banner5
banner68

‘Meram’ı hak ettiği yere taşıyacağız’

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri’nde Meram’a Aday Adayı olduğunu açıklayan Hikmet Tosun, neden aday adayı olduğunu, projelerini ve Meram’la ilgili hedeflerini anlattı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:17
‘Meram’ı hak ettiği yere taşıyacağız’

Meram Belediye Başkanı Aday Adayı Av. Hikmet Tosun, gazetemizin sorularını cevapladı. Kendisi ile hayatı, siyasete girişi, adaylık süreci, belediyeciliğe bakışı hakkında konuştuk ve ‘neden Meram İlçesi’ diye sorduk. Hikmet Bey’de bütün içtenliğiyle sorularımızı cevapladı.

Sayın Hikmet Tosun sizleri kısaca tanıyabilir miyiz?

Konya’nın Çumra ilçesinde doğdum. İlk orta ve lise tahsilimi Konya’da tamamladım. Üniversite eğitimi için İstanbul’a gittim. Eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladım. Mezuniyet sonrası avukatlık stajlarımı tamamlayıp İstanbul’da avukatlık ve hukuk danışmanlığı yapmaya başladım. Uzun yıllar İstanbul’da meslek hayatımı sürdürdüm. Son yıllarda mesleki faaliyetlerime İstanbul dışında Konya’da da devam ediyorum. Meram’da ikamet ediyorum.

Siyasete girişiniz, belediyeciliğe bakış açınızı ve neden Meram Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusunda bulundunuz?

Her meslek erbabı gibi ben de hukukçu olarak uzun yıllar memleketime, insanlarımıza hukuki konularda ve sorunlarında yardımcı olmaya çaba gösterdim. Yaşça ve tecrübe olarak olgunlaştıkça Konya’nın maddi ve manevi değerleriyle büyümüş, gelişmiş birisi olarak Konya’mıza, Konyalı hemşehrilerimize artık başka bir boyutta hizmet etme vaktinin geldiğini düşünüyorum. Bu yönde gerek iç muhasebem ve gerekse çevremdeki başta siyaset, iş dünyası, üniversiteler gibi farklı alanlardan dost ve tanıdıklarımla, aklına, sağduyusuna güvendiğim dostlarımla bir süredir yaptığım istişareler neticesinde aktif olarak siyasete katılarak memleketime ve Konya’ ya güçlü katkıda bulunabileceğime, hizmet edebileceğime olan inancım daha da güçlendi. Bu inanç, genel olarak ülkeme,  özelde Konya’ya ve Meram ilçemize hizmet etme ve katkıda bulunma emelim beni ülkemizin en tecrübeli ve yetkin siyasi örgütü AK Parti Teşkilatı içerisinde görev almaya yöneltti. Partimizin ayrıca yerel yönetimlerde aradığı kriterleri bir davet kabul edip AK parti çatısı altında hizmet etmeye, bu yelpaze içinde olmaya talip olmak gurur vericidir. Çünkü AK Parti hiç kuşkusuz ülkemiz seçmenlerinin yüzde 50 ‘den fazla oyunu alarak milletimizin teveccühünü kazanmış, milletimizin milli ve manevi dinamiklerini temsil eden büyük bir sivil topum örgütüdür. Kısaca AK Parti Türkiye demektir.

Tabii Ülkemizin çok kritik süreçlerden geçiyor olması ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yerel yönetimlerimizin ülkemizin geleceğine yön verme, milli hedeflerine erişmedeki rolleri gittikçe artıyorken benim de pek çok yetişmiş insanımız gibi bu milli çabaya kayıtsız kalmam uygun olmazdı. Dolayısıyla bir yerden başlamak, omuz omuza, yürek yüreğe verip yeni atılımlar yapmaya daha fazla çaba göstermemiz gerekiyordu. İşte bu nedenle AK Parti Konya ve Meram İlçe Teşkilatlarımızla, AK Parti üyelerimizle, seçmenlerimizle bir aradayım. Siyasete daha aktif katılmamın ve AK Parti Meram Belediye Başkanlığı aday adayı olmama götüren süreci bu şekilde özetleyebilirim.

Bu noktada belediyeciliğe bakış açınızdan da bahseder misiniz? Belediyecilik faaliyeti sizce nasıl olmalı? 

