banner5
Prof. Dr. Mevlüt Mülayim
Prof. Dr. Mevlüt Mülayim
Yazarın Makaleleri
ŞEKERİN TARİHÇESİ VE ÖZELLEŞTİRME (2)
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin sayfasından kısaltılarak alınan bu bilgilere göre şekerin Dünya ve Türkiye'deki gelişimi şöyle olmuştur; "1747'de pancar şekerini ilk elde eden kişi Sigismund Marggraf olmasına rağmen bunu...
ŞEKERİN TARİHÇESİ VE ÖZELLEŞTİRME (1)
ŞEKERİN TARİHÇESİ VE ÖZELLEŞTİRME (1)                                     ...
ÇUMRA'YA TARIM ÜNİVERSİTESİ 
 Tarım Üniversitesi Çumra'ya  kurulmalıdır. Neden Çumra diye sorulabilir. Çumra sınırları içinde bulunan Çatalhöyük 9000 yılı aşkın geçmişi ile en eski yerleşim yerlerinden biridir. Çumra'nın geçmişi ve bu günü...
HAVZA BAZLI DESTEKLER (2)
GTHB'ca açıklanan havza bazlı desteklemede geçen ki yazımda belirttiğim gibi "Havza bazlı destekleme uygulamaları kapsamında, ülkemizde arz açığı bulun​​an, stratejik ve bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi - sağlığı ve hayvansal...
HAVZA BAZLI DESTEKLER
GTHB  Türkiye genelinde havza bazlı desteklenecek ürünlerin listesini geçen yıl yayınladı. Havza bazlı desteklemenin amacı GTHB'nca şu ifadelerle açıklanmaktadır.  "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çalışmaları...
TARIM- 7 (Kaba Yem)
  Tarımsal faaliyetler içerisinde hayvancılık önemli ana üretim dalından biridir. Hayvancılıkta masrafların %60-70'i yem gideridir. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde kullanılan rasyonun vasfı, miktarı, içeriği ve kalitesi çok...
TARIM (6) Et Fiyatlarını Nasıl Düşürülür
Bazı gazetelerde yayınlanan haberlere göre "Et fiyatlarını kalıcı olarak düşürmek için Türkiye'nin en büyük besi OSB'si 100 milyonluk yatırımla Şanlıurfa'da kuruluyor.  106 bin büyükbaş hayvanın yetiştirileceği...
TARIM - 5 (Aile İşletmeleri-2)
Önceki yazılarımda belirttiğim gibi 2014 yılı Birleşmiş Milletler tarafından tarımda aile işletmeciliği yılı olarak ilan edilmişti. Bu yıldan itibaren, tarımda aile işletmelerinin önemi ve gerekliliği daha çok tartışılmaya başlanıldı....
TARIM - 4 (Aile işletmeleri )
Dünyada 800 milyon civarında nüfus günlük ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayacak, yani hayatını idame ettirecek kadar ve 1.2 milyar  insanda yeterli beslenememektedir. Dünyada yaklaşık altı kişiden biri yetersiz beslenmektedir. Dünyada yetersiz...
TARIM (3)
Dünyada tarımsal katma değer, yaklaşık dünya GSYH'sının % 3- 6'sı kadarını oluşturmaktadır. Türkiye'de ise 1970'lerde % 30 olan bu oran son yıllarda % 8'e kadar düşmüştür. Dünyada toplam GSYH'nın 4/5'ünü...
TARIM ( 2)
Tarım; İnsanlar geçmiş çağlarda da tarıma büyük önem vermişler, önceleri kendi yetişen bitkilerden faydalanmış, bulma toplama, daha sonra bunlardan işine yarayanları çoğaltma, yetiştirme ve en son olarak ıslah etme şeklinde gelişmiştir....
TARIM (1)
Dünya genelinde yaşanmakta olan sosyal,ekonomik ve teknolojik gelişmeler sonucu tarımında önemli ivme kazanmasına sebep olmaktadır. Son 35-40 yılda, eğitimde, iletişimde, ticarette, ulaşımda, tarımda girdi kullanımında, tarım ürünlerinde...
