hükümleri, söz konusu dernek bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla ilgili Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılacak. Buna ilişkin işlemler ilgisine göre İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca yerine getirilecek.

YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖRENLER

Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna tabi öğrencilerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve listede yer alanların öğrencilikle ilişikleri kesildi.

Bunların gördükleri eğitimlere ilişkin olarak denklik işlemleri yapılamayacak ve bunlar söz konusu eğitimleri kapsamındaki akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan yararlanamayacak.

İlgili KHK hükümleri, bu kişi bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren ortadan kalkmış sayılacak.

Hakan Şükür ve Arif Erdem'in madalyaları alındı

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve listede yer alan kişilere 2933 Sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu kapsamında verilmiş madalyalar geri alınacak. Bu kapsamda yayımlanan KHK ile 2933 Sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu kapsamında Hakan Şükür ve Arif Erdem'e verilen madalyalar geri alındı.

312 KAMU GÖREVLİSİ GÖREVİNE İADE EDİLDİ

Yeni KHK ile aralarında 2 vali yardımcısının da bulunduğu 312 kamu görevlisi görevine iade edildi.  öreve iade kararı verilen personel sayısı ve kurumları şöyle:

"Diyanet İşleri Başkanlığı 36, Türkiye Kalkınma Bankası 1, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 2, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 49, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 5, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Merkez Teşkilatı 2, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 7, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 6, İller Bankası 1, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 1, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü 2, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü 1, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 6, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 1, Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 2, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı 2, Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü 2, Spor Genel Müdürlüğü 3, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 8, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu 4, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 3, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler 56, Kültür ve Turizm Bakanlığı 4, Maliye Bakanlığı 8, Gelir İdaresi Başkanlığı 7, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2, Milli Eğitim Bakanlığı 40, Sağlık Bakanlığı 17, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2, üniversiteler 26, İçişleri Bakanlığı 2 (vali yardımcısı)"

342 TSK PERSONELİNİN RÜTBELERİ ALINDI

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerinden daha önce emekli olmuş, sözleşmesi feshedilmiş veya firari durumundaki Kara Kuvvetleri Komutanlığından 108 personel ile daha önce emekliye ayrılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 112, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 122 olmak üzere toplam 342 TSK personelinin rütbeleri alındı ve emekli kimlikleri iptal edildi. Kamu görevine yeniden kabul edilmemeyecek olan bu kişiler, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemeyecek. Söz konusu kişiler uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatları kullanamayacak, bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona erecek. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilecek. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı da olamayacak.

9 kişinin öğrencilikle ilişkileri kesildi

1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna tabi öğrencilerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan altısı ABD'de, ikisi İngiltere'de ve biri de Kanada'da olmak üzere dokuz kişinin öğrencilikle ilişkileri kesilirken, ABD'de öğrenim gören Mikail Temirel öğrenciliğe iade edildi. İstanbul'da kurulan "Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği"nin tekrar açılması kararlaştırıldı.

7 BİN 395 KİŞİ KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARTILDI

Kararnamede, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca (MGK) devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı veya irtibatı olan kamu görevlerinin ihraçlarına ilişkin liste de yer aldı. Buna göre, TBMM'den 5, Başbakanlıktan 2, Yargıtay'dan 2, Sayıştay'dan 9, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından 19, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan 4, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünden 1, Diyanet İşleri Başkanlığından 551, Hazine Müsteşarlığından 25, Türkiye Kalkınma Bankasından 5, TOKİ'den 1, TRT'den 29, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 418, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 19, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 2, Türk Standartları Enstitüsünden 2, KOSGEB'ten 8 ile TÜBİTAK'tan 39 personel için ihraç kararı verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 1, Devlet Personel Başkanlığından 4, Türkiye İş Kurumu'ndan 2, Sosyal Güvenlik Kurumundan 10, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 9, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 9, Dışişleri Bakanlığından 45, Türk Eximbank Türkiye İhracat Kredi Bankasından 5, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kuruluşlardan 47, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşlardan 25, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 21 kişi çıkarıldı.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığından 42, Emniyet Genel Müdürlüğünden 2 bin 303, Jandarma Genel Komutanlığından 235, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdarelerden bin 486 kişinin görevine son verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığından 5, Maliye Bakanlığından 47, Gelir İdaresi Başkanlığından 55, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan 3, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden 1, Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğünden 2, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden 1, Milli Eğitim Bakanlığından 102 idari personelin ihracı gerçekleştirildi.  KHK ile Milli Savunma Bakanlığından 9, Genelkurmay Başkanlığından 1, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 181, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 180, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 185, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlardan 789, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile bağlı kuruluşlardan 93, Yükseköğretim Kurumundan 356 personel ihraç edildi.