Şunu evvela tespit etmek lazım; belediyecilik, toplumun tüm ortak ihtiyaçlarının ve giderlerinin karşılanmasını sağlayan hizmet ve faaliyetlerdir. Bu hizmet ve faaliyetler bütünün konusu 5393 sayılı Belediye yasasında tek tek belirtilmiştir; yani kanunda belediyecilik faaliyetleri tanımlanmıştır. Bizim de asgari çerçevemizi bu tanımdaki belediyecilik hizmet ve faaliyetleri oluşturmaktadır. Farklılığımızı ise bu yöntemlerimiz, projelerimiz ve bu asgari çerçevemizi genişletmeye yönelik stratejik yaklaşımlarımız oluşturacaktır. Belediyecilik sosyal bir iş olup tüm toplumu ilgilendirir. Bu yönde “sosyal belediyecilik” yani halkımızın beklentilerine karşılık vermeye ve sorunlarına çözüm üretmeye yönelik faaliyetleri amaç edinmiş belediyecilik, bizim belediyecilik anlayışımızı özetler. Bu anlayışımız” insanımızı” merkeze koyar. Yani neler yaptığımız kadar nasıl yaptığımızın da önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Belediyecilik hizmetinde halkımızın beklenti ve ihtiyaçlarıyla ilgilenirken farklılıkları anlamak, sürtüşmelere mahal vermemek ve samimiyeti ve güler yüzü hakim kılmak istiyoruz. Bizim için halkımıza, insanımıza yakın olmak, her zaman ulaşılabilir olmak son derece önemli. Belediye başkanı olmak nasip olursa başta ben olmak üzere tüm ekibimizin halkımızın içinde, onlara yakın duruşu bizim farklılığımızı oluşturacak.  Yaptığım işleri hep samimiyetle yapmak, gönülden, iştiyakla çalışmak hep önemli oldu. Burada anlatmaya çalıştığım husus partimizin bu konularda önemsediği ve beklediği gönül belediyeciliğinin faaliyetlerimize ve hizmetlerimize yön vermesidir. Günümüz içtimai hayatında insanlar arası ilişkiler zayıflamakta, hakiki temaslar azalmakta ve bireyler yalnızlaşmaktadır. Sosyo-ekonomik ve teknolojik değişimler insanlar arası ilişkilere benzer şekilde kurumlarla hizmet alanlar arasındaki ilişkileri de olumsuz yönde etkiyebilmektedir. Bu olumsuzluklara daha fazla mahal vermemek, daha katılımcı bir belediye vatandaş ilişkisi kurabilmek en önemli çabamız olacak. İlçemizdeki insanlarımızla yakından ilgilenecek, onları dinleyecek, dert ve sevinçlerinde yerel yönetim ekibi olarak onları yalnız bırakmayacağız. Esasen belediyecilikte varmak istediğimiz nokta budur.

Belediyecilik anlayışınızdaki ana kriterleriniz neler olacaktır?

Partimizin ana ilkelerinden olan halka hizmet Hakka hizmet ilkesi elbette bizim de ana ilkemizdir. Birlikte yönetim ilkesi ile tüm hemşerilerimizi ve sivil toplum kuruluşlarını lüzumlu süreçlere dahil edecek katılımcı bir yönetim tarzı oluşturmak istiyoruz. Şeffaf, içten ve güler yüzlü hizmetin sunulduğu doğal bir yapıyı oluşturmak ana hedefimizdir. Bununla birlikte takım oyunu prensibi gereği takım ruhunun oluşmasını ve güçlenmesini destekleyerek, belediye teşkilatında A dan Z’ye uyum içinde bir yapı oluşturmak istiyoruz. Kişisellikten uzak, amacı hizmet olan, işleyen bir sistem oluşturmak gerekmektedir.

Diğer önemli bir kriterimiz yapılaşma ve şehircilikle ilgilidir. Yatay yapılaşmaya öncelik vermek ana kriterimizdir. Meram gibi yeşil bir ilçenin dokusunu korumak asli görevimizdir. 

Biz ayrıca “halden anlayan belediyeciliği” tesis etmek ve yaşanır kılmak istiyoruz.; bu da esas ilkelerimizden birisidir. Belediye olarak halkımızın halini anlayıp onlara pratik çözümler üretmek ve aynı zamanda manen de onların yanında olmak bizi belediyecilikte farkımızı ortaya koyacaktır.

PAROLAMIZ; YEŞİL MERAM

Meram, Konya’nın yeşil dokusu en fazla olduğu ilçesidir? Bu sizin için yeterli midir?

Elbette yeterli değildir. Meram daha yeşil ve yemyeşil olmalıdır. Tabi bu birden olacak bir şey değil. Her yıl emek vererek, ağaçlandırma ve yeşili artırma faaliyetleri konusunda ısrarcı ve kararlı olamaya devam edeceğiz. Yeşil Meram’a yeni Aydın Çavuşlar kazandırmak hedefimizdir. Parolamız YEŞİL MERAM’dır. Çıplak tepe ve dağların ve kırsal alanların yeşillendirilmesi, coğrafyamıza, iklimimize uygun her nevi ağacın dikilmesinin teşvik edilmesi proje hedeflerimizdendir. Tüm ilçede yaşayan her aile ferdini temsilen bir ağaç dikilmesi bu ağaçların ailelerce bakımının sağlanması, şehir içi cadde ve sokakların azami oranda ağaç ve yeşil ile donatılması ve bağ-ı meramın aslına kavuşturulması titizlikle ve kararlılıkla üzerinde duracağımız bir husustur. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Millet bahçeleri projelerini yaygınlaştırmak bizim de görevimiz olacaktır. Şehrin içerisindeki bu bahçe ve parklarla şehrimizin, ilçemizin nefes almasını sağlamak zorundayız.  Çok katlı binalar sağlıksız ve pek çok hastalığa kolay yakalanan insanları artırmaktadır. Bu nedenle yatay ve doğal yapılaşmaya yönelik düzenlemeleri hayata geçirerek, bu tür projeleri destekleyeceğiz. Bahçeli evlerle hayat bulmuş olan doğal meram yapısını geliştirerek sosyal hayatın kalitesini artıracak, yeşili daha da yaygın hale getireceğiz.

