banner5
banner68
Nazmi Zengin
Nazmi Zengin
Yazarın Makaleleri
Yangın
“Ateş düştüğü yeri, yakar” derler doğrudur. Sizin yüreğinizde kendi küçük dünyanızdan başka bir şeye yer yoksa sorununuz yoktur, ateş sizi etkilememiştir.  Yüreğiniz biraz daha genişse ama, Aladağ'da bir kız öğrenci yurduna...
Görüntü ve Gerçek
"Gözlerime mi inanayım yoksa sana mı?" sorusunu bütün saflığımızla sorduğumuz yıllar artık çok gerilerde kaldı. Hayat, eğer bir şey öğrenebiliyorsak yaşadıklarımızdan, bize görüntü ile gerçeğin birbirinden çok farklı olabileceğini...
Mahmut Enginar'ın Ardından
Bazı insanlarla ne zaman tanıştığınızı hatırlayamazsınız. Çoğu kez bunun nedeni o anın ya da o kişinin sıradanlığından değil, sanki o kişiyi oldum olası tanıyormuşsunuz hissine kapılmanızdır. Mahmut Enginar da ne zaman tanıdığımı...
Maalesef!
İbrahim Kalın, saz sahibi olduğu kadar söz sahibi de bir kişi. Geçenlerde Yavuz Bingöl ile birlikte çalıp söylediğini gazetelerden okuduğumuzCumhurbaşkanlığı sözcüsü. Bu cümleme takılıp onu sanattan anlayan bir ehli siyasetten ibaret...
Türk Onomastiği
Onomastik adlandırma bilimi demek. Kişi ve yer adlarının nasıl verildiğini, ad verilirken belli kurallara uyulup uyulmadığını inceliyor bu bilim dalı. Çok bilinen antroponim (kişi isimleri), toponimi (yer isimleri), hidronimi (su kaynaklarının...
Şehir ve İnsan
"İslam şehirleri mekânın İslam inancına göre şekillenmesinden ibarettir." Bu cümleyi bir yıl kadar önce Konya'da düzenlenen Uluslararası İslam Medeniyetinde Zaman Sempozyumu'nda sunulan bir tebliğden aldım. Cümle kulağa o kadar...
İkona Sövgü
Okur-yazar olup da Che Guevara ile ilgili hiç değilse bir cümle okumayan erişkin var mıdır acaba? Ben daha ortaokul sıralarında iken öğrenmiştim adını. Lise öğrencisi olduğumda, kapağında o meşhur fotoğrafının basılı olduğu kitapları...
Devleti ele geçirmek
"Devleti ele geçirmek" neredeyse hepimizin çocukluk yaşlarımızdan bu yana duyduğumuz bir kavramdır. Çoğunlukla "falanlar az daha devleti ele geçirecekmiş" gibi bir cümle içinde dillendirilen bu sözdeki "falanlar" yakın tarihimize şöyle bir...
Nerede yanlış yaptık?
İnsan zayıf varlıktır, buna rağmen kendinde büyük bir güç vehmeder. Öyle bir güç ki...  Bırakın içinde yaşadığı günü yedi göbek ötesini düşünür, plânlar ve o plân doğrultusunda uygulamalar yapar. Oysa bir göbek ötesi için,...
Yaşayarak öğrenmek
“Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var” diyor şair Ataol Behramoğlu.  Benim de yaşadığımız son kalkışmadan öğrendiklerim var. Bunu kısaca özetlemem gerekirse din-siyaset ilişkileriyle ilgili olarak daha önce ilmel yakin derecesindeki...
Hâkimiyet Bilâ Kaydü Şart Milletindir
Bu sözün Mustafa Kemal Atatürk'e ait sanır çoğu kişi. Zamanında ben de bu kişilerden biriydim.Muhtemelen bu sözün yazıldığı her yerde bir Atatürk resmi ya da büstü bulunması böyle bir sözün olsa olsa Atatürk'e ait olacağı...
On bir aylarınız mübarek olsun
Karadeniz bölgesinde yerleşim dağınık nizamdır. Köyler aralarında yürüyerek en az bir, bazen iki saatte kat edilebilen mesafe olan mahallelerden oluşur. Haneler deseniz her biri ortalama beş dönümlük avluların içinde yer alan, külliye gibi...
