banner5
Prof. Dr. Mevlüt Mülayim
Prof. Dr. Mevlüt Mülayim
Yazarın Makaleleri
DAHA GÜZEL BİR KONYA 
Sayın Mustafa Arslan'ın 1 haziran 2018 tarihinde Yenigün Gazetesinde yayınlamış olduğu "İŞTE BÜYÜK KONYA HEDEFİ VE İŞTE BÜYÜK KONYA PROJELERİ" ŞİMDİ BÜYÜK KONYA VAKTİ" tarımsal ve kültürel bir başlıklı yazısına gönülden...
TARIM 4.0 (3)
Ülkemiz Tarım 4.0'a hazır mı sorusu ile ikinci yazımıza başlamıştım, ancak cevabını verememiştim.  Tarım 4.0'a hazır olmadığımız bir gerçekmiş gibi görünse de insanımızın teknoloji takibi Tarım 4.0 dan kaçamayacağımızı...
Gündem: TARIM 4.0 (2)
Ülkemiz Tarım4.0'a hazır mı sorusu ile bu günkü yazımıza başlayalım.Tarım stratejik bir sektördür. Türkiye artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılamak ve 2023 yılına kadar tarımsal üretimini iki kat artırmak istediğine göre üretimini...
Gündem: TARIM 4.0 (1)
Tarım, her topluluk için hayati öneme sahip ve dünyanın üzerinde en çok durduğu konulardan biridir. İnsanoğlu doğumundan ölümüne kadar sürekli gıdaya beslenmeye ihtiyaç duyar. Bu ihtiyacın önemli oranda karşılandığı sektör tarım...
NİŞASTA  BAZLI ŞEKER(NBŞ) (4)
Nişasta bazlı şekerin sağlığımıza etkileri ile ilgili uzman görüşlerine kaynakları  ile birlikte vermeye devam ediyoruz.  "Türkiye'de diyabet artışı durdurulamıyor! Diyabet fırtınası geliyor! Türkiye'de ardan diyabetli...
NİŞASTA BAZLI ŞEKER(NBŞ) (3)
Nişasta bazlı şekerlerin sağlık açısından etkileri ile ilgili bu yazıda iki farklı görüşe yer verilmektedir. " bilgiler verilmektedir. Mısır şurubunda ezber bozan araştırma başlığı ile verilen bir araştırmaya göre şu sonuçlar açıklanmaktadır....
NİŞASTA  BAZLI ŞEKER(NBŞ) (1)
Yazmış olduğum "Şekerin Tarihçesi ve Özelleştirme" başlıklı yazılarımda her ne kadar yazılarıma yorum yazılmasa da tanıyan birçok dostum şeker pancarı şekeri ve  Nişasta bazlı şeker (NBŞ) veya diğer bir ifadeyle yüksek fruktozlu...
ŞEKERİN TARİHÇESİ VE ÖZELLEŞTİRME (7)
Özelleştirilecek Şeker fabrikaları arasında diğerlerinin yanında Konya'ya en yakın olması nedeniyle bu yazıda Ilgın Şeker Fabrikası ele alınmıştır. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürü Sezai Doğan, 2017/2018 kampanya  Ilgın Şeker...
ŞEKERİN TARİHÇESİ VE ÖZELLEŞTİRME (6)
Önceki bölümlerde şeker fabrikalarının tarihçesi, üretim miktarları ve şekerleri hakkında bilgiler verilmiştir. Bu son yazımızda 1. bölümde verilen "Artırma, Eksiltme Ve İhale İlânları" tekrar verilerek yorumlanmaya çalışılmıştır....
ŞEKERİN TARİHÇESİ VE ÖZELLEŞTİRME (5)
Türkiye 2016/2017 kampanya döneminde 105460 çiftçi 3220 000 dekar alanda şeker pancarı ekerek ortalama 112 gün kampanya döneminde 19 milyon 593 bin ton üretim (İşlenen Pancar = 18716 Bin Ton) gerçekleştirmiş olup 2559 000 ton şeker elde etmiştir. ...
ŞEKERİN TARİHÇESİ VE ÖZELLEŞTİRME (4)
Türkiye Şeker A.Ş. 2016 yılı sektör raporuna göre Dünyada şeker üretiminin 2016/17 döneminde 168,334 milyon ton ve  şeker tüketiminin ise bir 174,203 milyon ton olması beklenmektedir.  Dünya şeker borsa fiyatlarını, ticarete hâkim...
