banner5
Mevlüt EGİN
Mevlüt EGİN
Yazarın Makaleleri
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 29
SULTAN I. AHMET 1 Devlet işleriyle bizzat ilgilenen, Osmanlı veraset sistemini değiştiren, dünya ve Ahiret Sultanı I. Ahmet 18 Nisan 1590 günü, Manisa'da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Mehmed, annesi Handan Sultan'dır....
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 28
SULTAN 3 MEHMET 3. Mehmet, 26 Mayıs 1566 yılında doğmuş olan 92. İslam Halifesi ve 13. Osmanlı padişahıdır. Ölümüne kadar tahtta kalan padişahın annesi Safiye Sultan, babası ise 3. Murat'tır.  İsmini, Fatih Sultan Mehmed'e...
MÜBAREK AYLARA SELAM OLSUN
Bizlere bazen uzun gelse de, olmayacak hayallerin peşinden -daha zaman var diyerek- koşsak ta ömür çok kısa. Bu kısa hayatın sonucunda bahtiyarlardan olmak, iman ile son nefesi vermek için kısa hayatımıza katmamız gereken birçok değer var....
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 27
3. SULTAN MURAT 2  Osmanlı-İran Savaşı (1577-1590) İlk Osmanlı-İran anlaşması AMASYA ANTLAŞMASI 1555 yılında Kanuni Sultan Süleyman zamanında imzalanmıştı. İran ile yapılan Amasya Antlaşması, 1577'ye kadar devam etti. İran'da...
ŞUBATIN BİR ADIDA ŞEHADETTİR
Allah yolunda öldürülenlere ‘ölüler' demeyiniz. Bilakis onlar diridirler, lakin siz anlayamazsınız.” (Bakara, 154) 'Eğer Allah yolunda öldürülür ya da ölürseniz, şunu bilin ki, Allah'ın mağfireti ve rahmeti onların...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 26
3. SULTAN MURAT 1 Sultan Üçüncü Murad, 4 Temmuz 1546 günü, Manisa'nın Bozdağ Yaylası'nda dünyaya geldi. Babası, Sultan İkinci Selim, annesi Afife Nur Banu Sultan'dır. Annesi Venedikli'dir. Sultan Üçüncü...
AKRABALIK İLİŞKİLERİ VE RAHMET İÇİN 
SILA-İ RAHİM 2 Dünyada ve ahirette geçerli olan huyların en güzelini haber vereyim mi? Seninle ilişkini kesenle ilişkini sürdürmen, senden yardımını esirgeyene yardım etmen ve sana zulmedeni bağışlamandır. Güzel huy ve davranışların...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 25
II. SELİM VE DÖNEMİ  2 İnebahtı başarısı Hıristiyanlara hiçbir kar getirmedi. Hıristiyanlar kazandıkları bu zaferin şerefine heykeller dikmekle meşgulken, bizzat Selim Hanın emriyle hummalı bir çalışma içine giren Osmanlı tersaneleri,...
AKRABALIK İLİŞKİLERİ VE RAHMET İÇİN SILA-İ RAHİM 1
Akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir. ( Nisa, 4/1) Müslümanlar arasında birbirinden farklı derecelerde bir soy, bir neseb, bir hısımlık ve akrabalık vardır. Bu bakımdan da aralarında birtakım...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 24
II. SELİM VE DÖNEMİ  1 Osmanlı padişahlarının on birincisi ve İslam halifelerinin yetmiş altıncısı. Kanuni Sultan Süleyman Hanın oğlu olup, 28 Mayıs 1524 senesinde Hürrem Haseki Sultandan doğdu. Şehzadeliğinde mükemmel bir tahsil...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 23
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN 3 Kanuni devrinde bu güçlü sada hiç kesilmedi. Nitekim o devirde bir ara Fransa'da dans denilen rezalet yeni yeni ortaya çıkmaya başladığında bunu duyan Kanuni, derhal Fransa kralına şu talimatı göndermiştir: '…İşittim...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 22
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN 2 Kanuninin İlk sefer-i hümayunu olan Belgrad harekatı sadece askeri bakımdan değil devletin vizyonu açısından da sembolik bir önem taşır. Burası, vaktiyle büyük atası Fatih Sultan Mehmet'in başarısızlığa...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 21