KONYASPOR'A SAHİP ÇIKMALIYIZ
Değerli okuyucularım, ben çok arkadaşımı yazılı basında konu dışı yazdığı yazılardan dolayı kendi mesleğinle, konunla ilgili yaz diye tenkit eden biriyim.  O halde neden böyle yazdığımı önce açıklayayım. Ben 1987-1992 yılları...
CAMİLERDE Kİ  KLİMALAR !!!
Yaz sıcaklarının en üst seviyede olduğu bu günlerde camilerde klimalar neden çalıştırılmaz. Bazı camilerimiz istisna, çünkü bu camilerimizde kapıda uyarı yazıları var , böyle camilerimizde "Lütfen kapıyı örtünüz, klimalar çalışmaktadır" ...
Üretim Reform Paketi Kanun Tasarısı Taslağı'nda Meralar
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hazırladığı Bazı Kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair kanun taslağı kamu oyuna 'ÜRETİM REFORM PAKETİ KANUN TASARISI TASLAĞI” adıyla sunulmuştur. Taslakta tarım...
ŞENAY ÖĞRETMENE
Şenay Yalçın öğretmendi kızımız Türktü,Türk soyudur ırkımız Çalar, söyler halayımızı çekeriz Ülkemizd, birlikteliktir hırsımız Geçmişti Okul günleri Konya'da Hizmet aşkıyla doluydu dünyada  Kahpe kurşun seni buldu...
Ne Olur Uygulayın
 Emekli oldum, ancak bir hocamın eşinin sözü hiç aklımdan çıkmıyor. Çayır Mera Yem bitkileri alanında özellikle yonca çalışan Prof. Dr. Şehabettin Elçi hocam emekli olduktan sonra sanki emekli olmamış gibi günlük mesaisine devam...
Diyanet Ve Dolar
Sevgili okurlarım biliyorsunuz Diyanet İşleri başkanlığı hac ve umre hizmetlerinde senelerdir hep Amerikan doları veya Euro ile çalışmakta, yani hacca ve umreye götürdüğü vatandaşlarımızdan ABD doları veya Euro olarak para almakta, fiyatlarını...
Geçmiş Olsun
6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu çalışanların haklarını gözetmesi bakımından önemlidir. 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren “İş sağlığı ve güvenliği konusunda bugün yeni bir dönem başlıyor. 2012 yılında çıkarılan...
Trafik ve Sanayi
Prof.Dr. Mevlüt Mülayim     Selçuk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Konya (mulayim@selcuk.edu.tr) Konya'da bazı sürücülerin birbirlerine saygı ve trafik kurallarına uyma konusunda gerçekten bir eksiklikleri olduğu görülmektedir....
Aşığız
Milletime aşığız Ülkemize aşığız Demokrasiye aşığız Allah'ına inadına aşığız   Cumhuriyet idaremiz Meydanlarda irademiz Cumhur olarak birlikteyiz Başkomutanın emrindeyiz   Hürüz, hürriyete aşığız Biriz, birlikte yaşarız...
Meralarda güneş enerjisi tüketimi (3)
Güneş enerjisi inkar edilemez, ancak giderek azalmakta olan tarım alanlarını ve mera arazilerini amaç dışı kullanarak gelecekte hayvan insan beslenmesi açısından önemli bir sıkıntı doğuracaktır. Yazımızın ikincisinde vermiş olduğumuz...
Meralarda Güneş Enerjisi Üretimi(2)
Orta Anadolu bölgesi güneşlenme süresi ve güneş enerjisi panelleri kurulması bakımından uygun görülen bölgelerimizdendir. Konya ve Karaman illerimiz bu konuda uygun görüldüğünden bu güne kadar basında epeyce yer almış ve bazı adımlarda...
Meralarda Güneş Enerji Üretimi (1)
Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahip olması bakımından çok şanslıdır. Bu şansını iyi değerlendirmesi gerekmektedir. Güneş enerjisi sistemleri elektriğin ihtiyaç duyulduğu her yerde kullanılabilir....