banner5
banner68
Mevlüt EGİN
Mevlüt EGİN
Yazarın Makaleleri
BULAŞICI HASTALIKLARLA İLGİLİ HADİSLER
Bir Yerde Veba Olduğunu İşittiğinizde Oraya Girmeyiniz, İbni Abbas radıyallahu anhüma'dan rivayet edildiğine göre, Ömer İbni Hattab radıyallahu anh Şam'a doğru yola çıktı. Serg denilen yere varınca, kendisini orduların başkomutanı...
HZ. OSMAN’IN (R.A.)
Osman ibni Affan (r.a) ashabı kiramın önde gelenlerinden olup, ilk Müslümanların dördüncüsü ve Hulefayi Raşidin'in de üçüncüsüdür. Fil Vakasından altı sene sonra veya 574 senesinde Mekke'de dünyaya gelmiştir. Soyu Abdi Menafta...
SAD BİN EBİ VAKKAS
Sad Bin Ebi Vakkas (r.a.), savaşlarda okla attığını vuran, Cenabı Hakk'a arzettiği dualar kabul edilen sahabelerden biriydi. Hazreti Sad, cennetlik oldukları Peygamber Efendimiz tarafından müjdelenen on bahtiyar sahabiden biridir. Kureyş kabilesinden...
HZ. ALİ (R.A.)
Hz. Ali kerremallahu veche İslam Devleti'nin 656-661 yılları arasında halifeliğini yaptı. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hem damadı hem de amcası Ebu Talib'in oğlu olan Hz. Ali kerremallahu...
HZ.HATİCE
Hz. Hatice (r.a.) Peygamber Efendimize ilk inanan ve ona ilk eş olma şerefine eren bahtiyar annelerimizden... Kibar, nazik, afif ve edeb timsali bir hanımefendi... Mü'minlerin annesi... Hazreti Hatice, yeryüzünde İslam'a ilk inanan insan....
HUNEYN GAZVESİ
Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'nin fethinden sonra sadece Kabe'deki putları yıkmakla kalmamış, civardakileri de yok etmek için mücahit gruplar tertipleyip şirkin o cansız taşlarını harab etmeye göndermişti. Yani bir...
HARAM KAZANC
Kazancına haram karışanın, ameli ve ahlakı da bozulur. Gönlünde feyzi ilahi, ibadetlerinde ise huşu olmaz. Zira helaller; kula zindelik, ibadet vecdi, salih amel gayreti, Allah yolunda hizmet iştiyakı verirken, bunun zıddına haram ve şüpheliler...
BEREKET VE BEREKETSİZLİK
Çoğu zaman orta yaş ve üzeri insanlarla konuştuğunuzda size 'eskiden her şey azdı ama bereket vardı, şimdi her şey çok ama bereket yok” dediklerine şahit olmuşsunuzdur. Gerçekten de öyle değil mi? Bereketsizlik, dibi delik kova gibidir....
MİSVAK
Misvak; Kuzey Afrika, Sudan, Arap yarımadası, İran ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde yetişen 1-2 mt yükseklikte, tüysüz ve dikensiz bir çalı veya ağaççık biçimindeki erak bitkisinden elde edilir. Yaprakları 3-7 cm. uzunlukta, karşılıklı,...
AYETEL KÜRSİ
Ayetel Kürsi Bakara suresinin 255. ayetinde yer almaktadır. İçinde Allah'ın kürsüsü zikredildiği için 'Ayetel kürsi” adıyla anılan bu ayet hem muhtevası hem de üstün özellikleri sebebiyle dikkat çekmiş, hakkında hadisler varit...
SÜBHANALLAH, ELHAMDÜLİLLAH VE ALLAHU EKBER DEMENİN ANLAMI VE FAZİLETİ
Her namazdan sonra okunduğunda günahları affettiren tesbihat... sübhanallah, elhamdülillah ve allahu ekber demenin anlamı ve fazileti Sübhanallah Anlamı: Sübhanallah; 'Allah noksanlardan münezzehtir.” demektir. Sübhanallah tesbihi, Allah'ın...
İBADETTE HUŞU ZARURİ
Kalbin hastalıklardan temizlenebilmesi için ibadetleri huşu ile yapmaya gayret etmek icab eder. Zira Cenabı Hak huşu­suz bir ibadeti istememekte ve şöyle buyurmaktadır: 'Vay o namaz kılanların haline ki onlar namazlarından gafildirler.”...