KONYA'DA İHRAÇ EDİLENLER 

Yeni KHK ile Konya'da 67 kişi ihraç edildi, 3 kişi de iade edildi. En fazla ihraç 18 kişi ile Sağlık Bakanlığı'nda yaşandı. Adalet Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarda görevli Adem Dinç, Mehmet Şahin ile Milli Eğitim'de görevli Kadir Çıldan yeniden görevine iade edildi. 

İHRAÇ EDİLENLER

DİYANET İŞLERİ BAKANLIĞI

1- Sümeyra Gümüş- Kuran Kursu Öğreticisi- Konya/Beyşehir

2- Sıdkı Bayram- İmam Hatip- Konya/Çumra

3- Zeynep Tekin- Kuran Kursu Öğreticisi- Konya/Karatay

4- Hüseyin Durakoğlu- İmam Hatip- Konya/Meram

5- Abdülkadir Utku- Müezzin Kayyım- Konya/Sarayönü

6- Firdevs Timurlenk- Kuran Kursu Öğreticisi- Konya/Selçuklu

7- Muammer Uğuzdağ- Müezzin Kayyım- Konya/Selçuklu

8- Muhammed Sami Yaşar- Müezzin Kayyım- Konya/ Seydişehir

ADALET BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLAR

1- Ceylan Doğanay- İnfaz ve Koruma Memuru- Konya E Tipi Kapalı İnfaz Kurumu

2- Vahide Aksoy- Aşçı- Konya E Tipi Kapalı İnfaz Kurumu

3- Süveybe Daşbulak- Ceza İnfaz Kurumu Katibi- Konya Açık İnfaz Kurumu

4- İlhan Özil- İnfaz ve Koruma Memuru- Ereğli/Konya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

5- Bahar Mencik- İnfaz ve Koruma Memuru(657 4 B)- Ereğli/Konya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

6- Sema Nacak- Zabıt Katibi- Konya Bölge İdare Mahkemesi 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

1- Osman Görgöz- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni- Konya 

2- Abdülhakim Deniz- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni- Konya

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

1- Doğan Ayhan- Jandarma J.MLY.ÜTĞM.- Konya İl. J. Kılığı

2- Bülent Karabiber-  J.Asb. Kd. Çavuş- Konya İl. J. Kılığı

3- Turgut Doğan- J. Asb. Çavuş- Konya İl. J. Kılığı

4- İsa Kırca- J. Asb. Çavuş- Konya İl. J. Kılığı

5- Mehmet Baltacı - J. Asb. Çavuş- Konya İl. J. Kılığı

6- Ramazan Baştosun- J. Asb. Çavuş- Konya İl. J. Kılığı

7- Recep Şipal- -J. Asb. Çavuş- Konya İl. J. Kılığı

8- Arif Recep Eren- Uzm. J. V. Kad. Çavuş- Konya İl. J. Kılığı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER PERSONELİ

