banner5
Hasan Çağla
Hasan Çağla
Yazarın Makaleleri
Siz Buna İlmi Siyaset mi diyorsunuz?
İlmi siyaset, insan ilişkilerinde muhatabını nazik, kırmadan, insani, vicdani ve ilahi üslupla idare etme sanatı... İlmi siyasetin formüle edilmiş hali, 'Her söylediğin doğru olmalı, fakat her doğru her yerde söylenmez” hakikatidir....
Böyükler Bilir
Gençlik yıllarımızdan beri cemiyet hareketlerinin içerisinde bulunmaktayım. Bazı  konularda  aklımıza ve mantığımıza yatmayan, dünya görüşümüze ters düşen bir şey olduğu zaman, fikrimizi beyan ettiğimizde, ”sizin  bilmediğiniz...
“Mü'min gıpta münafık haset eder”
Haset, Kıskanmak, çekememek, başkasında olan sağlık, zenginlik ve benzeri nimetlerden dolayı rahatsız olarak o kişiden o nimetin gitmesini istemek. Kalpte bulunan ve insanı kötülüklere sürükleyen en önemli ve gayri ahlâkî özelliklerden,...
Milli Varlığımızı Kim Kurtaracak ?
Devlet, Bir coğrafya üzerinde tarihî bağlarla bir arada bulunan insan kümesinin üzerinde egemenlik haklarının uygulandığı kurumlar üstü yapıdır; halkın örgütlenme biçimlerinden birisi ve halkın örgütlenmiş bütününün temsili. ...
“Gördüğün doğru ama bildiğin yanlış”
Günümüz dünyasında gerek yazılı basında, gerekse sosyal medyada müthiş bir  bilgi paylaşımı ile karşı karşıya kalıyoruz. Bazen ayet, hadis, Allah dostlarının, ünlü kişilerin sözleri bazen de aile ve cemiyet hayatı, siyasi olaylar,...
Devlet, Atını da İtini de iyi tanımalıdır.
Halife Harun Reşid, Bermek olan veziri Cafer bin Yahya ile birlikte, 'Saray'ın bahçesinde gezerken, canı 'meyve” çekiyor... 'Elma'yı dalından koparmak için uzanıyor, ne var ki; 'orta boylu” olduğu için, meyveye...
Hz. Ömer’in Devlet İdaresine Getirdiği Yenilikler
Hz. Peygamber'den (sav) sonra İslâm devletinin kurumsallaşması Hz. Ömer zamanında gerçekleşmiştir. Bu sebeple erken dönem İslâm tarihinde, devletin oluşum sürecini ortaya koyma noktasında Hz. Peygamber (sav) döneminden sonra üzerinde...
Herkes Aslına Çeker
Geçmiş zaman olur ki bir padişah Hızır'ı görmek istiyordu. Bir gün bunun için tellallar çağırttı. "Kim bana Hızır'ı gösterirse onu armağanlara boğacağım" dedi. Tellalların bu ilanı duyan fakir bir adam bu işe talip oldu....
Herkes Kendi Ateşini Kendisi Getirir
Behlül Dana hazretleri, Halife Harun Reşit zamanında yaşayan kimilerine göre deli, kimilerine göre veli bir zât. Hakkı, hakikati çekinmeden,  eğip  bükmeden bazen aleni bazen şifreli şekilde söyleyen bir Allah dostu. Asıl ismi Ebû...
Doğu Türkistan’daki Zulüme Neden  Sessiz Kalınıyor ?
Doğu Türkistan'da Çin Devleti tarafından yapılan zulüm devam ediyor. Bu zulme karşı başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerinde tık yok. Neden bu zulüme sessiz ve seyirci kalınmakta? Dünyada halkı Müslüman olan 50'den fazla İslam...
Mesneviden Seçme Hikâyeler
Mesnevi, klâsik doğu edebiyatında, bir şiir tarzının adıdır. Sözlük anlamıyla "İkişer, ikişerlik" demektir. Edebiyatta aynı vezinde ve her beyti kendi arasında ayrı ayrı kafiyeli nazım şekillerine Mesnevi adı verilmiştir. Her beytin...
Bu Tohumu Siz Ekebilir misiniz?
