banner5
banner68
Mevlüt EGİN
Mevlüt EGİN
Yazarın Makaleleri
HOŞ GELDİN ON BİR AYIN SULTANI
Ramazan   Müslümanlar ca 'On bir ayın sultanı” ve 'Şehri Mübarek” (Mübarek Ay) olarak kabul edilir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta yarış yaptıkları özel zamanlardan bir tanesidir. Toplumumuzun çok...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 36
4. MURAT  3 KOÇİ BEY RİSALESİ Özellikle Kanuni'den sonra devlet ve toplum yapısında ortaya çıkan aksaklıkları yazdığı risalelerle dönemin hükümdarları IV. Murat ve Sultan İbrahim'e sunan Koçi Bey, padişahların etrafını...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 35
  4. MURAT  2 Sultan Dördüncü Murad tahta geçtiğinde ülkede siyasi ve ekonomik sorunlar çok ağırlaşmış, Anadolu'da ve Rumeli'de isyancılar etkin duruma geçmişti. Bu dönemde Bağdat valisi Yusuf Paşa idi. Ancak bu bölgenin...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 34
4. MURAT  1 4. Murat, 27 Temmuz 1612 yılında doğmuş olan 96. İslam halifesi ve 17. Osmanlı padişahıdır. 1623 ve 1640 yılları arasında toplam 17 yıl saltanatta kalmıştır. Babası 1. Ahmet, annesi ise Kösem Sultan'dır. Tarihte...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 33
SULTAN 2. OSMAN (GENÇ OSMAN) Genç Osman ya da 2. Osman, Osmanlı devletinin 16. padişahı, 95. İslam halifesidir. Divan edebiyatında Farisi olarak bilinir Sultan Genç Osman, 3 Kasım 1604 tarihinde, İstanbul'da dünyaya geldi. Babası...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 32
SULTAN 1. MUSTAFA Sultan Birinci Mustafa, 1592 yılında, Manisa'da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Mehmed, annesi Handan Sultan'dır. Sultan Birinci Mustafa güzel yüzlü, seyrek sakallı, sarı benizli ve iri gözlü bir...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 31
SULTAN I. AHMET 3 Sultan Ahmet, Üsküdar'a gittiği bir günde, çarşıda Hazret-i Hüdayi'ye tesadüf eder. Derhal atından inerek, yerine şeyhini oturtup kendisi de atın arkasından yaya olarak yürümeye koyulur. Hüdayi'nin gönlü,...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 30
SULTAN I. AHMET 2 Sultan Ahmet Han, şahit olduğu büyük kerameti üzerine Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin manevi terbiyesine giren I. Ahmet Han, bu manevi takviye ile şahsiyetinin kemaline ulaştı. Böylece fena fiş-şeyh olup O'nunla aynileşti....
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 29
SULTAN I. AHMET 1 Devlet işleriyle bizzat ilgilenen, Osmanlı veraset sistemini değiştiren, dünya ve Ahiret Sultanı I. Ahmet 18 Nisan 1590 günü, Manisa'da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Mehmed, annesi Handan Sultan'dır....
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 28
SULTAN 3 MEHMET 3. Mehmet, 26 Mayıs 1566 yılında doğmuş olan 92. İslam Halifesi ve 13. Osmanlı padişahıdır. Ölümüne kadar tahtta kalan padişahın annesi Safiye Sultan, babası ise 3. Murat'tır.  İsmini, Fatih Sultan Mehmed'e...
MÜBAREK AYLARA SELAM OLSUN
Bizlere bazen uzun gelse de, olmayacak hayallerin peşinden -daha zaman var diyerek- koşsak ta ömür çok kısa. Bu kısa hayatın sonucunda bahtiyarlardan olmak, iman ile son nefesi vermek için kısa hayatımıza katmamız gereken birçok değer var....
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 27
3. SULTAN MURAT 2  Osmanlı-İran Savaşı (1577-1590) İlk Osmanlı-İran anlaşması AMASYA ANTLAŞMASI 1555 yılında Kanuni Sultan Süleyman zamanında imzalanmıştı. İran ile yapılan Amasya Antlaşması, 1577'ye kadar devam etti. İran'da...