1- H.Hüseyin Tutal- Memur- KOSKİ Genel Müdürlüğü- Konya

2- Hamza NavluZ- Mühendis- KOSKİ Genel Müdürlüğü- Konya

3- Süleyman Kayacılar- V. H.K.İ.Konya Belediyeler Birliği

4- Zeynep Rana Avşar- Mühendis- Büyükşehir Belediyesi

5- Talip Sula- Mühendis-  Büyükşehir Belediyesi

6- M. Ali Derya- V. H.K.İ.- Büyükşehir Belediyesi

7- Ayhan Çağhan- İç Denetçi- Büyükşehir Belediyesi

8- Celalettin Koçak- İşçi- Büyükşehir Belediyesi

9- Ali Karafil- Teknisyen- Meram Belediyesi 

10- Ö. Faruk Ünver- İşçi- Meram Belediyesi

11- Mazhar Demirel- Mühendis- Büyükşehir Belediyesi

12- Hüseyin Elmalı- İşçi- Büyükşehir Belediyesi

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

1- Muhammed Dursun- G. Uzman Yardımcısı- Konya

2- Songül Özdemir- G. Uzman Yardımcısı- Konya

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

1- Hulusi Uysal- Konya/Meram

2- Zeynep Taş- Öğretmen- Konya/Kulu

SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR

1- Mehmet Berk Akay- Tabip- Konya/Akören

2- Mücahit Altınışık- Uzman Tabip- Konya/Ereğli

3- Dilek Işık- Hemşire- Konya/Halkapınar

4- Murat Zengin- Hemşire- Konya/Ilgın

5- Yusuf Gençten- Uzman Tabip- Konya/Ilgın

6- Ali Cengiz- Asistan- Konya/Meram

7- Arzu Ergüner- Uzman Tabip- Konya/Meram

8- Mehmet Alparslan Yılmaz- Uzman Tabip- Konya/Meram

9- Muhammet Sami Çoban- Asistan- Konya/Meram

10- Sümeyye Menekşe Irgın- Asistan- Konya/Meram

11- Şerife Aladağ- Hemşire- Konya/Hemşire

12- Engin Esra Elmas- Hemşire- Konya/Selçuklu

13- Fatma Gürbüz- Hemşire- Konya/Selçuklu

14- Mehmet Aldem- Mühendis- Konya/Selçuklu

15- Mehmet Ararat- Hizmetli- Konya Selçuklu

16- Mehtap Gezen- Sağlık Teknikeri- Konya Selçuklu

17- Nurdan Alıcı- Hemşire- Konya Selçuklu

18- Saadet Öner- Sosyal Çalışmacı- Konya Selçuklu

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1- Adnan Ateştürk- VHKİ-Ky.3BL.MD/KONYA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU

1- Alparaslan Durmaz- Araştırma Görevlisi- Hukuk Fakültesü/Kamu Hukuku Bölümü/ Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı- Selçuk Üniversitesi 

2- Faruk Ayhan- Baş Çiftçi- Prof.- Diş Hekimliği Fakültesi/ Klinik Bilimler Bölümü/ Ortodonti Anabilim Dalı- Selçuk Üniversitesi

3- İbrahim Güler- Yrd. Doç.- Tıp Fakültesi/Dahiliye Tıp Bilimler Bölümü/ Radyoloji Anabilim Dalı- Selçuk Üniversitesi

4- İlhan Asiltürk- Doç.- Teknoloji Fakültesi- Makine Mühendisliği Bölümü/İmalat Konstrüksiyonanabi Bilim Dalı- Selçuk Üniversitesi

5- Mehmet Ayan- Prof.- Hukuk Fakültesi/ Özel Hukuk Bölümü/ Medeni Hukuk Anabilim Dalı- Selçuk Üniversitesi

6- Mehmet Deniz- Araştırma Görevlisi/ Hukuk Fakültesi/ Özel Hukuk Bölümü/Medeni Hukuk Anabilim Dalı- Selçuk Üniversitesi

7- Şükrü Behlül Taşdemir- Araştırma Görevlisi- Hukuk Fakültesi/ Özel Hukuk Bölümü/ Medeni Sulh ve İcra İflas Hukuk Anabilim Dalı- Selçuk Üniversitesi

8- Tacettin Çalık- Araştırma Görevlisi- Hukuk Fakültesi/ Kamu Hukuku Bölümü/ Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Selçuk Üniversitesi

UFUK KENDİRCİ 

Son Güncelleme: 17.07.2017 18:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.