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN 1 10. Osmanlı Sultanı, 89. İslam Halifesi, Batı'da Muhteşem Süleyman, Doğu'da ise adaletli yönetimine atfen Kanuni olarak bilinen Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatı… Kanuni Sultan Süleyman, 27...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR - 20
YAVUZ SULTAN SELİM 2 Yavuz, Güneydoğu Anadolu‘yu zarif bir siyasetle harpsiz olarak ülkesine ilhak etti. Şam‘a girince, Muhyiddin İbnü'l Arabi Hazretleri‘nin bir kerameti zuhur etti. O sağlığında 'Sin, şın'a girince...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR - 19
YAVUZ SULTAN SELİM 1 Yavuz Sultan Selim, 10 Ekim 1470'de doğdu. Babası Sultan İkinci Bayezid, annesi Gülbahar Hatun'dur. Gülbahar Hatun, Dulkadiroğulları Beyliği'ndendir. Yavuz Sultan Selim, uzun boylu, geniş omuzlu,...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR - 18
SULTAN II BEYAZIT - 3 Bir diğer sebep de, babası Fatih Sultan Mehmed Han gibi uzun asırlar boyunca nadiren zuhur eden devasa bir şahsiyetten sonra hükümdar olmasıdır… Ondan, babasının açtığı fütuhat yolunda yürüyerek 'Batı Roma...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR - 17
SULTAN II BEYAZIT  2 Diğer yandan haçlılar tarafından İslamiyet aleyhine kullanılmak istendiğini anladığı zaman Cem Sultan'ın Cenab-ı Hakk'a yaptığı niyaz, ondaki dini kemali göstermeye kafidir. O, İslâmiyet aleyhinde kullanılma...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR - 16
SULTAN II. BAYEZİT 1 Sultan İkinci Bayezid, 3 Aralık 1448'de, Dimetoka'da doğdu. Babası Fatih Sultan Mehmed, annesi Mükrime Hatun adında bir Türk kızıdır. Uzun boylu, geniş göğüslü ve kuvvetli bir vücuda...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR - 15
FATİH SULTAN MEHMET (II MEHMET) 4 Devlet idaresine dair pek çok kaide ihtiva eden bu kanunnamelerde günümüze kadar üzerinde pek çok tartışma cereyan etmiş bulunan meseleler, 'kardeş ve evlat katli” ile vezirlerin siyaseten cellada havale...
MEVLANA İKLİMİNDE ŞEB-İ ARUS
‘'ONLAR ‘ÖLMEDEN EVVEL ÖLMEK' SIRRINA ERDİKLERİ İÇİN, VEFATLARINDAN SONRADA GÖNÜLLERDE YAŞAMA ŞEREFİNE  MAZHAR OLAN BAHTİYAR KULLARDIR.''   Bir kitapta okumuştum  ne zaman  hakikate yol almış ...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR - 14
FATİH SULTAN MEHMET (II MEHMET) 3 Fatih, manevi terbiyesinde yetiştiği hocası Akşemsettin'i çok sever, O'na pek fazla hürmet ederdi. Sık sık ziyaretine gider; yanından, gönlü huzur ve sükun içinde dönerdi. Akşemsettin de, ara sıra...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR - 13
FATİH SULTAN MEHMET (II MEHMET) 2 Her Müslüman hükümdarın arzusu olan Konstantiniy'ye nihayet kendini Fatih'in ordusuna bırakacak, surların arkası Bizans zulmünden  kurtulacak yüzyıllar süren bir huzura gark olacaktır. Hele Osmanlı...
MEVLİD KANDİLİ
Bütün alemlerin sabırsızlıkla beklediği Nur, miladi 571 yılının 20 Nisan'ına denk gelen   12 Rabiulevvel Pazartesi sabahında tan yeri ağarırken Abdullah ve Amine'nin evinde dünyamızı şereflendirdi. Bu teşrif ile adeta bütün...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR - 12
FATİH SULTAN MEHMET (II MEHMET) 1 Fatih Sultan Mehmet, 3 Mart 1432'de, Edirne'de doğmuş olup , (1432-1481) yılları arasından hüküm süren yedinci Osmanlı sultanıdır. Babası Sultan İkinci Murad, annesi Huma...