ŞUBATIN BİR ADIDA ŞEHADETTİR
Allah yolunda öldürülenlere ‘ölüler' demeyiniz. Bilakis onlar diridirler, lakin siz anlayamazsınız.” (Bakara, 154) 'Eğer Allah yolunda öldürülür ya da ölürseniz, şunu bilin ki, Allah'ın mağfireti ve rahmeti onların...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 26
3. SULTAN MURAT 1 Sultan Üçüncü Murad, 4 Temmuz 1546 günü, Manisa'nın Bozdağ Yaylası'nda dünyaya geldi. Babası, Sultan İkinci Selim, annesi Afife Nur Banu Sultan'dır. Annesi Venedikli'dir. Sultan Üçüncü...
AKRABALIK İLİŞKİLERİ VE RAHMET İÇİN 
SILA-İ RAHİM 2 Dünyada ve ahirette geçerli olan huyların en güzelini haber vereyim mi? Seninle ilişkini kesenle ilişkini sürdürmen, senden yardımını esirgeyene yardım etmen ve sana zulmedeni bağışlamandır. Güzel huy ve davranışların...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 25
II. SELİM VE DÖNEMİ  2 İnebahtı başarısı Hıristiyanlara hiçbir kar getirmedi. Hıristiyanlar kazandıkları bu zaferin şerefine heykeller dikmekle meşgulken, bizzat Selim Hanın emriyle hummalı bir çalışma içine giren Osmanlı tersaneleri,...
AKRABALIK İLİŞKİLERİ VE RAHMET İÇİN SILA-İ RAHİM 1
Akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir. ( Nisa, 4/1) Müslümanlar arasında birbirinden farklı derecelerde bir soy, bir neseb, bir hısımlık ve akrabalık vardır. Bu bakımdan da aralarında birtakım...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 24
II. SELİM VE DÖNEMİ  1 Osmanlı padişahlarının on birincisi ve İslam halifelerinin yetmiş altıncısı. Kanuni Sultan Süleyman Hanın oğlu olup, 28 Mayıs 1524 senesinde Hürrem Haseki Sultandan doğdu. Şehzadeliğinde mükemmel bir tahsil...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 23
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN 3 Kanuni devrinde bu güçlü sada hiç kesilmedi. Nitekim o devirde bir ara Fransa'da dans denilen rezalet yeni yeni ortaya çıkmaya başladığında bunu duyan Kanuni, derhal Fransa kralına şu talimatı göndermiştir: '…İşittim...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 22
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN 2 Kanuninin İlk sefer-i hümayunu olan Belgrad harekatı sadece askeri bakımdan değil devletin vizyonu açısından da sembolik bir önem taşır. Burası, vaktiyle büyük atası Fatih Sultan Mehmet'in başarısızlığa...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 21
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN 1 10. Osmanlı Sultanı, 89. İslam Halifesi, Batı'da Muhteşem Süleyman, Doğu'da ise adaletli yönetimine atfen Kanuni olarak bilinen Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatı… Kanuni Sultan Süleyman, 27...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR - 20
YAVUZ SULTAN SELİM 2 Yavuz, Güneydoğu Anadolu‘yu zarif bir siyasetle harpsiz olarak ülkesine ilhak etti. Şam‘a girince, Muhyiddin İbnü'l Arabi Hazretleri‘nin bir kerameti zuhur etti. O sağlığında 'Sin, şın'a girince...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR - 19
YAVUZ SULTAN SELİM 1 Yavuz Sultan Selim, 10 Ekim 1470'de doğdu. Babası Sultan İkinci Bayezid, annesi Gülbahar Hatun'dur. Gülbahar Hatun, Dulkadiroğulları Beyliği'ndendir. Yavuz Sultan Selim, uzun boylu, geniş omuzlu,...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR - 18
SULTAN II BEYAZIT - 3 Bir diğer sebep de, babası Fatih Sultan Mehmed Han gibi uzun asırlar boyunca nadiren zuhur eden devasa bir şahsiyetten sonra hükümdar olmasıdır… Ondan, babasının açtığı fütuhat yolunda yürüyerek 'Batı Roma...

banner49

banner50