banner5
Mevlüt EGİN
Mevlüt EGİN
Yazarın Makaleleri
GELEN CEHENNEM OLSA AKDENİZ'DE SÖNDÜRÜRÜZ
Libya Akdeniz e kıyısı olan bir Afrika ülkesi, her daim sömürgeci devletlerin iştağını kabartan bir bölge olmuştur. Kaddafi nin öldürülmesinden bu yana ülkede istikrar sağlanamamıştır. Trablus merkezli bir hükümet ve  darbe yapan...
SOHBET
Cenabı Hak şöyle buyurur: Sen öğüt ver (vaaz ve nasihatte bulun)! Çünkü nasihat (ve hatırlatma) müminlere fayda verir. (ez Zariyat, 55) Bu vaaz ve nasihatlerin en bereketli zeminleri de tasavvufi sohbetlerdir. 'Sahabi” ve 'sohbet”...
BİR BİZ VARDIK CİHANDA BIR DE ĶÜFFAR!
'Bir biz vardık cihanda, birde küffar!” Nede hoş söylemiş Cemil Meriç keşke yeniden top yek ün bu hissiyata dönebilsek! Tereddütsüz, şüphesiz küffara karşı er ya da geç galip gelebileceğimize inansak. Amalarımızı bir kenarı ya...
HENÜZ FİLLER TEPİŞİRKEN!
                 Hızla değişen dünya denkleminin kargaşasına şahitlik ediyoruz. Her geçen yüzyıl dünyamız için yazılıp biçilen senaryo ve oyunlara şahitlik ediyoruz....
ZİHİN ÖTESİ OPERASYON ŞART!
Yıllarca coğrafya derslerimizde okuduk ezberledik durduk TÜRKİYE'NİN JEOPOLİTIK POZISYONU dedik ama sadece ezberde kaldı galiba bugün hala bir çok insanımız bu konumun ne anlama geldiğini kavrayamıyor. Gençlerimiz dillendirip üzerine yorum...
ŞU ÜÇ GÜNLÜK DÜNYANIN SİYASETİ
Şöyle bir gezinelim, Dünyada neler olup bittiğine bir bakalım. Malum küreselleşen dünyada kutuplarda patlayan bir bombanın etkisi ta ekvatordan hissedilebiliyor. Önce Avrupa ya uzanalım üzerine güneş batmayan medeniyet!  Şimdi gün batımını...
DOSTTA BELLİ DÜŞMANDA ANLAYANA!
 Tarih boyu bedel ödemek topraklarımızın kaderi olmuş. Yine zorlu imtihanlar içerisinden geçmekteyiz hem ülke hem millet hem coğrafya hatta ve hatta ümmet olarak. Etrafımızda ki gelişmeleri bu ruh üzerinden irdelemekte fayda vardır. Kafamızı...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 70 SULTAN 6. MEHMET VAHDETTİN
Vahdettin, hayatı birbiri ardına acılarla örülmüş bir insan ve Osmanlı Devletinin son padişahıdır. VI. Mehmed Vahdeddin, sultan Abdülmecid'in 8. oğludur. Çok küçük yaşta anne ve babasını kaybetmiştir. Kendisinden önce birçok ağabeyi...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 69 SULTAN 5. MEHMET REŞAD
Sultan Mehmed Reşad 2 Kasım 1844 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Gülcemal Kadın Efendi'dir. Annesi Çerkezdir. Çocukluğu, padişah olan babasının yanında geçti. Eğitim ve öğrenimine gereken önem gösterildi....
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 68 TRABLUSGARP ve BALKAN SAVAŞI
Felaketler birbirini kovalamaya başladı. 1911'de İtalyanlar eski bir Osmanlı toprağı olan Trablusgarb'a (Libya'ya) saldırdılar. İttihatçıların hain Sadrazamı İbrahim Hakkı Paşa burasını adeta işgale amade bir hale getirmişti....
