Reklam 10 saniye içinde kapanacak. Reklamı geçmek için tıklayın.

Hak yolunda harcanan ömürler-62

Tevfik Efe

09.01.2017
» Yazarın tüm yazıları


 ABDULLA H b. NEVFEL(R.A.) 

      Ebû Muhammed Abdullah b. Nevfel b. Haris b. Abdülmuttalib b. Hişâm (ö. 63/682). Medine kadısı olan sahabedir. Dedesi Haris, Hz. Peygamber'in en büyük amcası olup kendisi ashap arasında Peygamber'e en çok benzeyenlerden biri idi. Muaviye’nin 662 yılında Medine'ye vali tayin ettiği Mervan b. Hakem tarafından Medine kadılığına getirildi. Muâviye, 669'da Mervan b. Hakem'i görevden alıp valiliğe Saîd b. Âs'ı tayin edince yeni vali Abdullah b. Nevfel’i vazifesinden uzaklaştırdı. ve yerine Ebû Seleme b. Abdurrahman b. Avf ı tayin etti. Ebû Hüreyre'nin Abdullah b. Nevfel için, "O, İslâm'da gördüğüm ilk kadıdır" dediği rivayet edilir. İmam Mâlik de bu görüştedir. Halbuki gerek Hz. Peygamber'in, gerekse Hulefâ-yi Râşidîn'in daha önce birçok şehirlere kadılar tayin ettiği bilinmektedir. Ayrıca Medine'de Ebû Bekir zamanında Ömer'in, Ömer zamanında Ebü'd-Derdâ'nın, Osman zamanında da Mugîre b. Nevfel b. Hâris'in kaza işleriyle görevlendirildiğine dair kaynaklarda kesin bilgiler vardır. Abdullah b. Nevfel ‘in yaklaşık sekiz yıl süren Medine kadılığından sonra başka bir görevde bulunup bulunmadığı hususunda kaynaklarda bilgi yoktur. Onun ölüm tarihiyle ilgili olarak da değişik rivayetler vardır. Muaviye’nin halifeliğinin (661-680) son yıllarında veya 63 (682) yılında Harra Vakasında vefat ettiği nakledilmektedir. Şu hususu da belirtmek gerekir ki bazı kaynaklar, 84 (703) yılında vefat eden yeğeni Abdullah b. Haris el-Hâşimî ile Abdullah b. Nevfel'i karıştırırlar ve bu yüzden onun ölümünü de 84 (703) olarak gösterirler. Abdullah'ın rivayet ettiği herhangi bir hadise kaynaklarda rastlanmamıştır.

      ABDULLAH b. ZEYD b. ÂSİM (R.A.)

      Künyesi; Ebû Muhammed Abdullah b. Zeyd b. Âsim el-Ensari (ö. 63/683) olup, Sahte peygamber Müseylime'yi Vahşî ile birlikte öldüren sahabedir. 

     Meşhur kadın sahabe Ümmü Umâre'nin iki oğlundan biri olduğu için İbn Ümmü Umâre diye şöhret buldu. Uhud Savaşı'nda Hz. Peygamber'i yakından savunarak onun takdirini kazandı. Abdullah ve ailesinin Uhud Savaşı'nda gösterdikleri kahramanlık, Hz. Peygamber tarafından bu ailenin cennette kendisine komşu kılınması niyazı ile mükâfatlandırılştır. Abdullah, evine misafir olarak gelen Hz. Peygamber'in burada abdest alıp namaz kılmasıyla onun abdest alma şeklini yakından görerek rivayet etmiş ve bu rivayetiyle de şöhret kazanmıştır. Abdest sırasında Hz. Peygamber'in kulaklarını methettiği, Abdullah'ın bu rivayetinden öğrenilmiştir. Sahîhayn'da kırk sekiz hadisi bulunan Abdullah'tan kardinin oğlu Abbâd b. Temim, ayrıca Saîd b. Müseyyeb ve Yahya b. Umâre gibi muhaddisler hadis rivayet etmiştir. Müseylime, Abdullah'ın kardeşi Habib b. Zeyd'i, kendisinin peygamberliğine inanmadığı için uzuvlarını tek tek kestirmek suretiyle şehid etmişti. Kardeşinin intikamını almaya yemin eden Abdullah, Yemâme Savaşı'nda Vahşî ile birlikte Müseylime'yi öldürdü. Yezîd b. Muaviye’nin kötü idaresinden bıkan Medineliler Abdullah b. Hanzale'nin etrafında toplanıp Yezîd'e karşı mücadele etmek üzere İbn Hanzale ‘ye biat ettikleri zaman Abdullah da oğulları Ali ve Hallâd ile birlikte bu mücadeleye katıldı ve Harre Vakası diye bilinen savaşta oğullarıyla beraber şehid oldu.

                                                            KAYNAK: TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

“MܒMİNİN ÂDETİ ÖNCE DÜŞÜNÜP SONRA KONUŞMAKTIR, MÜNAFIK İSE ÖNCE KONUŞUR, SONRA DÜŞÜNÜR.

                                                                                                ABDULKADİR GEYLANİ HAZRETLERİ


158 defa okundu...
Yazarın Son Yazıları» Müşriklerden korkmadan Kur'an okudu!
» Servetini biriktirmez, dağıtırdı!
» Önemli bir sahabe; Ammar
» Halifeliği kabul etmedi!
» İlk seriyye kumandanı: Abdullah B. Cahş (R.A.)
» Ömrünü cihatla geçirdi
» Hak ile batılı ayırdı!
» Hicret eden ilk sahabe!
» SA’D b. EBÛ VAKKÂS(R.A.)
» ABDULLAH b. HUZAFE(R.A.)
» Hak Yolunda Harcanan Ömürler : 63
» Hak yolunda harcanan ömürler-61
» Hak Yolunda Harcanan Ömürler : 60
» Hak yolunda harcanan ömürler-59
» Hem müezzin hem sahabe
» Hak yolunda harcanan ömürler-58
» Savaşırken şehit oldu
» Hak yolunda harcanan ömürler-57
» Hak yolunda iki isim
» Hak yolunda harcanan ömürler-56
Gazeteler
Gazeteler
Düğün Fotoğrafçısı