banner5
banner68
Mevlüt EGİN
Mevlüt EGİN
Yazarın Makaleleri
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 53 SULTAN 3. SELİM  3
  Arabistan Yarımadasındaki Vehhabiler, Avrupalılardan gördükleri yardımlarla, çeşitli batı dillerinde birçok yayınlarda da bulunup, 18 Şubat 1803'te Taif'i muhasara ettiler. Sultan Selim Han, Arabistan'daki hadiselere esaslı...
SULTAN 3. SELİM 3
Arabistan Yarımadasındaki Vehhabiler, Avrupalılardan gördükleri yardımlarla, çeşitli batı dillerinde birçok yayınlarda da bulunup, 18 Şubat 1803'te Taif'i muhasara ettiler. Sultan Selim Han, Arabistan'daki hadiselere esaslı tedbirler...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 52 SULTAN 3. SELİM  2
    Gayri müslim esnaf ve tüccardan bazıları vergi ve yurt dışına para kaçırmak ve Osmanlı ülkesinde oturduğu halde, yabancı devlet tebaasına giriyorlardı. Bu durum ve paranın dışarıya çıkarılmasına karşı tedbir alındı....
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 51 SULTAN 3. SELİM  1
Osmanlı padişahlarının 28.'si, İslam halifelerinin 93.'südür. Sultan III.Mustafa Han'ın oğlu olup, annesi Mihrişah Sultandır. İstanbul'da 24 Aralık 1761 tarihinde, Topkapı Sarayında doğdu. Şehzade Selim'in doğumunda...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 50
SULTAN 1. ABDÜLHAMİD 2  I.Abdülhamit, savaş zamanında devletin çeşitli bölgelerinde çıkmış isyanları bastırmak ve askeri sahada ıslahatta bulunmak istiyordu. İsyanları bastırmak üzere Kaptan-ı Derya Cezayirli Hasan Paşa ve ıslahat...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 49 SULTAN 1. ABDÜLHAMİD 1
Sultan Birinci Abdülhamid, 20 Mart 1725 tarihinde, İstanbul'da doğdu. Babası Üçüncü Ahmed, annesi Rabia Şermi Sultan'dır. Annesi ona kuvvetli bir tahsil yaptırdı. Zamanındaki mevcut tarihlerin hepsini gözden geçirdi. Hat sanatı...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 48 SULTAN 3. MUSTAFA
Sultan Üçüncü Mustafa, 28 Ocak 1717 günü, İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Sultan Üçüncü Ahmed, annesi Mihrişah Sultan'dır. Sultan Üçüncü Mustafa orta boylu, iri gözlü, yassı burunlu ve siyah sakallı idi. Heybetli ve...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 47 SULTAN 3. OSMAN
Sultan Üçüncü Osman, 2 Ocak 1699 günü, İstanbul'da doğdu. Babası Sultan İkinci Mustafa, annesi Şehsuvar Valide Sultan'dır. Şehsuvar Valide Sultan Rus asıllıdır. Tahta çıktığı elli altı yaşına kadar sarayda hapis hayatı...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 46 SULTAN 2. MAHMUT 2
Nizam-ı Cedit ordusunu kuran 3. Selim yeniçerilerin ve birçok muhafazakar kesimin hoşnutsuzluğuna maruz kaldı. En sonunda patlak veren Kabakçı Mustafa İsyanı ile tahttan indirilip hapse atılan 3. Selimin yerine, 2. Mahmut'un ağabeyi 4. Mustafa...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 45
SULTAN 2. MAHMUT 1 2. Mahmut; 30. Osmanlı padişahı ve 109. İslam halifesidir. Osmanlı tarihi boyunca belki de en çok dönüm noktasının yaşandığı bir dönemde padişahlık yapmıştır. Genelde Osmanlı Devleti'nin batılılaşma, bilim teknik...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 44 - SULTAN 3. AHMET 2
Osmanlı, Avusturya ile Venedik savaşı ve Pasarofça antlaşması: Avusturya'nın Karlofça antlaşmasına göre Mora'nın Venediklilere verilmesini istemesi, Avusturya'ya savaş açılmasına neden oldu. Macaristan'a giren Osmanlı...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 43 SULTAN 3. AHMET 1
3. Ahmed ,babası 4. Mehmed, annesi Emetullah Rabia Gülnuş Sultan olan, 30 Aralık 1673 tarihinde dünyaya gelmiş 102. İslam halifesi ve 23. Osmanlı padişahıdır. Çok iyi bir eğitim almış olan 3. Ahmed, ağabeyi 2. Mustafa'nın yerine...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 42 SULTAN 2. MUSTAFA
2. Mustafa, babası 4. Mehmed, annesi Emetullah Rabia Gülnuş Sultan olarak 5 Haziran 1664 yılında dünyaya gelmiş, Gazi lakabıyla bilinen 101. İslam halifesi ve 22. Osmanlı padişahıdır. Annesi Giritli olan padişahın, Divan edebiyatındaki ismi...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 41 SULTAN 2. AHMET
2. Ahmet, 25 Şubat 1643 tarihinde Edirne'de doğmuş olan, 100. İslam halifesi ve 21. Osmanlı padişahıdır. Annesi Hatice Muazzez Sultan, babası Sultan İbrahim Han'dır. Farsça ve Arapça eğitimi almış, iyi bir tahsil görmüştür....
