banner5
Hasan Çağla
Hasan Çağla
Yazarın Makaleleri
ANNELER ve BABALAR GÜNÜ
Anneler Günü kendini 1600'lü yıllarda İngilizler ‘in "Mothering Sunday" (Anneler Pazarı) kutlamalarında gösterdi. Hıristiyanlığın Avrupa'ya yayılmasından sonra "Anneler Pazarı" kutlamaları ruhani bir güç sayılan "Anneler...
Ahmet Yesevi’nin Tasavvufi Boyutu
Ahmet Yesevi  (1093 - 1156).  1093 yılında bugünkü Kazakistan‘ın Çimkent şehrinin doğusundaki Sayram kasabasında doğmuştur. Tam adı Ahmed bin İbrâhim bin İlyâs Yesevî'dir. 7 yaşında iken babasının ölümünden sonra,...
Emin Peygamberden, Emin Ümmete 
El-Emîn: Korkusuz kimse; inanan, güvenen; inanılan, güvenilir demektir. Hz. Muhammed(SAV)  için kullanılan sıfat demektir. Hz. Peygamberin Resul olarak temel bir misyonu da ümmete ve insanlığa örnek olmaktır. Yüce Allah'ın insanlığa...
Adaletten ayrılmayacağız, Camiyi de Yıkmayacağız
İkinci halife Hz. Ömer (RA), adil bir yönetim göstermesiyle ve adalet konusundaki hassasiyetiyle tanınır. O'na 'adaletin timsali” denmiştir. Çünkü Hz. Ömer, adaleti uygularken Kuran ahlakına göre hareket ettiği için herkese eşit...
Sabahın Sahibi 
Tevekkül, lügat ta 'dayanma, güvenme, vekil tutma ve vekile güvenme” manalarına gelir. Tasavvufta ise, gönlü Allah ile dolu olan kimsenin yalnız Ona güvenmesi ve Ona sığınmasıdır. Cenabı-ı Hak, Mûsâ...
Şehit Muhsin YAZICIOĞLU 
 25 mart 2019. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinin 10.yıl dönümü. Rahmet ve minnetle anıyoruz. Türk siyaset tarihi yazılırken açılması gereken en önemli başlıklardan biride 'Muhsin Yazıcıoğlu ve Türk Siyaseti”dir. ...
 Çeş Getirir Haberi
1970 yıllarında,tarım alanlarında  makine ile hasat yapılmaya tam geçilmemişken, genelde buğday,arpa ve yulaf gibi tarım ürünlerinin hasılatı çok meşakkatli ve  zaman alırdı. Köylü buğdayını,arpasını,tahılını  o günkü...
Farabi’ye Göre Erdemli Şehrin Yöneticisi  
​Farabi Türkistan'ın Farab şehrinde doğmuş, 870-950 yılları arasında yaşamış ünlü Türk düşünürü ve bilim adamıdır. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe,...
Türkiye’nin Güneş Enerjisi Potansiyeli Nedir?
Türkiye, güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre çok şanslı durumdadır. Güneş; tüm evren için en önemli enerji kaynağıdır. Ülkemiz coğrafi konumu açısından diğer ülkelere nazaran çok önde ve enerji konusunda...
Osman Bin Talha : Emanetin Ehli
Cahiliye devrinde Kâbe'nin anahtarları sadece Hz. Osman bin Talha'nın sülalesinin yanında bulunurdu. Bu vazife en son babasına kalmıştı. Uhud Savaşı'nda, müşriklerin safında bulunan babası Talha öldürüldüğünde, bu görev...
Toryum Madeni Türkiye’nin Enerji Açığını Kapatır
Türkiye'nin elektrik üretmek için dışardan petrol ve doğalgaz almadığını, ısıtmada kullanılan doğalgazın yerini, Toryumdan üretilen elektriğin aldığını düşünelim. Dünyada yaygın bir rezerve sahip olan toryum, son yıllarda geleceğin...
İslam Alimi: El-Biruni
Biruni 'Benim bilimle uğraşma sebebim Ali İmran Suresi 191. ayettir” demiştir. İlgili ayet şu şekildedir: Onlar ki ayaktayken, otururken ve yanları üzerinde yatarken Allah'ı hatırlarlar, göklerin ve yerin yaratılışı konusunda derinlemesine...