ŞEKERİN TARİHÇESİ VE ÖZELLEŞTİRME (3)
   Yurdumuzda şeker pancarı tarımı Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında başlamıştır. Kuruluş yıllarında ülkemizde tarım tekniği çok geri ve pancar verimleri çok düşüktü. Türkiye Şeker Sanayini yıllar boyunca kontrollü,...
ŞEKERİN TARİHÇESİ VE ÖZELLEŞTİRME (2)
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin sayfasından kısaltılarak alınan bu bilgilere göre şekerin Dünya ve Türkiye'deki gelişimi şöyle olmuştur; "1747'de pancar şekerini ilk elde eden kişi Sigismund Marggraf olmasına rağmen bunu...
ŞEKERİN TARİHÇESİ VE ÖZELLEŞTİRME (1)
ŞEKERİN TARİHÇESİ VE ÖZELLEŞTİRME (1)                                     ...
ÇUMRA'YA TARIM ÜNİVERSİTESİ 
 Tarım Üniversitesi Çumra'ya  kurulmalıdır. Neden Çumra diye sorulabilir. Çumra sınırları içinde bulunan Çatalhöyük 9000 yılı aşkın geçmişi ile en eski yerleşim yerlerinden biridir. Çumra'nın geçmişi ve bu günü...
HAVZA BAZLI DESTEKLER (2)
GTHB'ca açıklanan havza bazlı desteklemede geçen ki yazımda belirttiğim gibi "Havza bazlı destekleme uygulamaları kapsamında, ülkemizde arz açığı bulun​​an, stratejik ve bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi - sağlığı ve hayvansal...
HAVZA BAZLI DESTEKLER
GTHB  Türkiye genelinde havza bazlı desteklenecek ürünlerin listesini geçen yıl yayınladı. Havza bazlı desteklemenin amacı GTHB'nca şu ifadelerle açıklanmaktadır.  "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çalışmaları...
TARIM- 7 (Kaba Yem)
  Tarımsal faaliyetler içerisinde hayvancılık önemli ana üretim dalından biridir. Hayvancılıkta masrafların %60-70'i yem gideridir. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde kullanılan rasyonun vasfı, miktarı, içeriği ve kalitesi çok...
TARIM (6) Et Fiyatlarını Nasıl Düşürülür
Bazı gazetelerde yayınlanan haberlere göre "Et fiyatlarını kalıcı olarak düşürmek için Türkiye'nin en büyük besi OSB'si 100 milyonluk yatırımla Şanlıurfa'da kuruluyor.  106 bin büyükbaş hayvanın yetiştirileceği...
TARIM - 5 (Aile İşletmeleri-2)
Önceki yazılarımda belirttiğim gibi 2014 yılı Birleşmiş Milletler tarafından tarımda aile işletmeciliği yılı olarak ilan edilmişti. Bu yıldan itibaren, tarımda aile işletmelerinin önemi ve gerekliliği daha çok tartışılmaya başlanıldı....
TARIM - 4 (Aile işletmeleri )
Dünyada 800 milyon civarında nüfus günlük ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayacak, yani hayatını idame ettirecek kadar ve 1.2 milyar  insanda yeterli beslenememektedir. Dünyada yaklaşık altı kişiden biri yetersiz beslenmektedir. Dünyada yetersiz...
TARIM (3)
Dünyada tarımsal katma değer, yaklaşık dünya GSYH'sının % 3- 6'sı kadarını oluşturmaktadır. Türkiye'de ise 1970'lerde % 30 olan bu oran son yıllarda % 8'e kadar düşmüştür. Dünyada toplam GSYH'nın 4/5'ünü...
TARIM ( 2)
Tarım; İnsanlar geçmiş çağlarda da tarıma büyük önem vermişler, önceleri kendi yetişen bitkilerden faydalanmış, bulma toplama, daha sonra bunlardan işine yarayanları çoğaltma, yetiştirme ve en son olarak ıslah etme şeklinde gelişmiştir....
TARIM (1)
Dünya genelinde yaşanmakta olan sosyal,ekonomik ve teknolojik gelişmeler sonucu tarımında önemli ivme kazanmasına sebep olmaktadır. Son 35-40 yılda, eğitimde, iletişimde, ticarette, ulaşımda, tarımda girdi kullanımında, tarım ürünlerinde...