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 40
2. SÜLEYMAN  2 Ne varki Hoca ile Ağa birleşince ve aralarına da şeyhülislamı kattıklarında padişahın yapacağı iş, veziriazamını azletmekten başkası değildi. Azledilen İsmail Paşanın yerine, Boğaz Muhafızlığında istihdam edilen...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 39
2. SÜLEYMAN  1 2. Süleyman, 15 Nisan 1642 yılında doğmuş olan, 85. İslam halifesi ve 20. Osmanlı padişahıdır. Saliha Dilaşub Sultan ve Deli lakaplı 1. Ahmed 'in oğlu olan 2. Süleyman, Osmanlı tarihinde en uzun...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 38
4. MEHMET 4. Mehmet, 2 Ocak 1642 yılında doğmuş olan 98. İslam Halifesi ve 19. Osmanlı padişahıdır. Babası 1. İbrahim, annesi ise Turhan Hatice Sultan'dır. Ava olan merakı yüzünden Avcı Mehmet alarak ta bilinir. Kanuni'den sonra...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 37
SULTAN 1. İBRAHİM Sultan Birinci İbrahim, 5 Kasım 1615 tarihinde, İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci Ahmed, annesi Mahpeyker Kösem Sultan'dır. Sultan Birinci İbrahim, uzun boylu, kuvvetli vücutlu ve kumral sakallıydı. Annesi...
HOŞ GELDİN ON BİR AYIN SULTANI
Ramazan   Müslümanlar ca 'On bir ayın sultanı” ve 'Şehri Mübarek” (Mübarek Ay) olarak kabul edilir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta yarış yaptıkları özel zamanlardan bir tanesidir. Toplumumuzun çok...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 36
4. MURAT  3 KOÇİ BEY RİSALESİ Özellikle Kanuni'den sonra devlet ve toplum yapısında ortaya çıkan aksaklıkları yazdığı risalelerle dönemin hükümdarları IV. Murat ve Sultan İbrahim'e sunan Koçi Bey, padişahların etrafını...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 35
  4. MURAT  2 Sultan Dördüncü Murad tahta geçtiğinde ülkede siyasi ve ekonomik sorunlar çok ağırlaşmış, Anadolu'da ve Rumeli'de isyancılar etkin duruma geçmişti. Bu dönemde Bağdat valisi Yusuf Paşa idi. Ancak bu bölgenin...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 34
4. MURAT  1 4. Murat, 27 Temmuz 1612 yılında doğmuş olan 96. İslam halifesi ve 17. Osmanlı padişahıdır. 1623 ve 1640 yılları arasında toplam 17 yıl saltanatta kalmıştır. Babası 1. Ahmet, annesi ise Kösem Sultan'dır. Tarihte...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 33
SULTAN 2. OSMAN (GENÇ OSMAN) Genç Osman ya da 2. Osman, Osmanlı devletinin 16. padişahı, 95. İslam halifesidir. Divan edebiyatında Farisi olarak bilinir Sultan Genç Osman, 3 Kasım 1604 tarihinde, İstanbul'da dünyaya geldi. Babası...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 32
SULTAN 1. MUSTAFA Sultan Birinci Mustafa, 1592 yılında, Manisa'da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Mehmed, annesi Handan Sultan'dır. Sultan Birinci Mustafa güzel yüzlü, seyrek sakallı, sarı benizli ve iri gözlü bir...

banner52