Kenevirden Biyodizel Üretimi
Asya Türk Mitolojisi'ne göre kenevir tanrı katından 4 tohumdan (arpa, buğday, keten, kenvir) biri olduğuna inanılır ve bu bakımdan mucizevi bir bitki olarak kabul edilmiştir. Bu mucizevi bitki her ne kadar günümüzde yanlış algılanmış...
Bizden bir WhatsApp çıkar mı?
Sevgili okurlarım, 'Bizden bir WhatsApp çıkar mı?” adlı yazı Selçuk R.Şirin tarafından yazılan 'Yol Ayrımındaki Türkiye ; Ya Özgürlük Ya Sefalet” adlı Doğan Kitap tarafından 16.Baskısı Mart 2018 yılında yapılan kitapdan...
Niçin Kitap Okumalıyız?
Okumak insanın kazanabileceği en önemli temel becerilerden biridir. Okumak toplumda birey olabilmek ve sorgulayabilmek için çok önemlidir. Her şeyin başı nitelikli eğitimden, okuduğunu anlayan ve sorgulayan birey olmaktan geçer. Bu şuurla hareket...
Steve Jobs: Hayatın Anlamı
Apple Computer, Inc.'ın kurucu ortaklarından, Mac OS X işletim sistemi, iOS mobil işletim sistemi, iPhone, iPad, iMac, MacBook gibi yenilikçi ve ileri teknoloji ürünler ile şirketinin marka değerini oluşturan adam  Steve Jobs. 24 Şubat...
Muhyiddin-i Arabî Hazretlerinin Evrensel Mesajı 
Tam adı Muhyiddin Ebu Abdullah Muhammedi İbn Ali İbn Muhamed ibn Ahmed ibn Ali ibn Arabî el-Hatemî et-Tâî el-Endülüs olan Muhyiddin ibn Arabî, Şeyh-i Ekber, Sultanü'l-arifîn, Hatemü'l-evliya, Kutb-ü Hümam, İbn Arabî diye de anılır....
İki Devlet Bir Millet Pojesi TANAP Nedir?
TANAP, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi. Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi'nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye'ye, ardından Avrupa'ya...
Yöneticiliğin Önem ve Sorumluluğu 
Yönetici, yönetme gücünü elinde bulunduran kimse, yöneten kişi manasında kullanılmaktadır. Yöneticilik, büyük bir nimettir. Yöneticiliğin hakkını veren kişi, sonsuz bir mutluluğa kavuşur. Aksi takdirde sonunda küfürden başka bir şey...
Türkistan’ın Doğusu: Doğu Türkistan 
Türkistan, Orta Asya'nın kuzeyde Sibirya; güneyde Tibet, Hindistan, Afganistan ve İran; doğuda Gobi çölü; batıda Hazar Denizi arasında uzanan bölgeleridir.      Türkistan'ın batı bölümü 19. yy.'de Çarlık Rusya'sı...
Bir Kitap Tanıtımı : Yarınki Türkiye
Türk muhafazakâr düşüncesinin en büyük isimlerinden olan Nurettin Topçu'nun başyapıtı sayılabilecek eseri. İlk baskısı 1961'de yapılan Yarınki Türkiye, hareket felsefesinden yola çıkarak kanatlarını İslam düşüncesine,...
Arazi Toplulaştırmada 2023 Hedefi
Türkiye'de tarımsal kalkınmanın   en önemli unsurlarından bir tanesi de kırsal alan düzenlemeleridir. Arazi toplulaştırma işlemi olarak da adlandırılan kırsal alan düzenlemeleri; arazi maliklerinin değişik yerlerde, farklı büyüklükte...
Dostluğun Bir Bedeli Var
Hz. İbrahim (as) lakabı Halil'dir. Halil, içten, dost, çok yakın arkadaş anlamına gelmektedir. Allah (c.c.) Hz. İbrahim'i dost edinince, melekler, "Ey Rabbimiz! İbrahim sana nasıl dost olabilir? Nefsi, malı ve evladı var. Kalbi...
Şehri Emin
31 Mart 2019 tarihinde ülkemizde yerel seçimler yapılarak,  Belediye başkanı ve belediye meclis üyelikleri seçimleri ile, tam beş yıl kentlerimizi yönetecek, yöneticilerimizi seçeceğiz. Bütün partiler hummalı bir şekilde çalışmalar...