ABDESTİN VE GUSLÜN HİKMETLERİ
İslam, temizlik dinidir. Cenabı Hak Müslümanlara namaz, tavaf, Kur'an okumak gibi bazı ibadetlerden önce abdest almalarını, bedenlerini, elbiselerini ve çevrelerini temiz tutmalarını emretmiştir. Peki İslam'da temizliğin sebep ve hikmetleri...
NAMAZ
Kulu, Mevla'nın vuslat deryasına götüren ibadet pınarlarının en büyüğü ve ehemmiyetlisi hiç şüphesiz ki namazdır. Zira namaz, şümul, muhteva ve rütbe bakımından bütün ibadetlerin zirvesi ve özü durumundadır. Kainattaki bütün...
PEYGAMBERİMİZİN HİLYESİ
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in torunu Hazreti Hasan radıyallahu anh, üvey dayısı Hind bin Ebi Hale'ye Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hilyesini sorarken, içinde bulunduğu haleti ruhiyeyi şu sözleriyle...
GELEN CEHENNEM OLSA AKDENİZ'DE SÖNDÜRÜRÜZ
Libya Akdeniz e kıyısı olan bir Afrika ülkesi, her daim sömürgeci devletlerin iştağını kabartan bir bölge olmuştur. Kaddafi nin öldürülmesinden bu yana ülkede istikrar sağlanamamıştır. Trablus merkezli bir hükümet ve  darbe yapan...
SOHBET
Cenabı Hak şöyle buyurur: Sen öğüt ver (vaaz ve nasihatte bulun)! Çünkü nasihat (ve hatırlatma) müminlere fayda verir. (ez Zariyat, 55) Bu vaaz ve nasihatlerin en bereketli zeminleri de tasavvufi sohbetlerdir. 'Sahabi” ve 'sohbet”...
BİR BİZ VARDIK CİHANDA BIR DE ĶÜFFAR!
'Bir biz vardık cihanda, birde küffar!” Nede hoş söylemiş Cemil Meriç keşke yeniden top yek ün bu hissiyata dönebilsek! Tereddütsüz, şüphesiz küffara karşı er ya da geç galip gelebileceğimize inansak. Amalarımızı bir kenarı ya...
HENÜZ FİLLER TEPİŞİRKEN!
                 Hızla değişen dünya denkleminin kargaşasına şahitlik ediyoruz. Her geçen yüzyıl dünyamız için yazılıp biçilen senaryo ve oyunlara şahitlik ediyoruz....
ZİHİN ÖTESİ OPERASYON ŞART!
Yıllarca coğrafya derslerimizde okuduk ezberledik durduk TÜRKİYE'NİN JEOPOLİTIK POZISYONU dedik ama sadece ezberde kaldı galiba bugün hala bir çok insanımız bu konumun ne anlama geldiğini kavrayamıyor. Gençlerimiz dillendirip üzerine yorum...
ŞU ÜÇ GÜNLÜK DÜNYANIN SİYASETİ
Şöyle bir gezinelim, Dünyada neler olup bittiğine bir bakalım. Malum küreselleşen dünyada kutuplarda patlayan bir bombanın etkisi ta ekvatordan hissedilebiliyor. Önce Avrupa ya uzanalım üzerine güneş batmayan medeniyet!  Şimdi gün batımını...
DOSTTA BELLİ DÜŞMANDA ANLAYANA!
 Tarih boyu bedel ödemek topraklarımızın kaderi olmuş. Yine zorlu imtihanlar içerisinden geçmekteyiz hem ülke hem millet hem coğrafya hatta ve hatta ümmet olarak. Etrafımızda ki gelişmeleri bu ruh üzerinden irdelemekte fayda vardır. Kafamızı...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 70 SULTAN 6. MEHMET VAHDETTİN
Vahdettin, hayatı birbiri ardına acılarla örülmüş bir insan ve Osmanlı Devletinin son padişahıdır. VI. Mehmed Vahdeddin, sultan Abdülmecid'in 8. oğludur. Çok küçük yaşta anne ve babasını kaybetmiştir. Kendisinden önce birçok ağabeyi...
EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 69 SULTAN 5. MEHMET REŞAD
Sultan Mehmed Reşad 2 Kasım 1844 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Gülcemal Kadın Efendi'dir. Annesi Çerkezdir. Çocukluğu, padişah olan babasının yanında geçti. Eğitim ve öğrenimine gereken önem gösterildi....

banner49

banner50