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 67 YAHUDİ GİRİŞİMİ
Yahudiler, Filistin'e göç edip yerleşmek gibi ilk nazarda masumane görünen arzularının Sultan Abdülhamit tarafından mutlak bir surette redde mahkum olduğunu gördükten sonra artık o mübarek şahsiyeti bertaraf etmedikçe emellerine ulaşamayacaklarını...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 66 SULTAN ABDÜLHAMİT’İN İSTİHBARAT TEŞKİLATI
Abdülhamid Han, bu karışık iç bünyeye rağmen halkın huzuru ve ülkenin selametini sağlayabilmek için bugünkü modern devletlere bile örnek olabilecek derecede mükemmel bir «istihbarat teşkilatı» kurmuştur. Bu teşkilatta, kendisine karşı...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 65
93 HARBİ (1877-78 TÜRK-RUS SAVAŞI) Hicri takvime göre 1293 yılına denk geldiği için '93 Harbi” denilen bu savaşta da böyle oldu. Ruslar, beleşten bir zafer kazanarak ta Tuna ötelerinden İstanbul'un Yeşilköy'üne kadar...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 64
SULTAN II. ABDÜLHAMİT Sultan İkinci Abdülhamid, 21 Eylül 1842 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Tir-i Müjgan Kadın Efendi'dir. Annesi Çerkezdir. Sultan İkinci Abdülhamid, yıkılmak...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 63
SULTAN 4.MURAT 4. Murat, 27 Temmuz 1612 yılında doğmuş olan 96. İslam halifesi ve 17. Osmanlı padişahıdır. 1623 ve 1640 yılları arasında toplam 17 yıl saltanatta kalmıştır. Babası 1. Ahmet, annesi ise Kösem Sultan'dır. Tarihte...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 62
SULTAN ABDÜLAZİZ HAN Sultan Abdülaziz 8 Şubat 1830 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan İkinci Mahmud, annesi Pertevniyal Valide Sultan'dır. Ela gözlü, beyaza yakın kumral tenli, sert bakışlı ve top sakallıydı....
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 61
SULTAN ABDÜLMECİD 2 Tanzimat fermanı ile yapılan yenilikler Her bölgede imar meclisleri çalışmalar yaptı. Maliye Fransa örnek alınarak düzenlendi. Mali yetkiler defterdarlara verildi. Vergilerin belirlenmesi vilayet meclisine, toplanması vergi...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 60 SULTAN ABDÜLMECİD 1
Abdülmecit, 25 Nisan 1823 yılında doğmuş 110. İslam halifesi ve 31. Osmanlı padişahıdır. Annesi Bezmialem Sultan, babası ise 2.Mahmut'tur. Padişahlığı döneminde Tanzimat Fermanı ilan edilmiştir. Osmanlıların son dört padişahının...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 59 SULTAN 2. MAHMUT
Sultan İkinci Mahmud, 20 Temmuz 1785 tarihinde, İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci Abdülhamid, annesi Nakşidil Valide Sultan'dır. Orta boylu, geniş omuzlu, beyaz sakallı, zarif ve sevimli yüzlüydü. Diğer Osmanlı padişahları...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 58 SULTAN 4. MUSTAFA 
Yirmi dokuzuncu Osmanlı Sultanı. İslâm halifelerinin doksan dördüncüsüdür. Babası Birinci Abdülhamid Han, annesi Aişe Sineperver Valide Sultandır. İstanbul'da 8 Eylül 1779' da doğdu. Şehzadeliğinde yüksek din ve fen bilgileri...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 57
AVUSTURYA SAVAŞLARI 12 Temmuz 1737'da Avusturya da Rusya'nın yanında savaşa girdi. (80.000 profesyonel asker, 50.000 milis askeri ve 36.000 attan oluşan) Avusturya ordusu Maria Tereza'nin kocası olan Lorenli Franz...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 56 OSMANLI RUS SAVAŞLARI 2
Osmanlı Devleti de İran Savaşı'nın sona ermesinden dolayı batıda bu iki ülkeye karşı savaştan pek kaçınmayacağı belli idi. 1734 yazında Polonya tahtına Avusturya ve Rusya'nın destek verdiği Saksonya Dükü III. Augustus'un...
KİMLER KURBAN KESMELİDİR?
Kurban; Allah'a yaklaşmak ve rızasını kazanmak amacıyla kesilen hayvandır. Peki dinimize göre kimler kurban kesebilir? Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü sayılması için bulunması gereken şartlara kurbanın vücub şartları denilir....
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 55 OSMANLI RUS SAVAŞLARI 1
Savaşın nedenleri: Rus Çarlığının başında bulunan Çariçe Anna İvanovna (d. 1693- ö. 1740) (saltanatı 1730-1740) amcası ve kendinden iki Çar önce Rus Çarı olan Büyük Petro (d. 1672 - ö. 1725)...

banner49

banner52