Detaylarıyla bahsettikleriniz dışında insana yatırım, insan odaklı belediyecilik nasıl yapılmalıdır? Bunu biraz daha açarsanız seviniriz.

Aslında hayatın, dünyanın asli unsuru insandır. Bunu önce iyi anlamamız gerekiyor. Her yapılan iş sonucunda insana dönecek ve onu etkileyecektir. Bu nedenle insanın fıtrat yapısına, insani hakikatine aykırı eylemler aslında kendi toplumsal yapımıza zarar vermekten başka işe yaramaz. Dolayısıyla insani özelliklerimizi tahrip edici işler demek aramızdaki anlaşmazlıklar demek, hastalık demek, hukuki ihtilaflar ve bir sorunlar demektir.  Başka bir açıdan sorunlarımızın kaynağı insan bazlı faaliyet ve hizmetlerin az yapılması ya da yeterli düzeyde yapılmamasında yatmaktadır. Rant ekonomisine eğilimli, betonlaşan şehirler çağımızın hastalıklarını çoğaltmakta, şiddetlendirmektedir. Dolayısıyla önceliklerimizden biri de hemşehrilerimizi sağlıksız şehirleşmeden korumaktır. İlçemizdeki gençlerin sayısı bir hayli yüksektir. Genç Nüfusumuz hızla artmakla, Önümüzdeki orta ve uzun vadede bu sayı daha da artacaktır. Genç insanları anlamak, onlarla daha çok vakit geçirmek, onları toplumsal işlere, bilim, spor, sanat gibi alanlarında çaba göstermeye teşvik etmek, bu alanlarda özendirici ödüller vererek onları eve kapanmaktan ve bilgisayar, cep telefon, internet bağımlılığından korumaya yönelik tedbirlere destek vermek önceliklerimizdendir. Meram Belediyesi Her zaman gençlerin yanında ve onlarla olan genç ve dinamik bir belediye olacaktır İnşallah. Ayrıca genç kardeşlerimize okumayı özendirecek faaliyetleri yapmak, sosyal ve kültürel alanları kurarak sosyalleşmelerini sağlamak vazgeçmeyeceğimiz çabalarımızdan olacaktır. İnsanımızın kalbine, aklına, zihnine ve geleceklerine yatırım yapmaktan heyecan duyuyoruz. Elbette bu şekilde atılan tohumlar, faaliyetler, ülkemize, milletimizin geleceğine atılmış bir yatırımlar olacaktır.

Biraz da projelerinizden bahsetmek ister misiniz ?

Farklı stratejik alanlar için projelerimiz ve çalışmalarımız vardır. Özellikle Meram’ı kültür ve sanat ilçesi yapmak, Meram’ı yeşilin ve temiz bir çevrenin hakim olduğu bir spor merkezi ve aktivite bölgesi olarak da geliştirmek, Meram’da bir çocuk üniversitesi ve bir uluslararası İslami İlimler Akademisi kurulmasına öncülük etmek, tarım ve sanayi konularında kalıcı ve köklü çözümler üretecek faaliyetleri başlatmak, dere vadisi projesine öncülük etmek ilk planda sayabileceğimiz proje ve faaliyetlerimiz bazılarıdır.  Projelerimizle ilgili daha geniş ve kapsamlı bilgileri ilerleyen günlerde sizinle ve diğer değerli basın mensuplarıyla basınla paylaşacağımızı ayrıca belirtmek isterim.

Sayın Tosun, Konuşmanızın başından itibaren anlattığınız tüm  bu faaliyetler ve Belediyecilik hizmetlerinde nasıl başarılı olabileceğinizi düşünüyorsunuz

Yerinde ve güzel bir soru. Evet burada tüm samimiyetimle şunu belirtmek isterim ki, Tüm ve faaliyet ve işler Partimizin Genel Başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, AK parti genel merkezi, İl ve İlçe teşkilatları, Büyükşehir ve diğer ilçe belediyeleri ve tüm sivil toplum örgütleri birlikte uyumlu, özverili, bilgi ve tecrübeye dayalı gece gündüz çalışmalarla hasıl olacağına inanıyoruz. Tabi bir de samimiyet, tevazu ve azimle çalışmanın başarıda en önemli unsur olduğuna inanıyoruz.

Son olarak söylemek istedikleriniz  kısaca alabiliriz ?

Kısaca Meram denilince aklımıza yeşili, bereketi, zenginliği, kültürel atmosferiyle, sağlıklı ve huzurlu bir hayatı vadeden bir ilçe bir belde akla gelsin istiyor ve bunun için çalışmayı arzu ediyoruz. Tevazuu, samimiyet ve gayret ile Önce Millet Önce Memleket diyoruz…

RÖPORTAJ: İBRAHİM ÇİÇEKÇİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner49

banner52