Sevgili okurlarım, bu gün sizlere son günlerde sosyal medyada sıkça dolaşan bir hikayeyi önemine binaen hiç değişik yapmadan paylaşmak istiyorum… Hikaye şu şekilde… 'Bir zamanlar Çin'de bir adam o kadar aç ve bitkin düşmüştü...
Türkiye’nin Nüfus Yapısı ve Eğitimin Önemi  
Türkiye'de 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, açık öğretim öğrencileri dahil, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda 17 milyon 749 bin 876 öğrenci eğitim gördü.. Yükseköğretim kurumlarında...
Kimsenin Yaptığı Yanına Kalmaz
Abbasi halifelerinin beşincisi Harun Reşid, sarayının bahçesindeki bir gülfidanını çok beğenir. Yaprağı, kokusu, görünüşüyle dikkatini çeken gülü özel bakıma alması için bahçıvana emir verir. Bahçıvan üzerine titremeye başlar...
ANNELER ve BABALAR GÜNÜ
Anneler Günü kendini 1600'lü yıllarda İngilizler ‘in "Mothering Sunday" (Anneler Pazarı) kutlamalarında gösterdi. Hıristiyanlığın Avrupa'ya yayılmasından sonra "Anneler Pazarı" kutlamaları ruhani bir güç sayılan "Anneler...
Ahmet Yesevi’nin Tasavvufi Boyutu
Ahmet Yesevi  (1093 - 1156).  1093 yılında bugünkü Kazakistan‘ın Çimkent şehrinin doğusundaki Sayram kasabasında doğmuştur. Tam adı Ahmed bin İbrâhim bin İlyâs Yesevî'dir. 7 yaşında iken babasının ölümünden sonra,...
Emin Peygamberden, Emin Ümmete 
El-Emîn: Korkusuz kimse; inanan, güvenen; inanılan, güvenilir demektir. Hz. Muhammed(SAV)  için kullanılan sıfat demektir. Hz. Peygamberin Resul olarak temel bir misyonu da ümmete ve insanlığa örnek olmaktır. Yüce Allah'ın insanlığa...
Adaletten ayrılmayacağız, Camiyi de Yıkmayacağız
İkinci halife Hz. Ömer (RA), adil bir yönetim göstermesiyle ve adalet konusundaki hassasiyetiyle tanınır. O'na 'adaletin timsali” denmiştir. Çünkü Hz. Ömer, adaleti uygularken Kuran ahlakına göre hareket ettiği için herkese eşit...
Sabahın Sahibi 
Tevekkül, lügat ta 'dayanma, güvenme, vekil tutma ve vekile güvenme” manalarına gelir. Tasavvufta ise, gönlü Allah ile dolu olan kimsenin yalnız Ona güvenmesi ve Ona sığınmasıdır. Cenabı-ı Hak, Mûsâ...
Şehit Muhsin YAZICIOĞLU 
 25 mart 2019. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinin 10.yıl dönümü. Rahmet ve minnetle anıyoruz. Türk siyaset tarihi yazılırken açılması gereken en önemli başlıklardan biride 'Muhsin Yazıcıoğlu ve Türk Siyaseti”dir. ...
 Çeş Getirir Haberi
1970 yıllarında,tarım alanlarında  makine ile hasat yapılmaya tam geçilmemişken, genelde buğday,arpa ve yulaf gibi tarım ürünlerinin hasılatı çok meşakkatli ve  zaman alırdı. Köylü buğdayını,arpasını,tahılını  o günkü...
Farabi’ye Göre Erdemli Şehrin Yöneticisi  
​Farabi Türkistan'ın Farab şehrinde doğmuş, 870-950 yılları arasında yaşamış ünlü Türk düşünürü ve bilim adamıdır. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe,...
Türkiye’nin Güneş Enerjisi Potansiyeli Nedir?
Türkiye, güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre çok şanslı durumdadır. Güneş; tüm evren için en önemli enerji kaynağıdır. Ülkemiz coğrafi konumu açısından diğer ülkelere nazaran çok önde ve enerji konusunda...
Osman Bin Talha : Emanetin Ehli
Cahiliye devrinde Kâbe'nin anahtarları sadece Hz. Osman bin Talha'nın sülalesinin yanında bulunurdu. Bu vazife en son babasına kalmıştı. Uhud Savaşı'nda, müşriklerin safında bulunan babası Talha öldürüldüğünde, bu görev...