Çok Sesli Bir Ölüm
Divan şairi Şeyh Galip “Hüsn ü Aşk''ın sonunda “Esrârını Mesnevi'den aldım / Çaldımsa da mîrî malı çaldım” der. Ben de başlığı Rasim Özdenören'in kitabına da adını veren öyküsünden aldım, “devlet sanatçısı”...
'Çok Sesli Bir Ölüm'
 “ÇOK SESLİ BİR ÖLÜM” Divan şairi Şeyh Galip “Hüsn ü Aşk''ın sonunda “Esrârını Mesnevi'den aldım / Çaldımsa da mîrî malı çaldım” der. Ben de başlığı Rasim Özdenören'in kitabına da adını veren öyküsünden...
HAZ...
Geçen hafta hızdan bahsetmiştik. Sıra geldi bir süredir ikiz kardeşi imiş gibi takdim edilen hazza. Haz sözlüklerde “bir şeyin insana verdiği hoşa giden tatlı duygu, zevk” olarak tanımlanıyor. Rahmetli ninemin “hezetmek” diye ses uyumuna...
Hız...
Merak etmeyin, “Haz” da gelecek inşallah. O kadar beraber anılır oldu ki bu iki kelime hızı yazıp hazı da yazmasam olmaz. En az on tane yazı okuduğumu hatırlıyorum son birkaç yıl içinde “Hız ve Haz” başlığını taşıyan. Kimisi bildiğiniz,...
İlkellik
İlkel diye tabir edilen topluluklarda kişi topluluğun bir organı durumunda: Bezen eli, bazen ayağı, bazen de başı... Ama öyle bir el ki o el kopsa yerine başka bir el konuyor ve öncekinin kaldığı yerden, sanki bir önceki el hiç kopmamış...
Bu vatan kimin?
Orhan Şaik Gökyay'ın yazımın başlığındaki soruya cevap veren şiirini hatırlamayanınız var mı? Hadi bir soru daha soralım: Orhan Şaik Gökyay'ın başka bir şiirini hatırlayanınız var mı? Biliyorum birinci soruya verdiğiniz...
Bana Zehir Olan Kitap
Türk Edebiyatı'nda deneme deyince aklımıza Nurullah Ataç gelir. Benim yaşımdakiler eminim hatırlayacaklardır, Nurullah Ataç'ı unutanlarımızın bile unutmadığı bir "okuma parçası" vardır, ortaokul yıllarından: "Bana Zehir Olan...
Tören
İnsanın doğasında ileriyi merak etme ve bu merak sonucu atılımlar gerçekleştirme arzusu olduğu kadar geriye dönme ve yaşadığı acı ya da tatlı geçmişten aldığı güçle yeni bir hamle yapma isteği de var.    Bu nedenle, adı ister...
İçim Yanık Özüm Göynük
Kanaatimce Türk edebiyatında ölümü en güzel ve en insani biçimde anlatan şair olan Ziya Osman Saba;  “Bir yaprak dökümüdür dört yandan.   Bir dostun, seninle ağlamış gülmüş,   Bir sabah gazeteyi açarsın ki:   Ölmüş!”...
Cenap Şahabettin'in Tiryaki Sözleri
“Berg-i semen, cenâh-ı kebûter, sehâb-ı ter...” gibi ben emsal saçı sakalı ağarmış neslin bile anlayamayacağı mısralar, hiçbir sözlükte bulamayacağınız tamlamalar içerse de, kanaatimce, Cenap Şahabettin'in “Kar” şiirinin üstüne...
Yoksulluk...
YOKSULLUK ve DIŞLANMIŞLIK VARSA BARIŞ YOKTUR Frederico Mayor Zaragoza, İspanyol kökenli. On yılı geçkin bir süre UNESCO'nun genel direktörlüğünü yapmasına bakarak uzmanlık alanının sosyal bilimler ya da güzel sanatlar olduğunu sanmıştım....
Terörün Ekmeğine Yağ Sürmek
Eskiden tedhiş derdik, Arapça'dan alıntıyla. Eylemin “dehşet”le ilişkisini daha iyi ortaya koyan bu kelimeyi koruyabilseydik keşke. Şimdi Fransızca'dan devşirerek kullandığımız terör, eylemi dehşete düşürücü boyutundan kopararak...

banner49

banner52